Прв циклус (дипломски)

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА – ЧЕТВРТ  УПИСЕН РОК


ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА – ТРЕТ  УПИСЕН РОК


ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА – ВТОР УПИСЕН РОК 


КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ         „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2023/2024 ГОДИНА


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Ако сте заинтересирани Регистрирај се – ONLINE УПИСИ

УПАТСТВО ЗА ONLINE  УПИСИ на Факултетот за безбедност

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ  
Прв уписен рок Втор уписен рок Трет уписен рок
Пријавување на кандидатите


21, 22 и 23.08.2023


6 и 7.09.2023


22.09.2023


Прелиминарна
ранг-листа


25.08.2023


12.09.2023


26.09.2023


Решение за
прием на кандидатите


30.08.2023


14.09.2023


28.09.2023


Запишување на кандидатите


 

31.08 и 01.09.2023


15.09.2023


29.09.2023


СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И КВОТИ
 
 
 
 
СТУДИСКА ПРОГРАМА Редовни во државна квота Износ на партиципација

(ЕУР)

Редовни со школарина на студирање Износ на школарината

(ЕУР)

 

Вонредни Износ на школарината за вонредни

(ЕУР)

 

Криминалистика 40


200 100


400 30


400
Безбедност  20


200 40


400 10


400
Криминологија и криминална политика 20


200 40


400 10


400