Проф. д-р Богданчо Гогов
Вонреден професор
Кадар
Полиција и човекови права
Полициско право и примена на овластувања
Односи со јавноста
Полиција и јавност
Полицијата во заедницата

Телефон: + 389 2 2546-211 л.211
Факс: + 389 2 2545-070
E-пошта: bogdanco.gogov@uklo.edu.mk

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

среда од 11.00 до 13.00

петок од  14.00 до 15.00