Почетна/За Факултетот/Кадар/Редовни професори

Редовни професори

Проф д-р Оливер Бачановиќ

Редовен професор

Проф д-р Борис Мургоски

Редовен професор

Проф д-р Жидас Даскаловски

Редовен професор

Проф д-р Миодраг Лабовиќ

Редовен професор

Проф д-р Злате Димовски

Редовен професор

Проф д-р Марина Малиш Саздовска

Редовен професор

Проф д-р Наташа Пеливанова

Редовен професор

Проф д-р Искра Акимовска-Малетиќ

Редовен професор

Проф д-р Марјан Николовски

Редовен професор

Проф д-р Светлана Николоска

Редовен професор

Проф д-р Марјан Арсовски

Редовен професор

Проф д-р Драгана Батиќ

Редовен професор

Проф д-р Саше Ѓерасимоски

Редовен професор

Проф д-р Снежана Мојсоска

Редовен професор

Проф д-р Стојанка Мирчева

Редовен професор

Проф д-р Марија Миленковска

Редовен професор

Проф д-р Катерина Крстевска Савовска

Редовен професор

Проф д-р Никола Дујовски

Редовен професор

Проф д-р Фросина Ташевска – Ременски

Редовен професор

Проф д-р Весна Стефановска

Редовен професор