Почетна/Студии/Трет Циклус/Информации за трет циклус студии

Информации за трет циклус студии

Докторскиот труд е самостоен научен труд, којшто е резултат на самостојна научна работа и претставува придонес во развојот на соодветната научна, односно уметничка област. Докторскиот труд по правило треба да биде во рамките на 200–300 страници.
Докторскиот труд е самостоен труд во кој доаѓа до израз осопособеноста на кандидатот да се занимава со научно-истражувачка работа и со која до израз доаѓа неговата способност да ја примени методологијата на научното истражување.

Во продолжение се дадени документи поврзани со докторските трудови:

НасловДатум
Зафирчо Панчев30.03.2022
Бојан Јовчевски28.12.2021