Почетна/Студенти/Уписи/Прв циклус (дипломски)

Прв циклус (дипломски)

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС -ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2022/2023 ГОДИНА
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС – ТРЕТ УПИСЕН РОК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2022/2023 ГОДИНА
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС – ВТОР УПИСЕН РОК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

Ако сте заинтересирани Регистрирај се – ONLINE УПИСИ

УПАТСТВО ЗА ONLINE  УПИСИ на Факултетот за безбедност

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ  
Прв уписен рок Втор уписен рок Трет уписен рок
Пријавување на кандидатите 29 и 30.08.2022 14 и 15.09.2022 26.09.2022
Објавување прелиминарна
ранг-листа
01.09.2022 19.09.2022 27.09.2022
Објавување решение за
прием на кандидатите
06.09.2022 21.09.2022 29.09.2022
Запишување на кандидатите
07 и 09.09.2022 23.09.2022 30.09.2022
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И КВОТИ
 
 
 
 
СТУДИСКА ПРОГРАМА Редовни во државна квота Износ на партиципација

(ЕУР)

Редовни со школарина на студирање Износ на школарината

(ЕУР)

 

Вонредни Износ на школарината за вонредни

(ЕУР)

 

Криминалистика 40 200 100 400 30 400
Безбедност  20 200 40 400 10 400
Криминологија и криминална политика 20 200 40 400 10 400
Безбедност и евроатлантски интеграции 10 200 20 400 10 400