Прв циклус

НасловТипПредметДата
Конечни листи септемвриска сесијаРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
Родови перспективи на криминалот
28.09.2022
Резултати од испит Превенција на криминалитетРезултатПревенција на криминалитет26.09.2022
Резултати од септемвриска сесија кај проф. д-р Оливер БачановиќРезултатиПредмети кај проф. д-р Оливер Бачановиќ26.09.2022
Резултати од испити-Септемвриска сесијаРезултатПредмети кај проф. Саше Герасимовски26.09.2022
Резултати од испитРезултатПредмети кај проф. д-р Борис Мургоски26.09.2022
ОДЛУКА од ННС од 21.09.2022 г. за утврдување на цени и на пакет на книги за зимскиот семестар во академската 2022/2023 годинаОдлука23.09.2022
Резултати на положени студенти од септемвриска испитна сесијаРезултатСФО
Безбедност во спортот
23.09.2022
Се информираат студентите кои го положиле предметот Контрола на безбедносен секторИзвестувањеКонтрола на безбедносен сектор23.09.2022
Резултати од завршен испит (22.09.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право23.09.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит-КРИМРезултатКривично процесно право23.09.2022
Резултати од испит Основи на економијаРезултатОснови на економија23.09.2022
Конечни резултати септемвриска сесијаРезултатОснови на право и уставно право
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
Правосуден систем
Управно право
21.09.2022
<Резултати од испитРезултатМетодика на истражување организиран криминал
Криминалистичка тактика 2
Современи безбедносни системи
20.09.2022
Известување од проф. д-р Снежана НикодиновскаИзвестување20.09.2022
Бодовна листа од септемвриска сесијаРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
Родови перспективи на криминалот
19.09.2022
Резултати од испитРезултатМетодика на истражување на општ криминалитет
Економска криминалистика
Методика на истражување на компјутерски криминалитет
Недозволена трговија со дрога
18.09.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит – кримРезултатКривично поцесно право17.09.2022
Прелиминарни резултатиРезултатОснови на правото и уставно право
Управно право
Правосуден систем
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
16.09.2022
Резултати од Завршен испитРезултатКривично процесно право15.09.2022
Изборната писмена активност превод на стручен текст/eсејИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
15.09.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – септемвриска сесија (2022) – МХПРезултатМеѓународно хуманитарно право 12.09.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – септемвриска сесија (2022) – MJПРезултатМеѓународно јавно право 12.09.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – септемвриска сесија (2022) – МППЧРезултатМеѓународно право за права на човекот 12.09.2022
Бодовни листиРезултатЧовекови права и слободи
Полиција и човекови права
Родови перспективи на криминалот
12.09.2022
Прелиминарни листиРезултатПраво на ЕУ
Меѓународни односи
Меѓународни односи и МПС
Европско право
09.09.2022
Прелиминарна листа за постигнатите резултати – КримРезултатКривично процесно право30.08.2022
Термин за Анализа на случајИзвестувањеKривично процесно право25.08.2022
Термин за самостојна (домашна) работа – есеј (септемвриска сесија 2022)ИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Mеѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
24.08.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатПолициско право и примена наполициски овластувања06.07.2022
Известување за впишување на оценки по предмети кај проф д-р Марина Малиш СаздовскаИзвестување04.07.2022
Конечни резултати јунска испитна сесијаРезултатПолиција и човекови права
Недискриминација и ранливи групи
Родови перспективи на криминалот
Човекови права и слободи
04.07.2022
Конечни резултати – ВПНРезултатВовед во полициски науки01.07.2022
Конечни резултати – ВОРезултатВооружување и опрема01.07.2022
Конечни резултатиРезултатКонфликтен и кризен менаџмент на ЕУ
Програми и фондови на ЕУ и НАТО
Меѓународна полициска соработка
Кризен менаџмент
01.07.2022
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеПсихологија на криминално однесување
Психологија на комуникација
Психопатологија
27.06.2022
Конечни резултати – 16.06.2022РезултатМеѓународно право за права на човекот27.06.2022
Резултати од испитот по Англиски јазик 1 и 2РезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
27.06.2022
Резултати од јунска сесија Криминалистичка тактика 1РезултатКриминалистичка тактика 127.06.2022
Бодовна листаРезултатПсихологија на криминално однесување27.06.2022
Бодовна листа јунска сесијаПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
Недискриминација и ранливи групи
Родови перспективи на криминалот
26.06.2022
Термини за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно правo
Меѓународно договорно првао
Меѓународно право за права на човекот
24.06.2022
Конечни резултати – 13.06.2022РезултатМеѓународно јавно право 24.06.2022
Резултати од испит ВОРезултатВооружување и опрема24.06.2022
Соопштение и бодовна листаРезултатПревенција на криминалитет
Криминологија
23.06.2022
Конечна ранг листРезултатОснови на економија23.06.2022
Известување и бодовна листаРезултатПсихологија на комуникација23.06.2022
Резултати од испитРезултатКриминалистичко разузнавање
Тероризам и методика на истражување на тероризам
23.06.2022
Резултати од јунска испитна сесијаРезултатСФО
Безбедност во спортот
22.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАРезултатСоцијална патологија20.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОРРезултатБезбедност во приватниот сектор20.06.2022
Резултати од испит кај проф. Марина Малиш Саздовска, јунска испитна сесијаРезултатЕколошка криминалистика/Еколошки криминал
Безбедносен менаџмент
Меѓународна заштита на животна средина
Безбедносни стратегии и менаџмент
20.06.2022
Прелиминарна ранг листа јунска испитна сесијаРезултатУправо право
Основи на право и уставно право
Прекршочно право
Управно право и прекршочно право
20.06.2022
Резултати од завршен испит по Основи на економијаРезултатОснови на економија20.06.2022
Резултати од јунска сесијаРезултатКриминалистичка техника
Сообраќајна криминалистика
Сообраќајна деликвенција
20.06.2022
ВПН – Прелиминарни резултати од испитРезултатВовед во полициски науки20.06.2022
Јунска сесија завршно оценувањеРезултатГлобална безбедност
Разузнавање и разузнавачки служби
Тактика и техника на обезбедување
20.06.2022
Резултати од завршен испит (16.06.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно право за права на човекот17.06.2022
Резултати од испитРезултатКриминалистичка тактика 2
Методика на истражување на организиран криминал
Современи безбедносни системи
16.06.2022
Дополнителни резултати Психологија на криминално однесувањеРезултатПсихологија на криминално однесување16.06.2022
Резултати од испитРезултатМетодика на истражување на пожари и експлозии
Меѓународен тероризам
16.06.2022
Известување за оценкаИзвестувањепредмети кај проф. Никодиновска15.06.2022
Прелиминарни резултатиРезултатКриминологија
Превенција на криминалитет
15.06.2022
Прелиминарни резултатиРезултатКризен менаџмент
Меѓународна полициска соработка
15.06.2022
Резултати од испитРезултатАнглиски јазик 3
Англиски јазик 4
15.06.2022
Резултати од испитРезултатВовед во криминалистика
Безбедност во сообраќајот
15.06.2022
Известување за термин за испитИзвестувањеПревенција на криминалитет
Ресторативна правда
14.06.2022
Резултати од завршен испит (13.06.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право 14.06.2022
Известување за впишување на оценаИзвестувањеАнглиски јазик 214.06.2022
ИзвестувањеИзвестувањеза предмети кај проф. д-р Светлана Николоска13.06.2022
Бодовна листа по предметот Меѓународна заштита на животната срединаРезултатМеѓународна заштита на животната средина13.06.2022
Бодовна листа по предметот Безбедносни стратегии и менаџментРезултатБезбедносни стратегии и менаџмент13.06.2022
Подигнување на оценкаИзвестувањеКривично процесно право13.06.2022
Термин за Aнализа на случајИзвестувањеКривично процесно право13.06.2022
Резултати од испитРезултатПредмети кај проф. Драгана Батиќ13.06.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит – кримРезултатКривично процесно право13.06.2022
Резултати од втор, од испит и прелиминарна листаРезултатМетодика на истражување на општ криминалитет
Економска криминалистика
Методика на истражување на компјутерски криминал
Недозволена трговија со дрога
Компјутерска безбедност
13.06.2022
Англиски јазик 2 – Прелиминарна листаРезултатАнглиски јазик 213.06.2022
Збирни активности Малолетничка делинквенција и криминал на штета на децаРезултатМалолетничка делинквенција и криминал на штета на деца12.06.2022
ЗБИРНИ АКТИВНОСТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ академска 2021/22РезултатВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ12.06.2022
Бодовна листа за јунска сесијаРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
11.06.2022
Прелиминарна листа Основи на економијаРезултатОснови на економија11.06.2022
Конечни резултатиРезултатМеѓународни односи и МПС
Меѓународни односи
Право на ЕУ
Европско право
ОБСЕ и Европска безбедност
09.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА)РезултатМАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА)09.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА)РезултатВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА09.06.2022
Прелиминарни резултатиРезултатКриминалистичка техника
Сообраќајна криминалистика
09.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатКриминологија
Превенција на криминалитет
09.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
09.06.2022
Прелиминарни резултатиРезултатТероризам и методика на истражување на тероризам
Криминалистичка тактика 1
Криминалистичко разузнавање
09.06.2022
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Систем на приватна безбедност, насока КриминалистикаРезултатСистем на приватна безбедност08.06.2022
Известување и прелиминарна листаРезултатАнглиски јазик 408.06.2022
Известување за полагање кај проф. д-р Фросина РеменскиИзвестување08.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ВИКТИМОЛОГИЈА И ПЕНОЛОГИЈАРезултатВиктимологија
Пенологија
07.06.2022
Конечни резултатиРезултатОснови на право и уставно право
Правосуден систем
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
Управно право
07.06.2022
Резултати од втор и прелиминарниРезултатСовремени безбедносни системи07.06.2022
Известување за впишување на оценкиИзвестувањепроф. д-р Жидас Даскаловски07.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатТероризам и методика на истражување на тероризам
Криминалистичко разузнавање
Криминалистичка тактика 1
07.06.2022
Бодовни листи по предметот Безбедносни стратегии и менаџментРезултатБезбедносни стратегии и менаџмент06.06.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит – кримРезултатКривично процесно право06.06.2022
Прелиминарни резултати Управно правоРезултатУправно право06.06.2022
Резултати од испит – јунска сесијаРезултатМеѓународни односи
Европско право
Меѓународни односи и МПС
Право на ЕУ
06.06.2022
Резултати од испит Полициско правоРезултатПолициско право06.06.2022
Известување и Прелиминарни Резултати од завршен испитРезултатпредмети кај проф. Наташа Пеливанова03.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМРезултатПсихологија на криминално однесување03.06.2022
Резултати од втор колоквиум – Англиски јазик 2РезултатАнглиски јазик 203.06.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – јунска сесија 2022РезултатМеѓународно јавно право 03.06.2022
Прелиминарна листа (континуирано)РезултатМеѓународно хуманитарно право 03.06.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – јунска сесија (2022)РезултатМеѓународно право за права на човекот 03.06.2022
Резултати по предметот Меѓународна заштита на животната срединаРезултатМеѓународна заштита на животната средина03.06.2022
Резултати од вториот колоквиум по Англиски јазик 4РезултатАнглиски јазик 403.06.2022
Резултати од втор и прелиминарна листаРезултатЕкономска криминалистика02.06.2022
Прелиминарна листаРезултатНедозволена трговија со дрога02.06.2022
Прелиминарна листаРезултатMетодика на истражување на општ криминалитет02.06.2022
Резултати од Завршен испит – КРИМРезултатКривично процесно право02.06.2022
Резултати од втор колоквиум Управно правоРезултатУправно право02.06.2022
Резултати од втор колоквиум Психологија на комуникацииРезултатПсихологија на комуникации01.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатКриминалистичка техника
Сообраќајна криминалистика
01.06.2022
Резултати од втор колоквиум Недозволена трговија со дрогаРезултатНедозволена трговија со дрога01.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, насока КриминалистикаРезултатСИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ31.05.2022
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ „КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР“ – 2022РезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР31.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРРезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР30.05.2022
Резултати од испитРезултатКривично право
Криминологија
Корупција и организиран криминал
30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по Основи на економијаРезултатОснови на економија28.05.2022
Прелиминарни листиРезултатМО и МПС
Право на ЕУ
27.05.2022
Впишување на оценкиИзвестувањеПредмети кај Проф. Марјан Ѓуровски26.05.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатБезбедносни стратегии
Современи теории и концепти за безбедност
26.05.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатМО и МПС
Право на ЕУ
26.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ВТОР КОЛОКВИУМРезултатМалолетничка делинквенција и криминал на штета на децата
Малолетничка делинквенција
26.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ ВТОР КОЛОКВИУМРезултатВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ26.05.2022
Впишување на оценаИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно договорно право
Меѓународно право за права на човекот
23.05.2022
Конечни резултати – 09.05.2022РезултатМеѓународно јавно право 23.05.2022
Прелиминарна листа – Кривично процесно право-КриминалистикаРезултатКривично процесно право20.05.2022
Конечни резултати од априлска испитна сесијаРезултатВовед во полициски науки19.05.2022
Конечни резултати од априлска испитна сесијаРезултатВооружување и опрема19.05.2022
Конечни резултати од априлска испитна сесијаРезултатКризен менаџмент19.05.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатМетодика на истражување на општ криминалитет
Недозволена трговија со дрога
18.05.2022
Резултати од Априлска испитна сесијаРезултатСпецијално физичко образование17.05.2022
Aнализа на случај по предметната програма Кривично процесно правоИзвестувањеКривично процесно право16.05.2022
Конечни резултати – 04.05.2022РезултатМеѓународно хуманитарно право16.05.2022
Соопштение и резултати од поправен колоквиумРезултатПсихологија на криминално однесување
Психологија на комуникација
16.05.2022
Резултати од прв поправен колоквиумРезултатУправно право16.05.2022
Резултати од испитРезултатВовед во криминалистика13.05.2022
Термин за самостојна (домашна) работа – есеј (јунска сесија 2022)ИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
13.05.2022
Резултати од завршен испит (09.05.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право 13.05.2022
Известување за изборна писмена активност по Англиски јазик 4ИзвестувањеАнглиски јазик 413.05.2022
Известување за изборна писмена активност по Англиски јазик 2ИзвестувањеАнглиски јазик 213.05.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатЕкономска криминалистика12.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, насока КриминалистикаРезултатСИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ10.05.2022
РЕЗУЛТАТИ –АПРИЛСКА СЕСИЈА 2022РезултатПредмети кај проф. Драгана Батиќ10.05.2022
Резулзати од поправен колоквиум Криминалистичка тактика 1РезултатКриминалистичка тактика 110.05.2022
Резултати од прв поправен колоквиум по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРРезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР09.05.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатКриминалистичко разузнавање09.05.2022
Резултати од поправен колоквиум Меѓународен тероризамРезултатМеѓународен тероризам09.05.2022
Прелиминарни резултати од испит – ВОРезултатВооружување и опрема09.05.2022
Прелиминарни резултати од испит – ВПНРезултатВовед во полициски науки09.05.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатПревенција на криминалитет09.05.2022
Прелимминарна ранг листа Управно правоРезултатУправно право09.05.2022
Прелиминарни резултати од априлска испитна сесијаРезултатКризен менаџмент06.05.2022
Конечни резултати од завршен испит и континуирана проверкаРезултатОснови на право и уставно право06.05.2022
Резултати од завршен испит (04.05.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно хуманитарно право 06.05.2022
Резултати од испитРезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 4
05.05.2022
Резултати од априлска испитна сесијаРезултатМО и МПС
Меѓународни односи
Право на ЕУ
04.05.2022
Резултати од завршен испит и континуирана проверкаРезултатОснови на право и уставно право04.05.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит-КримРезултатКривично процесно право03.05.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
03.05.2022
Резултати од априлска сесијаРезултатРодови перспективи на криминалот
Полиција и човекови права
03.05.2022
Резултати од прв поправен колоквиум по Основи на економијаРезултатОснови на економија03.05.2022
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеКонтрола на безбедносен сектор 03.05.2022
Резултати од априлска сесијаРезултатпредмети кај проф. Злате Димовски03.05.2022
РЕЗУЛТАТИ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИКВЕНЦИЈА, ВИКТМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ И ПЕНОЛОГИЈАРезултатМАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИКВЕНЦИЈА, ВИКТМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ И ПЕНОЛОГИЈА02.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ ВИКТИМОЛОГИЈА, МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И ПЕНОЛОГИЈА 26.04. 2022РезултатВИКТИМОЛОГИЈА, МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И ПЕНОЛОГИЈА02.05.2022
Резултати од поправниот колоквиум по Англиски јазик 2РезултатАнглиски јазик 229.04.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – априлска сесија 2022РезултатМеѓународно право за права на човекот28.04.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – априлска сесија 2022РезултатМеѓународно јавно право28.04.2022
Резултати од прв поправенРезултатСовремени безбедносни системи27.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАРезултатСОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА26.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОРРезултатБЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР26.04.2022
Поправните колоквиуми кај проф д-р Марина Малиш Саздовска по предметитеИзвестување26.04.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испитРезултатКривично процесно право26.04.2022
Резултати од испитРезултатКриминалистичка тактика 226.04.2022
Резултати од испит по предметот Еколошка криминалистика, априлска сесијаРезултатЕколошка криминалистика22.04.2022
Резултати од испит по предметот Безбедносен менаџмент казнена сесија април 2022РезултатБезбедносен менаџмент22.04.2022
Известување за изборната писмена активност по Англиски јазик (априлска испитна сесија)ИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
21.04.2022
Соопштение за поправен колоквиумИзвестувањеПревенција на криминалитет
Криминологија
21.04.2022
Резултати од Завршен испит-кримРезултатКривично процесно право21.04.2022
Резултати од првиот колоквиумРезултатПсихологија на комуникација19.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатПревенција на криминалитет19.04.2022
Резултати од Прв колоквиум од предметот Безбедносни стратегииРезултатБезбедносни стратегии19.04.2022
Термин за поправен колоквиум Англиски јазикИзвестувањеАнглиски јазик 2
Англиски јазик 4
19.04.2022
Резултати од прв колоквиум Англиски јазикРезултатАнглиски јазик 2
Англиски јазик 4
19.04.2022
Практична настава во летниот семестар за учебната 2021/22 годинаИзвестување18.04.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Безбедносни стратегии и менаџментРезултатБезбедносни стратегии и менаџмент18.04.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Меѓународна заштита на животна срединаРезултатМеѓународна заштита на животна средина18.04.2022
Zoom meeting invitation – Испит Априлска сесија – проф. Марјан АрсовскиИзвестувањеПредмети кај прф. д-р Марјан Арсовски18.04.2022
Термин за самостојна (домашна) работа – есеј (априлска сесија 2022)ИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно договорно право
Меѓународно право за права на човекот
18.04.2022
Резултати од прв колоквиум МИОКРезултатМетодика на истражување општ криминалитет18.04.2022
Резултати од прв колоквиум Недозволена трговија со дрогаРезултатНедозволена трговија со дрога18.04.2022
Резултати од прв колоквиум Економска криминалистикаРезултатЕкономска криминалистика18.04.2022
Резултати од прв колоквиум Психологија на криминално однесувањеРезултатПсихологија на криминално однесување18.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатУправно право15.04.2022
Термин за Анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право15.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, насока КриминалистикаРезултатСИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ13.04.2022
Термин за поправен колоквиум Основи на економијаИзвестувањеОснови на економија13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатКриминалистичка техника
Сообраќајна деликвенција
Сообраќајна криминалистика
13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
13.04.2022
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатСовремени безбедносни системи12.04.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Безбедносни стратегии и менаџментРезултатиБезбедносни стратегии и менаџмент11.04.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Меѓународна заштита на животна срединаРезултатМеѓународна заштита на животна средина11.04.2022
Прелиминарна листа – КриминалистикаРезултатКривично процесно право11.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултаттВиктимологија-посебен дел
Малолетничка деликвенција
11.04.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРРезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР11.04.2022
Резултати прв колоквиум по Основи на економијаРезултатОснови на економија11.04.2022
Термин за колоквиумИзвестувањеМеѓународна заштита на животна средина
Криминалистичка тактика
07.04.2022
Настава со физичко присуствоИзвестување05.04.2022
Соопштение за колоквиумИзвестувањеОснови на економија04.04.2022
ИзвестувањеИзвестувањеБезбедносни стратегии04.04.2022
Промена на термин за прв колоквиумИзвестувањеСовремени теории и концепти за безбедност04.04.2022
Материјали за предметот Безбедносни стратегииМатеријалиБезбедносни стратегии17.03.2022
Впишување на оценкиИзвестувањепроф. Снежана Никодиновска Стефановска04.03.2022
Конечни резултати ВПНРезултатВовед во полициски науки28.02.2022
Резултати кај проф. Богданчо ГоговРезултат25.02.2022
Конечни резултати по ВООРУЖУВАЊЕ И ОПРЕМАРезултатВооружување и опрема24.02.2022
РЕЗУЛТАТИ по КРИВИЧНО ПРАВО и Филозофија на кривично право од февруарска сесија 2022РезултатКривично право
Филозофија на кривично право
21.02.2022
Резултати од февруарска сесијаРезултатКриминологија
Корупција и организиран криминал
21.02.2022
Резултати на положени студенти од февруарска испитна сесијаРезултатСпецијално физичко образование21.02.2022
Термин за впишување на оценкаРезултатМеѓународно јавно право,
Меѓународно право за права на човекот,
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно договорно право.
21.02.2022
Конечни резултати – 08.02.2022РезултатМеѓународно јавно право 21.02.2022
Термин за пишување на оценкаИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
21.02.2022
Резултати од февруарска сесија за предметите кај проф. Злате ДимовскиРезултат18.02.2022
Соопштение за оценки и доиспрашување кај проф. Светлана НиколоскаИзвестување17.02.2022
Предметна програма Современи безбедносни системиИзвестувањеСовремени безбедносни системи16.02.2022
Конечни резултати – 10.02.2022РезултатМеѓународно право за права на човекот 15.02.2022
Бодовна листа Криминалистичка психопатологијаРезултатКриминалистичка психопатологија15.02.2022
Резултати од испитРезултатПревенција на криминалитет14.02.2022
Прелиминарна листа Управно правоУправно правоУправно право14.02.2022
Известување за испитот по Вовед во полициски наукиРезултатВовед во полициски науки12.02.2022
Соопштение и резултати од февруарска сесија за предметите кај проф. Драгана БатиќРезултат12.02.2022
Дополнителни резултати од испитот по Англиски јазик 1РезултатАнглиски јазик 111.02.2022
Резултати од испит за предметите кај проф. Борис МургоскиРезултат11.02.2022
Термин за оценки, доиспрашување кај проф. Светлана НиколоскаИзвестување11.02.2022
Резултати од завршен испит (08.02.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право 11.02.2022
Резултати од завршен испит (10.02.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно право за права на човекот10.02.2022
Термин за пополнување пријаза за дипломски труд кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување09.02.2022
Резултати од испит и втор колоквиум по предметот Вовед во криминалистикаРезултатВовед во криминалистика09.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР, КриминалистикаРезултатБезбедност во приватниот сектор08.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, КриминалистикаРезултатСистем на приватна безбедност08.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, КриминалистикаРезултатСоцијална патологија08.02.2022
Прелиминарни резултати и резултати од испитРезултатМетодика на истражување на економско - финансиски криминалитет08.02.2022
Резултати од испитРезултатЕкономска криминалистика08.02.2022
Впишување на оценки кај проф НикодиновскаИзвестување08.02.2022
Термин за впишување оценки во индекс Англиски јазик 1 и 2ИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
08.02.2022
Термин за впишување оценки во индекс Англиски јазик 3 и 4ИзвестувањеАнглиски јазик 3
Англиски јазик 4
08.02.2022
Резултати од испит Англиски јазикРезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 3
08.02.2022
Конечни резултати од континуирана проверкаРезултатОснови на право и уставно право08.02.2022
Конечни резултати од завршен испитРезултатОснови на право и уставно право08.02.2022
Конечни резултати од континуирана проверкаРезултатОснови на право и уставно право08.02.2022
Резултати од февруарски испитен рокРезултатМеѓународни односи и меѓународна полициска соработка
Европско право
07.02.2022
Резултати од испит Тактика и техника на обезбедувањеРезултатТактика и техника на обезбедување07.02.2022
Се известуваат студентите од студиските програми по Криминалистика и Криминологија и криминална политика кои денес беа повикани да им впишам оценки по предметитеИзвестувањеВиктимологија / Пенологија07.02.2022
Резултати од испитРезултатПолиција и човекови права

Недискриминација и ранливи групи

Полициско право и примена на овластувања
06.02.2022
Резултати од испит по предметот „Методика на истражување на општ криминалитет“РезултатМетодика на истражување на општ криминалитет06.02.2022
Конечна листа Безбедносен менаџментРезултатБезбедносен менаџмент06.02.2022
Резултати од испит Безбедносен менаџментРезултатБезбедносен менаџмент06.02.2022
Конечна листа Еколошка криминалистикаРезултатЕколошка криминалистика06.02.2022
Резултати од испит по предметот Еколошка криминалистикаРезултатЕколошка криминалистика06.02.2022
Резултати од испитРезултатКриминалистичка тактика 2
Методика на истражување на организиран криминал
Современи безбедносни системи
06.02.2022
Подигнување на оценкиИзвестувањеКривично процесно право04.02.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испитРезултатКривично процесно право04.02.2022
КОНЕЧЕН СПИСОК НА ВКУПНИ АКТИВНОСТИ по предметот Пенологија (академска 2021/22)РезултатПенологија04.02.2022
КОНЕЧЕН СПИСОК НА ВКУПНИТЕ АКТИВНОСТИ по предметот Виктимологија/ Основи на виктимологија (академска 2021/22)РезултатВиктимологија/ Основи на виктимологија04.02.2022
Прелиминарна листа Англиски јазик 3РезултатАнглиски јазик 303.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ДОПОЛНИТЕЛНОТО ИСПРАШУВАЊЕ ИСПИТ: ВИТКМОЛОГИЈА, ПЕНОЛОГИЈА И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈАРезултатВиктимологија, Пенологија и Малолетничка деликвенција03.02.2022
Испит по Вооружување и опремаИзвестувањеВооружување и опрема02.02.2022
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА МИККРезултатМетодика на истражуваање на комјутерски криминал02.02.2022
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставно правоРезултатОснови на правото и уставно право01.02.2022
Прелиминарни резултати од континуирана проверка по предметот Основи на правото и уставно правоРезултатОснови на правото и уставно право01.02.2022
Промена на час за испитИзвестувањеПревенција на криминалитет
Ресторативна правда и
Компаративна криминологија
01.02.2022
Впишување на оценки по предметите кај проф д-р Марина Малиш СаздовскаИзвестување31.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ВТОР КОЛОКВИУМ И ЗАВРШЕН ИСПИТРезултатЕвропско право
МО и МПС
Право на ЕУ
31.01.2022
Прелиминарни резултатиРезултатСанкции во заедницата
Криминална политика
31.01.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испитРезултатКривично процесно право29.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ВТОР ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПЕНОЛОГИЈА ИСПИТ ПЕНОЛОГИЈА И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШЕТАТА НА ДЕЦАТА/ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈАРезултатПЕНОЛОГИЈА ИСПИТ ПЕНОЛОГИЈА И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШЕТАТА НА ДЕЦАТА/ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА28.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ВТОР ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ВИКТИМОЛОГИЈА/ОСНОВИ НА ВИКТМОЛОГИЈАРезултатВИКТИМОЛОГИЈА/ОСНОВИ НА ВИКТМОЛОГИЈА28.01.2022
Испитот по Англиски јазик 1ИзвестувањеАнглиски јазик 128.01.2022
Испитот по Англиски јазик 2ИзвестувањеАнглиски јазик 228.01.2022
Прелиминарна листа (континуирано)РезултатМеѓународно јавно право 28.01.2022
Прелиминарни резултати –РезултатПревенција на виктимизација и заштита на жртви28.01.2022
Прелиминарна бодовна листа по Криминалистичка тактика 2РезултатКриминалистичка тактика 228.01.2022
Прелиминарна бодовна листа МИККРезултатМетодика на истражување на компјутерски криминал27.01.2022
Конечни листиРезултатБрзбедносен менаџмент
Еколошка криминалистика
27.01.2022
Резултати втор колоквиум и завршен испитРезултатМеѓународни односи и меѓународна полициска соработка27.01.2022
Прелиминарна бодовна листаРезултатМетодика на истражување на организиран криминал27.01.2022
Резултати од втор колоквиум Криминалистичка психопатологијаРезултатКриминалистичка психопатологија27.01.2022
Прелиминарна листа – Англиски јазик 1 (2021/22)РезултатАнглиски јазик 1 27.01.2022
Прелиминарна листа (континуирано)РезултатМеѓународно право за права на човекот 26.01.2022
Резултати од Завршен испит – КриминалистРезултатКривично процесно право26.01.2022
Ве известувам дека поради неодложни обврски, почетокот на испитот по Пенологија и Малолетничка делинквенција и криминал на штета на децаИзвестувањеПенологија и Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца25.01.2022
Резултати од втор колоквиум Вооружување и опремаРезултатВооружување и опрема25.01.2022
Резултати од втор колоквиум – Тактика и техника на обезбедувањеРезултатТактика и техника на обезбедување24.01.2022
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на студенти по предметот Безбедност во приватен сектор, насока КриминалистикаРезултатБезбедност во приватен сектор24.01.2022
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Социјална патологија, насока КриминалистикаРезултатСоцијална патологија24.01.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатКриминалистичка тактика 2
Методика на истражување на организиран криминал
24.01.2022
Втор колоквиум по предметот „Вооружување и опрема“РезултатВооружување и опрема23.01.2022
Резултати од Втор колоквиум од предметот Основи на безбедностРезултатОснови на безбедност22.01.2022
Резултати од втор колоквиум Англиски јазик 3РезултатАнглиски јазик 322.01.2022
Прелиминарна листа Еколошка криминалистикаРезултатЕколошка криминалистика22.01.2022
Прелиминарна листа – кримРезултатПолициско право и примена на полициски овластувања
Полиција и човекови права
Недискриминација и ранливи групи
21.01.2022
Збирни резултати по предметот ВиктимологијаРезултатПенологија21.01.2022
Резултати од вториот колоквиум по Англиски јазик 1РезултатАнглиски јазик 121.01.2022
Прелиминарни резултати од втор колоквиум по ВПНРезултатВовед во полициски науки20.01.2022
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право20.01.2022
Термин за испит – КППИзвестувањеКривично процесно право20.01.2022
Прелиминарни резултати по предметот : ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ, БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТРезултатОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ, БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ20.01.2022
Прелиминарни резултати по предметот : ВОВЕД ВО КРИМИНАЛИСТИКАТАРезултатВОВЕД ВО КРИМИНАЛИСТИКАТА20.01.2022
ПРЕЛИМИНАРЕН СПИСОК НА ВКУПНИТЕ АКТИВНОСТИ по предметот Виктимологија/ Основи на виктимологија (академска 2021/22)РезултатВиктимологија/ Основи на виктимологија20.01.2022
Резултати од втор колоквиум – кримРезултатМетодика на истражување на економско - финансиски криминалитет
Методика на истражување на компјутерски криминалитет
19.01.2022
Прелиминарна листа Безбедносен менаџментРезултатБезбедносен менаџмент19.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Безбедносен менаџментРезултатБезбедносен менаџмент19.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПЕНОЛОГИЈА Стидиски програми: Криминалистика и Криминологија и криминална политика одржан на 17.01. 2022РезултатПенологија18.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, КриминалистикаРезултатБЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР18.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока КриминалистикаРезултатСОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА18.01.2022
Резултати од втор колоквиум Безбедност во сообраќајотРезултатБезбедност во сообраќајот18.01.2022
Прелиминарна листа ЕПРезултатЕвропско право17.01.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатКорпоративна безбедност
Разузнавачки служби во ЕУ и НАТО
Разузнавачки служби 
17.01.2022
Резултати од втор колоквиум ЕУРезултатЕвропско право17.01.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатВовед во криминалистика17.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Еколошка криминалистикаРезултатЕколошка криминалистика15.01.2022
Резултати од Втор колоквиумРезултатОснови на безбедност во
сообраќајот
Европски стандарди и практики
за сообраќај и транспорт
15.01.2022
РЕЗУЛТАТИ од ВТОР КОЛОКВИУМ одржан на 12.01. 2022 Виктимологија/ Основи на виктимологијаРезултатВиктимологија и Основи на виктимологија14.01.2022
Прелиминарна листа за постигнатите резултати Кривично процесно правоРезултатКривично процесно право14.01.2022
Резултати од втор колоквиум (14.01.2022)РезултатМеѓународно право за права на човекот14.01.2022
Втор колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки12.01.2022
Резултати од Колоквиум 2 по предметната програма Кривично процесно правоРезултатКривично процесно право12.01.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатНедимискринација и ранливи групи12.01.2022
Прашалник за студенти од прва година-изборни предмети за втор семестарИзвестување11.01.2022
Резултати од втор колоквиум (11.01.2022)РезултатМеѓународно јавно право11.01.2022
Известување за полагање кај проф. Раде РајковчевскиИзвестување11.01.2022
Прелиминарни резултати од континуирана проверка – Основи на правото и уставно правоРезултатОснови на правото и уставно право11.01.2022
Соопштение за студентите од прва година за подигање на документиИзвестување10.01.2022
Термин за втор колоквиум кај проф. Марјан ЃуровскиИзвестување10.01.2022
Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиумРезултатВовед во полициски науки05.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ I – КРИВИЧНО ПРАВО 23. 12. 2021РезултатКривично право04.01.2022
Резултати од испитот по Корупција и Организиран криминал на 09.12.2021РезултатКорупција и Организиран криминал04.01.2022
Резултати од испитот по Криминологија на 09.12. 2021РезултатКриминологија04.01.2022
Резултати од испит Кривично право на 07. 12. 2021РезултатКривично право 04.01.2022
Известување за полагање на вториот колоквиум по Англиски јазик 1ИзвестувањеАнглиски јазик 104.01.2022
Известување за полагање на вториот колоквиум Англиски јазик 3ИзвестувањеАнгиски јазик 304.01.2022
Термин за колоквиум 2 и Анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право04.01.2022
Резултати од поправен прв колоквиумРезултатОснови на безбедноста04.01.2022
Материјали за Втор колоквиум за предметот ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТМатеријалОснови на безбедност04.01.2022
Резултати од прв и прв поправенРезултатБезбедносни стратегии и политики04.01.2022
Материјал -ПредавањаМатеријалОснови на безбедноставо сообраќајот
Сообраќајна деликвенција
Безбедност во сообраќајот
04.01.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатМетодика на истражување на компјутерски криминалитет04.01.2022
Резултати од испит и прв поправен колоквиумРезултатКриминологија
Кривично право
Корупција и организиран криминал
03.01.2022
Бодовна листаРезултатПолициско право и примена на полициски овластувања30.12.2021
Бодовна листа – Полиција и човекови праваРезултатПолиција и човекови права30.12.2021
Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиум – ВОРезултатВооружување и опрема30.12.2021
Tермин за самостојна (домашна) работа – есеј (февруарска сесија 2022)ИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународо хуманитрано право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
29.12.2021
Резултати од поправен колоквиумРезултатМетодикана истражување на пожари и експлозии
Меѓународен тероризам
29.12.2021
Резултати од поправен колоквиум Англиски јазикРезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 3
28.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПЕНОЛОГИЈАРезултатПенологија27.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ВИКТИМОЛОГИЈА И ОСНОВИ НА ВИКТМОЛОГИЈАРезултатВиктимологија и Основи на виктимологија27.12.2021
Резултати од ноемвриска сесијаРезултатКриминалистичка психопатологија
Психологија на комуникација
Психологија на криминално однесување
27.12.2021
Материјал Основи на безбедноста во сообраќајотМатеријалОснови на безбедноста во сообраќајот22.12.2021
Резултати од прв поправен колоквиумРезултатМетодика на истражување на организиран криминал22.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, КриминалистикаРезултатБезбедност во приватен сектор20.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока КриминалистикаРезултатСоцијална патологија20.12.2021
Известување за изборна писмена активност по Англиски јазик 3ИзвестувањеАнглиски јазик 320.12.2021
Поправен колоквиум 1 по КПП – КриминалистикаРезултатКривично процесно право20.12.2021
Резултати од поправен колоквиум по предметот Криминалистичка тактика 2РезултатКриминалистичка тактика 220.12.2021
Резултати од поправен колоквиум по предметот Еколошка криминалистикаРезултатЕколошка криминалистика20.12.2021
Резултати од поправен колоквиум по предметот Безбедносен менаџментРезултатБезбедносен менаџмент20.12.2021
Ноемвриска сесија Полиција и човекови праваРезултатПолиција и човекови права17.12.2021
Ноемвриска сесија СФОРезултатСпецијално физичко образование17.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум (16.12.2021)РезултатМеѓународно јавно право17.12.2021
Поправен поправен Вовед во полициски наукиИзвестувањеВовед во полициски науки17.12.2021
Поправен колоквиумИзвестувањеВооружување и опрема17.12.2021
Изборната писмена активностИзвестувањеАнглиски јазик 117.12.2021
Резултати од прв поправен колоквиумРезултатЕвропско право
Меѓународни односи
Право на ЕУ
16.12.2021
Резултати прв поправен колоквиумРезултатВовед во криминалистика15.12.2021
Прв поправен колоквиумРезултатОснови на правото и уставно право14.12.2021
Резултати од испит Методика на истражување на општ криминалитетРезултатМетодика на истражување на општ криминалитет14.12.2021
Резултати од испит Методика на истражување на економско – финансиски криминалитетРезултатМетодика на истражување на економско – финансиски криминалитет14.12.2021
Резултати од испит по предметот Економска криминалистикаРезултатЕкономска криминалистика14.12.2021
Прелиминарни резултати – Вооружување и опремаРезултатВооружување и опрема14.12.2021
Резултати од испитРезултатСообраќајна криминалистика
Криминалистичка техника
13.12.2021
Термин за поправен колоквиум – потцетувањеИзвестувањеКривично процесно право 13.12.2021
Резултати од испит по предметите кај проф. д-р Злате ДимовскиРезултатКриминалистичко разузнавање
Криминалистичка тактика 1
Методика на истражување на пожари и експлозии
Меѓународен тероризам
Тероризам и методика на истражување на тероризам
13.12.2021
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
Меѓународно хуманитарно право
13.12.2021
Бодовна листаРезултатПолициско право и примена на полициски овластувања13.12.2021
Термин за поправен колоквиум- проф. д-р Марјан ЃуровскиИзвестувањеОснови на безбедност
Безбедносни стратегии и политики
Управување со кризи
Кризен менаџмент
13.12.2021
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеКриминалистичка тактика 2
Еколошка криминалистика
Безбедносен менаџмент
12.12.2021
НОЕМВРИСКА КАЗНЕНА СЕСИЈАРезултатТактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавање10.12.2021
Ноемвриска сесија МОиМПСРезултатМеѓународни односи и меѓународна полициска соработка09.12.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатКриминалистичка психопатологија09.12.2021
Конечни резултати – 23.11.2021РезултатМеѓународно јавно право09.12.2021
Конечни резултати – 26.11.2021РезултатМеѓународно хуманитрано право09.12.2021
Конечни резултати – 23.11.2021РезултатМеѓународно договорно право 09.12.2021
Прв поправен Вовед во криминалистикаРезултатВовед во криминалистика07.12.2021
Прелиминарни резултати од прв колоквиум по „Вовед во полициски науки“РезултатВовед во полициски науки07.12.2021
Резултати од испит Управно правоРезултатУправно право07.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, КриминалистикаРезултатБезбедност во приватен сектор06.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТРезултатСистем на приватна безбедност06.12.2021
Термин за поправен Методика на истражување на организиран криминалИзвестувањеМетодика на истражување на организиран криминал06.12.2021
Термин за поправен колоквиум по Англиски јазик 1 и Англиски јазик 3ИзвестувањеАнглиски јазик 1 и Англиски јазик 306.12.2021
Резултати од испит – ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТРезултатПревенција на криминалитет06.12.2021
Резултати од испитРезултатСовремени безбедносни системи
Методика на истражување на организиран криминал
06.12.2021
Резултати прв колоквиум и испитРезултатПенологија
Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
06.12.2021
Конечна листа – Резултати од Завршен испитРезултатКривично процесно право06.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” – ПРВ КОЛОКВИУМРезултат06.12.2021
Резултати за предметот Основи на безбедностРезултатОснови на безбедност06.12.2021
Резултати од Прв колоквиум за предметот Кризен менаџментРезултатКризен менаџмент06.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД 1 КОЛОКВИУМ ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИРезултатМетодика на истражување на пожари и експлозии06.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД 1 КОЛОКВИУМ ПО МЕЃУНАРОДЕН ТЕРОРИЗАМРезултатМеѓународен тероризам06.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД 1 КОЛОКВИУМ ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА ИНФОРМАЦИИРезултатБезбедност и заштита на информации06.12.2021
Предметната програма за КРИМИНАЛИСТИЧКА ТАКТИКА 2РезултатКриминалистичка тактика 203.12.2021
Резултати прв колоквиум Eвропско правоРезултатEвропско право02.12.2021
Резултати од Прв колоквиум кај проф. д-р Борис МургоскиРезултат02.12.2021
Резултати од 1колоквиум по предметот Методика на истражување на економско – финансиски криминалитетРезултатМетодика на истражување на економско - финансиски криминалитет02.12.2021
Резултати од 1 колоквиум по предметот Методика на истражување на компјутерски криминалитетРезултатМетодика на истражување на компјутерски криминалитет02.12.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатПрекршочно право
Управно право и прекршочно право
01.12.2021
Конечни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставноРезултатОснови на правото и уставно право01.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОРРезултатБезбедност во приватен сектор01.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАРезултатСоцијална патологија01.12.2021
Резултати од прв колоквиум (Англиски јазик 1 и 3)РезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 3
01.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Безбедосен менаџментРезултатБезбедносен менаџмент01.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛОКВИУМРезултатВиктимологија
Основи на Виктимологија
30.11.2021
Известување во врска со прелиминарна листа (завршно оценување) 23.11.2021ИзвестувањеМеѓународно јавно право 29.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатКорпоративна безбедност
Разузнавачки служби
Разузнавачки служби во ЕУ и НАТО
29.11.2021
Резултати од I колоквиумРезултатМетодика на истражување на организираниот криминал29.11.2021
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испитРезултатКривично процесно право29.11.2021
Резултати од испитот по Англиски јазик 1, 2 и 4 од ноемвриска сесијаРезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 4
29.11.2021
Термин за поправен (прв) колоквиумИзвестувањеМеѓународно јавно право и Меѓународно право за права на човекот29.11.2021
Резулати од прв кололвиум (26.11.2021)РезултатМеѓународно право за права на човекот29.11.2021
Резулати од завршен испит (23.11.2021) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право 29.11.2021
Резулати од завршен испит (26.11.2021) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно хуманитарно право 29.11.2021
Резулати од завршен испит (23.11.2021) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно договорно право 29.11.2021
Резултати од прв колквиум по предметот Еколошка криминалистикаРезултатЕколошка криминалистика28.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Криминалистичка тактика 2РезултатКриминалистичка тактика 228.11.2021
Резултати од прв колоквиум Меѓународно јавно право (23.11.2021)РезултатМеѓународно јавно право26.11.2021
Известување за првиот колоквиум по предметот Вооружување и опремаИзвестувањеВооружување и опрема26.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатНедимискринација и ранливи групи26.11.2021
Резултати од прв колоквиум -КППРезултатКривично процесно право26.11.2021
Термин за поправен колоквиум – Кривично процесно правоИзвестувањеКривично процесно право26.11.2021
Резултати од Завршен испит по Кривично процесно правоРезултатиКривично процесно право25.11.2021
Прв колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки24.11.2021
Резултати од испит по Основи на економија спроведен на 22.11.2021РезултатиОснови на економија24.11.2021
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставно право одржан на 22.11.2021 годинаРезултатОснови на право и уставно право23.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатиОснови на право и уставно право23.11.2021
Известување за прв колоквиум Кривично правоИзвестувањеКривично право23.11.2021
Известување за прв колоквиумИзвестувањеУправно право и прекршочно право
Прекршочно право
22.11.2021
Распоред за полагање на 1 колоквиумИзвестувањеКривично процесно право17.11.2021
Известување за оценки кај проф. д-р Цане МојаноскиИзвестување17.11.2021
Материјал за предметот Европско правоМатеријалЕвропско право16.11.2021
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право16.11.2021
Термин за самостојна (домашна) работа – есејИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
10.11.2021
Материјал по предметот Безбедност во сообраќајотМатеријалиБезбедност во сообраќајот01.11.2021
ОДЛУКА за дополнителна ноемвриска сесија во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – СкопјеИзвестување25.10.2021
Известување кај проф. д-р Снежана Никодиновска СтефановскаИзвестување25.10.2021
Се известуваат студентите дека консултации со физичко присуство и впишување на оценки кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување13.10.2021
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно договорно право, Меѓународно јавно право, Меѓународно право за права на човекот, Меѓународно хуманитарно право08.10.2021
Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 08.10.2021ИзвестувањеКривично процесно право05.10.2021
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНАИзвестување01.10.2021
Задолжителна литература за предметот Управување со кризиМатеријалиУправување со кризи08.10.2021
2021-22 – КПП – Криминалистика – План за реализација на наставатаМатеријалиКривично процесно право06.10.2021
Основна литература за предметот Управување со кризиМатеријали, РезултатУправување со кризи07.10.2021
Основна литература за предметот Основи на безбедностМатеријали, РезултатОснови на безбедност, Основи на безбедноста во сообраќајот, Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ, Основи на безбедноста и безбедносниот систем на Република Македонија07.10.2021
Основна литература за предметот Безбедносни стратегии и политикиМатеријали, РезултатБезбедносни стратегии и политики07.10.2021
Резултати од септемвриска сесијаРезултатСпецијално физичко обарзование14.10.2021
Резултати од испит по предметите, Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и корупција и Филозофија на кривичното правоРезултатКривично право, Криминологија, Организиран криминал и кпрупција, Филозофија на кривично право13.10.2021
Конечни резултати од септемвриска испитна сесијаРезултатВовед во полициски науки09.10.2021
Конечни резултати по предметот „Вооружување и опрема“ (4та година)РезултатВооружување и опрема08.10.2021
Резултати по Основи на економија 29.10РезултатОснови на економија08.10.2021
Конечни резултати – 28.09.2021РезултатМеѓународно хуманитарно право04.10.2021
Конечни резултати – 27.09.2021РезултатМеѓународно право за права на човекот04.10.2021
Конечни резултати – 21.09.2021РезултатМеѓународно договорно право02.10.2021
Конечни резултати – 21.09.2021РезултатМеѓународно јавно право02.10.2021
Резултати ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТРезултатПревенција на криминалитетот02.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА НА РАБОТА НА РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ И СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатТактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ”РезултатТактика и техника на обезбедување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатСлужби за контраразузнавање01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТРезултатГлобална безбедност01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување општ криминалитетРезултатМетодика на истражување општ криминалитет01.10.2021
Резултати од испит економска криминалистикаРезултатМетодика за истражување на економско-финансиски криминал01.10.2021
Резултати од испит економска криминалистикаРезултатМетодика за истражување на економско-финансиски криминал01.10.2021
Конечна бодовна листа недимискринација и ранливи групиРезултатНедимискринација и ранливи групи01.10.2021
НасловТипПредметДата
Конечни листи септемвриска сесијаРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
Родови перспективи на криминалот
28.09.2022
Резултати од испити-Септемвриска сесијаРезултатПредмети кај проф. Саше Герасимовски26.09.2022
Резултати од испитРезултатПредмети кај проф. д-р Борис Мургоски26.09.2022
Резултати на положени студенти од септемвриска испитна сесијаРезултатСФО
Безбедност во спортот
23.09.2022
Резултати од испит КриминологијаРезултатКриминологија23.09.2022
Се информираат студентите кои го положиле предметот Контрола на безбедносен секторИзвестувањеКонтрола на безбедносен сектор23.09.2022
Резултати од завршен испит (22.09.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право23.09.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит-БЕЗРезултатКривично процесно право23.09.2022
Резултати од испит Основи на економијаРезултатОснови на економија23.09.2022
Конечни резултати септемвриска сесијаРезултатОснови на право и уставно право
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
Правосуден систем
Управно право
21.09.2022
Резултати од испитРезултатГлобална безбедност
Корпоративна безбедност
Служби за контраразузнавање
Тактика и техника на обезбедување
20.09.2022
Известување од проф. д-р Снежана НикодиновскаИзвестување20.09.2022
Бодовна листа од септемвриска сесијаРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
Родови перспективи на криминалот
19.09.2022
Резултати од испитРезултатМетодика на истражување на општ криминалитет
Економска криминалистика
Методика на истражување на компјутерски криминалитет
Недозволена трговија со дрога
18.09.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит- безРезултатКривично процесно право17.09.2022
Прелиминарни резултатиРезултатОснови на правото и уставно право
Управно право
Правосуден систем
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
16.09.2022
Резултати од Завршен испит- БЕЗРезултатКривично процесно право15.09.2022
Изборната писмена активност превод на стручен текст/eсејИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
15.09.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – септемвриска сесија (2022) – MJПРезултатМеѓународно јавно право12.09.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – септемвриска сесија (2022) – МХПРезултатМеѓународно хуманитарно право12.09.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – септемвриска сесија (2022) – МППЧРезултатМеѓународно право за права на човекот12.09.2022
Бодовни листиРезултатЧовекови права и слободи
Полиција и човекови права
Родови перспективи на криминалот
12.09.2022
Прелиминарни листиРезултатПраво на ЕУ
Меѓународни односи
Меѓународни односи и МПС
Европско право
09.09.2022
Прелиминарна листа за постигнатите резултати – БЕЗРезултатКривично процесно право30.08.2022
Термин за Анализа на случајИзвестувањеKривично процесно право25.08.2022
Термин за самостојна (домашна) работа – есеј (септемвриска сесија 2022)ИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Mеѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
24.08.2022
Известување за впишување на оценки по предмети кај проф д-р Марина Малиш СаздовскаИзвестување04.07.2022
Конечни резултати јунска испитна сесијаРезултатПолиција и човекови права
Недискриминација и ранливи групи
Родови перспективи на криминалот
Човекови права и слободи
04.07.2022
Конечни резултатиРезултатКонфликтен и кризен менаџмент на ЕУ
Програми и фондови на ЕУ и НАТО
Меѓународна полициска соработка
Кризен менаџмент
01.07.2022
Конечни резултати – ВПНРезултатВовед во полициски науки01.07.2022
Конечни резултати – ВОРезултатВооружување и опрема01.07.2022
Конечни резултатиРезултатОснови на право и уставно право
Дипломатија и меѓународна безбедност
Институции на ЕУ - историја и развој
29.06.2022
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеПсихологија на криминално однесување
Психологија на комуникација
Психопатологија
27.06.2022
Конечни резултати – 16.06.2022РезултатМеѓународно право за права на човекот27.06.2022
Резултати од испитот по Англиски јазик 1 и 2РезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
27.06.2022
Бодовна листаРезултатПсихологија на криминално однесување27.06.2022
Бодовна листа јунска сесијаРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
Недискриминација и ранливи групи
Родови перспективи на криминалот
26.06.2022
Термини за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно правo
Меѓународно договорно првао
Меѓународно право за права на човекот
24.06.2022
Конечни резултати – 13.06.2022РезултатМеѓународно јавно право 24.06.2022
Соопштение и бодовна листаРезултатПревенција на криминалитет
Криминологија
23.06.2022
Конечна ранг листРезултатОснови на економија23.06.2022
Известување и бодовна листаРезултатПсихологија на комуникација23.06.2022
Резултати од јунска испитна сесијаРезултатСФО
Безбедност во спортот
22.06.2022
Конечни резултати – 16.06.2022РезултатМеѓународно хуманитарно право 22.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАРезултатСОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА20.06.2022
Прелиминарна ранг листа јунска испитна сесијаРезултатУправо право
Основи на право и уставно право
Прекршочно право
Управно право и прекршочно право
20.06.2022
Резултати од завршен испит по Основи на економијаРезултатОснови на економија20.06.2022
Резултати од јунска сесијаРезултатКриминалистичка техника
Сообраќајна криминалистика
Сообраќајна деликвенција
20.06.2022
ВПН – Прелиминарни резултати од испитРезултатВовед во полициски науки20.06.2022
Јунска сесија завршно оценувањеРезултатГлобална безбедност
Разузнавање и разузнавачки служби
Тактика и техника на обезбедување
20.06.2022
Резултати од завршен испит (16.06.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно хуманитарно право 17.06.2022
Резултати од завршен испит (16.06.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно право за права на човекот17.06.2022
Резултати од испит по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРРезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР16.06.2022
Дополнителни резултати Психологија на криминално однесувањеРезултатПсихологија на криминално однесување16.06.2022
Резултати од испитРезултатМетодика на истражување на пожари и експлозии
Меѓународен тероризам
16.06.2022
Прелиминарни резултати Деца жртви на криминалот и Криминална политикаРезултатДеца жртви на криминалот
Криминална политика
15.06.2022
Известување за оценкаИзвестувањепредмети кај проф. Никодиновска15.06.2022
Прелиминарни резултатиРезултатКриминологија
Превенција на криминалитет
15.06.2022
Прелиминарни резултатиРезултатКризен менаџмент
Меѓународна полициска соработка
15.06.2022
Резултати од испитРезултатАнглиски јазик 3
Англиски јазик 4
15.06.2022
Резултати од испитРезултатВовед во криминалистика
Безбедност во сообраќајот
15.06.2022
Известување за термин за испитИзвестувањеПревенција на криминалитет
Ресторативна правда
14.06.2022
Резултати од завршен испит (13.06.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право 14.06.2022
Известување за впишување на оценаИзвестувањеАнглиски јазик 214.06.2022
ИзвестувањеИзвестувањеза предмети кај проф. д-р Светлана Николоска13.06.2022
Резултати од испит – завршно оценувањеРезултатКорпоративна безбедност
Служби за контраразузнавање
Тактика и техника на обезбедубање
13.06.2022
Бодовна листа по предметот Криминалистичка тактикаРезултатКриминалистичка тактика13.06.2022
Подигнување на оценкаИзвестувањеКривично процесно право13.06.2022
Термин за Aнализа на случајИзвестувањеКривично процесно право13.06.2022
Резултати од испитРезултатПредмети кај проф. Драгана Батиќ13.06.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит – безРезултатКривично процесно право13.06.2022
Резултати од втор, од испит и прелиминарна листаРезултатМетодика на истражување на општ криминалитет
Економска криминалистика
Методика на истражување на компјутерски криминал
Недозволена трговија со дрога
Компјутерска безбедност
13.06.2022
Англиски јазик 2 – Прелиминарна листаРезултатАнглиски јазик 213.06.2022
Бодовна листа за јунска сесијаРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
11.06.2022
Прелиминарна листа Основи на економијаРезултатОснови на економија11.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатКриминална политика
Деца жртви
Санкции во заедницата
11.06.2022
Конечни резултатиРезултатМеѓународни односи и МПС
Меѓународни односи
Право на ЕУ
Европско право
ОБСЕ и Европска безбедност
09.06.2022
Прелиминарни резултатиРезултатКриминалистичка техника
Сообраќајна криминалистика
09.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатКриминологија
Превенција на криминалитет
09.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
09.06.2022
Прелиминарни резултатиРезултатТероризам и методика на истражување на тероризам
Криминалистичка тактика 1
Криминалистичко разузнавање
09.06.2022
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Основи на приватна безбедност, насока БезбедностРезултатОснови на приватна безбедност08.06.2022
Известување и прелиминарна листаРезултатАнглиски јазик 408.06.2022
Известување за полагање кај проф. д-р Фросина РеменскиИзвестување08.06.2022
Конечни резултатиРезултатОснови на право и уставно право
Правосуден систем
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
Управно право
07.06.2022
Резултати од втор и прелиминарниРезултатСовремени безбедносни системи07.06.2022
Известување за впишување на оценкиИзвестувањепроф. д-р Жидас Даскаловски07.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатТероризам и методика на истражување на тероризам
Криминалистичко разузнавање
Криминалистичка тактика 1
07.06.2022
Бодовна листа по предметот Криминалистичка тактикаРезултатКриминалистичка тактика06.06.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит – безРезултатКривично процесно право06.06.2022
Прелиминарни резултати Управно правоРезултатУправно право06.06.2022
Резултати од испит – јунска сесијаРезултатМеѓународни односи
Европско право
Меѓународни односи и МПС
Право на ЕУ
06.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатРазузнавачки служби
Служби за контраразузнавање
Tактика и техника на обезбедување
06.06.2022
Известување и Прелиминарни Резултати од завршен испитРезултатпредмети кај проф. Наташа Пеливанова03.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМРезултатПсихологија на криминално однесување03.06.2022
Резултати од втор колоквиум – Англиски јазик 2РезултатАнглиски јазик 203.06.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – јунска сесија 2022РезултатМеѓународно јавно право 03.06.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – јунска сесија (2022)РезултатМеѓународно право за права на човекот 03.06.2022
Прелиминарна листа (континуирано)РезултатМеѓународно хуманитарно право 03.06.2022
Резултати од вториот колоквиум по Англиски јазик 4Резултат Англиски јазик 403.06.2022
Прелиминарна листаРезултатНедозволена трговија со дрога02.06.2022
Прелиминарна листаРезултатMетодика на истражување на општ криминалитет02.06.2022
Резултати од Завршен испит – БЕЗРезултатКривично процесно право02.06.2022
Резултати од втор колоквиум Управно правоРезултатУправно право02.06.2022
Резултати од втор колоквиум Недозволена трговија со дрогаРезултатНедозволена трговија со дрога01.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатКриминалистичка техника
Сообраќајна криминалистика
01.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, насока БезбедностРезултатОСНОВИ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ31.05.2022
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ „КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР“ – 2022РезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР31.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРРезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР30.05.2022
Резултати од испитРезултатКривично право
Криминологија
Корупција и организиран криминал
30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по Основи на економијаРезултатОснови на економија28.05.2022
Резултати од втор колоквиум – 27.05.2022РезултатМеѓународно хуманитарно право 27.05.2022
Резултати од Колоквиум 2РезултатКривично процесно право27.05.2022
Впишување на оценкиИзвестувањеПредмети кај Проф. Марјан Ѓуровски26.05.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатБезбедносни стратегии
Современи теории и концепти за безбедност
26.05.2022
Прелиминарни резултати од континуирана проверкаРезултатУправно право25.05.2022
Впишување на оценаИзвествањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно договорно право
Меѓународно право за права на човекот
23.05.2022
Конечни резултати – 09.05.2022РезултатМеѓународно јавно право23.05.2022
Прелиминарна листа – Кривично процесно право-БезбедностРезултатКривично процесно право20.05.2022
Конечни резултати од априлска испитна сесијаРезултатВовед во полициски науки19.05.2022
Конечни резултати од априлска испитна сесијаРезултатКризен менаџмент19.05.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатМетодика на истражување на општ криминалитет
Недозволена трговија со дрога
18.05.2022
Aнализа на случај по предметната програма Кривично процесно правоИзвестувањеКривично процесно право16.05.2022
Соопштение и резултати од поправен колоквиумРезултатПсихологија на криминално однесување
Психологија на комуникација
16.05.2022
Резултати од прв поправен колоквиумРезултатУправно право16.05.2022
Резултати од испитРезултатВовед во криминалистика13.05.2022
Термин за самостојна (домашна) работа – есеј (јунска сесија 2022)ИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
13.05.2022
Резултати од завршен испит (09.05.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право 13.05.2022
Известување за изборна писмена активност по Англиски јазик 4ИзвестувањеАнглиски јазик 413.05.2022
Известување за изборна писмена активност по Англиски јазик 2ИзвестувањеАнглиски јазик 213.05.2022
РЕЗУЛТАТИ –АПРИЛСКА СЕСИЈА 2022РезултатПредмети кај проф. Драгана Батиќ10.05.2022
Резултати од прв поправен колоквиум по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРРезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР09.05.2022
Прелиминарни резултати од испит – ВПНРезултатВовед во полициски науки09.05.2022
Резултати од поправен колоквиум КриминологијаРезултатКриминологија09.05.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатПревенција на криминалитет09.05.2022
Прелимминарна ранг листа Управно правоРезултатУправно право09.05.2022
Прелиминарни резултати од априлска испитна сесијаРезултатКризен менаџмент06.05.2022
Резултати од поправен (прв) колоквиум – 04.05.2022РезултатМеѓународно хуманитарно право 06.05.2022
Резултати од испитРезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 4
05.05.2022
Резултати од априлска испитна сесијаРезултатМО и МПС
Меѓународни односи
Право на ЕУ
04.05.2022
Резултати од прв поправенРезултатУправно право04.05.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит- БЕЗРезултатКривично процесно право03.05.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
03.05.2022
Резултати од априлска сесијаРезултатРодови перспективи на криминалот
Полиција и човекови права
03.05.2022
Резултати од прв поправен колоквиум по Основи на економијаРезултатОснови на економија03.05.2022
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеКонтрола на безбедносен сектор 03.05.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатРазузнавачки служби
Служби за контраразузнавање
03.05.2022
Резултати од априлска сесијаРезултатпредмети кај проф. Злате Димовски03.05.2022
Резултати од прв поправен и априлска сесијаРезултатСанкции во заедницата
Криминална политика
Деца жртви на криминал
03.05.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – априлска сесија 2022РезултатМеѓународно право за права на човекот28.04.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – априлска сесија 2022РезултатМеѓународно јавно право28.04.2022
Резултати од априлска сесијаРезултатГлобална безбедност
Корпоративна безбедност
28.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАРезултатСОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА26.04.2022
Поправните колоквиуми кај проф д-р Марина Малиш Саздовска по предметитеИзвестување26.04.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит-БЕЗРезултатКривично процесно право26.04.2022
Резултати од Поправен колоквиум 1 – БЕЗРезултатКривично процесно право21.04.2022
Резултати од Завршен испитРезултатКривично процесно право21.04.2022
Известување за изборната писмена активност по Англиски јазик (априлска испитна сесија)ИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
21.04.2022
Соопштение за поправен колоквиумИзвестувањеПревенција на криминалитет
Криминологија
21.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатПревенција на криминалитет19.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатКриминологија19.04.2022
Резултати од Прв колоквиум од предметот Современи теории и концепти за безбедностРезултатСовремени теории и концепти за безбедност19.04.2022
Резултати од Прв колоквиум од предметот Безбедносни стратегииРезултатБезбедносни стратегии19.04.2022
Термин за поправен колоквиум Англиски јазикИзвестувањеАнглиски јазик 2
Англиски јазик 4
19.04.2022
Резултати од прв колоквиум Англиски јазикРезултатАнглиски јазик 2
Англиски јазик 4
19.04.2022
Практична настава во летниот семестар за учебната 2021/22 годинаИзвестување18.04.2022
Zoom meeting invitation – Испит Априлска сесија – проф. Марјан АрсовскиИзвестувањеПредмети кај прф. д-р Марјан Арсовски18.04.2022
Термин за самостојна (домашна) работа – есеј (априлска сесија 2022)ИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно договорно право
Меѓународно право за права на човекот
18.04.2022
Резултати од прв колоквиум МИОКРезултатМетодика на истражување на општ криминалитет18.04.2022
Резултати од прв колоквиум Недозволена трговија со дрогаРезултатНедозволена трговија со дрога18.04.2022
Резултати од прв колоквиум Психологија на криминално однесувањеРезултатПсихологија на криминално однесување18.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатУправно право15.04.2022
Термин за Анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право15.04.2022
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеКривично процесно право14.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, насока БезбедностРезултатОСНОВИ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатКриминална политика
Санкции во заедницата
13.04.2022
Термин за поправен колоквиум Основи на економијаИзвестувањеОснови на економија13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатКриминалистичка техника
Сообраќајна деликвенција
Сообраќајна криминалистика
13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
13.04.2022
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатРазузнавачки служби
Служби за контраразузнавање
Тактика и техника на обезбедување
12.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатСовремени безбедносни системи12.04.2022
Резултати од Колоквиум 1РезултатКривично процесно право11.04.2022
Прелиминарна листа – БЕЗРезултатКривично процесно право11.04.2022
Резултати од прв колоквиум по Безбедност во спортотРезултатБезбедност во спортот11.04.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРРезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР11.04.2022
Резултати прв колоквиум по Основи на економијаРезултатОснови на економија11.04.2022
Термин за поправен (прв) колоквиумИзвестување Меѓународно хуманитарно право08.04.2022
Резултати од прв колоквиум (08.04.2022)РезултатМеѓународно хуманитарно право08.04.2022
Термин за колоквиумИзвестувањеМеѓународна заштита на животна средина
Криминалистичка тактика
07.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатУправно право05.04.2022
Настава со физичко присуствоИзвестување05.04.2022
Соопштение за колоквиумИзвестувањеОснови на економија04.04.2022
ИзвестувањеИзвестувањеБезбедносни стратегии04.04.2022
Промена на термин за прв колоквиумИзвестувањеСовремени теории и концепти за безбедност04.04.2022
Материјали за предметот Современи теории и концепти за безбедностМатеријалиСовремени теории и концепти за безбедност17.03.2022
Материјали за предметот Безбедносни стратегииМатеријалиБезбедносни стратегии17.03.2022
Конечни резултати ВПНРезултатВовед во полициски науки28.02.2022
Резултати кај проф. Богданчо ГоговРезултатпредмети кај проф. Богданчо Гогов25.02.2022
РЕЗУЛТАТИ по КРИВИЧНО ПРАВО и Филозофија на кривично право од февруарска сесија 2022РезултатКривично право
Филозофија на кривично право
21.02.2022
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно јавно право,
Меѓународно право за права на човекот,
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно договорно право.
21.02.2022
Конечни резултати – 08.02.2022РезултатМеѓународно јавно право 21.02.2022
Термин за пишување на оценкаИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
21.02.2022
Резултати од февруарска сесија за предметите кај проф. Злате ДимовскиРезултат18.02.2022
Соопштение за оценки и доиспрашување кај проф. Светлана НиколоскаИзвестување17.02.2022
Резултати од Февруарска испитна сесија по СФО 1 и СФО 2РезултатСФО 1
СФО 2
15.02.2022
Резултати Крпоративна безбедностРезултатКорпоративна безбедност15.02.2022
Конечни резултати – 10.02.2022РезултатМеѓународно право за права на човекот 15.02.2022
Бодовна листа Криминалистичка психопатологијаРезултатКриминалистичка психопатологија15.02.2022
Прелиминарна листа Управно правоРезултатУправно право14.02.2022
Известување за испитот по Вовед во полициски наукиРезултатВовед во полициски науки12.02.2022
Соопштение и резултати од февруарска сесија за предметите кај проф. Драгана БатиќРезултат12.02.2022
Резултати од испит за предметите кај проф. Борис МургоскиРезултат11.02.2022
Термин за оценки, доиспрашување кај проф. Светлана НиколоскаИзвестување11.02.2022
Резултати од завршен испит (08.02.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право 11.02.2022
Резултати од завршен испит (10.02.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно право за права на човекот10.02.2022
Термин за пополнување пријаза за дипломски труд кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување09.02.2022
Резултати од испит и втор колоквиум по предметот Вовед во криминалистикаРезултатВовед во криминалистика09.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, БезбедностРезултатОснови на приватна безбедност08.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, БезбедностРезултатСоцијална патологија08.02.2022
Прелиминарни резултати и резултати од испитРезултатМетодика на истражување на економско - финансиски криминалитет08.02.2022
Термин за впишување оценки во индекс Англиски јазик 1 и 2ИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
08.02.2022
Термин за впишување оценки во индекс Англиски јазик 3 и 4ИзвестувањеАнглиски јазик 3
Англиски јазик 4
08.02.2022
Резултати од испит Англиски јазикРезултатАнглиски јазик 3
Англиски јазик 4
08.02.2022
Конечни резултати од завршен испит по предметот Управно правоРезултатУправно право08.02.2022
Резултати од испит Тактика и техника на обезбедувањеРезултатТактика и техника на обезбедување07.02.2022
Резултати од испит Човекови права и слободиРезултатЧовекови права и слободи06.02.2022
Конечна листа Безбедносен менаџментРезултатБезбедносен менаџмент06.02.2022
Резултати од испит Безбедносен менаџментБезбедносен менаџмент06.02.2022
Резултати од испитот по Англиски јазик 1РезултатАнглиски јазик 104.02.2022
Резултати од испитРезултатРазузнавање и разузнавачки служби
Национална безбедност
04.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатГлобална безбедност04.02.2022
Подигнување на оценкиИзвестувањеКривично процесно право04.02.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит – БЕЗРезултатКривично процесно право04.02.2022
Прелиминарна листа Англиски јазик 3РезултатАнглиски јазик 303.02.2022
Прелиминарна листа Основи на право и уставно правоРезултатОснови на право и уставно право03.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО КРИМИНОЛОГИЈАРезултатКриминологија02.02.2022
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА КОМПЈУТЕРСКА БЕЗБЕДНОСТРезултатКомпјутерска безбедност02.02.2022
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Управно правоРезултатУправно право01.02.2022
Промена на час за испитИзвестувањеПревенција на криминалитет
Ресторативна правда и
Компаративна криминологија
01.02.2022
Впишување на оценки по предметите кај проф д-р Марина Малиш СаздовскаИзвестување31.01.2022
Конечни резултатиРезултатДеца жртви31.01.2022
Прелиминарни листиРезултатГлобална безбедност-БЕИ

Глобална безбедност-БЕЗ

Корпоративна безбедност

Разузнавање и Разузнавачки служби во ЕУ и НАТО 

Разузнавачки служби

Тактика и техника на обезбедување
31.01.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит – БЕЗРезултатКривично процесно право29.01.2022
Испитот по Англиски јазик 1ИзвестувањеАнглиски јазик 128.01.2022
Испитот по Англиски јазик 2ИзвестувањеАнглиски јазик 228.01.2022
Прелиминарна листа (континуирано)РезултатМеѓународно јавно право 28.01.2022
Прелиминарна бодовна листаРезултатКомпјутерска безбедност27.01.2022
Прелиминарна бодовна листа МИККРезултатМетодика на истражување на компјутерски криминал27.01.2022
Конечни листиРезултатЕколошка криминалистика
Безбедносен менаџмент
27.01.2022
Прелиминарна листа – Англиски јазик 1 (2021/22)РезултатАнглиски јазик 127.01.2022
Прелиминарна листа (континуирано)РезултатМеѓународно право за права на човекот 26.01.2022
Резултати од Завршен испит – БЕЗРезултатКривично процесно право26.01.2022
Резултати од втор колоквиум Вооружување и опремаРезултатВооружување и опрема25.01.2022
Резултати од втор колоквиум – Тактика и техника на обезбедувањеРезултатТактика и техника на обезбедување24.01.2022
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Проценка на ризик, насока БезбедностРезултатПроценка на ризик24.01.2022
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Социјална патологија, насока БезбедностРезултатСоцијална патологија24.01.2022
Резултати од втор колоквиум Корпоративна и Глобална безбедностРезултатКорпоративна безбедност
Глобална безбедност
24.01.2022
Втор колоквиум по предметот „Вооружување и опрема“РезултатВооружување и опрема23.01.2022
Резултати од Втор колоквиум од предметот Основи на безбедностРезултатОснови на безбедност22.01.2022
Резултати од втор колоквиум Англиски јазик 3РезултатАнглиски јазик 322.01.2022
Резултати од Втор колоквиум од предметот Безбедносни стратегииРезултатБезбедносни стратегии22.01.2022
Резултати од Втор колоквиум од предметот Безбедносни стратегии и политикиРезултатБезбедносни стратегии и политики22.01.2022
Резултати од Втор колоквиум предметот Управување со кризиРезултатУправување со кризи22.01.2022
Прелиминарна листа – ккп и безРезултатЧовекови права и слободи
Родови перспективи на криминалот
21.01.2022
Резултати од вториот колоквиум по Англиски јазик 1РезултатАнглиски јазик 121.01.2022
Прелиминарни резултати од втор колоквиум по ВПНРезултатВовед во полициски науки20.01.2022
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право20.01.2022
Термин за испит – КППИзвестувањеКривично процесно право20.01.2022
Прелиминарни резултати по предметот : ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ, БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТРезултатОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ, БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ20.01.2022
Прелиминарни резултати по предметот Вовед во криминалистиката : СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТРезултатВовед во криминалистиката20.01.2022
Резултати од втор колоквиум – безРезултатКомпјутерска безбедност19.01.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатОснови на право и уставно право19.01.2022
Прелиминарна листа Безбедносен менаџментРезултатБезбедносен менаџмент19.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Безбедносен менаџментРезултатБезбедносен менаџмент19.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОЦЕНКА НА РИЗИК, насока БезбедностРезултатПРОЦЕНКА НА РИЗИК18.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока БезбедностРезултатСОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА18.01.2022
Резултати од втор колоквиум Безбедност во сообраќајотРезултатБезбедност во сообраќајот18.01.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатКорпоративна безбедност
Разузнавачки служби во ЕУ и НАТО
Разузнавачки служби
17.01.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатВовед во криминалистика17.01.2022
Резултати од Втор колоквиумРезултатОснови на безбедност во
сообраќајот
Европски стандарди и практики
за сообраќај и транспорт
15.01.2022
Прелиминарна листа – КППРезултатКривично процесно право14.01.2022
Втор колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки12.01.2022
Резултати од Колоквиум 2 по предметната програма Кривично процесно правоРезултатКривично процесно право12.01.2022
Прашалник за студенти од прва година-изборни предмети за втор семестарИзвестување11.01.2022
Резултати од втор колоквиум (11.01.2022)РезултатМеѓународно јавно право11.01.2022
Известување за полагање кај проф. Раде РајковчевскиИзвестување11.01.2022
Термин за втор колоквиум кај проф. Марјан ЃуровскиИзвестување10.01.2022
Соопштение за студентите од прва година за подигање на документиИзвестување10.01.2022
Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиумРезултатВовед во полициски науки05.01.2022
Известување за полагање на вториот колоквиум по Англиски јазик 1ИзвестувањеАнглиски јазик 104.01.2022
Известување за полагање на вториот колоквиум Англиски јазик 3ИзвестувањеАнглиски јазик 304.01.2022
Термин за колоквиум 2 и Анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право04.01.2022
Резултати од поправен прв колоквиумРезултатОснови на безбедност04.01.2022
Резултати од прв и прв поправенМатеријалОснови на безбедност04.01.2022
Резултати од прв и прв поправенРезултатБезбедносни стратегии и политики04.01.2022
Материјал -ПредавањаМатеријалОснови на безбедноставо сообраќајот
Сообраќајна деликвенција
Безбедност во сообраќајот
04.01.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатиКомпјутерска безбедност04.01.2022
Резултати од испит и прв поправен колоквиумРезултатКриминологија
Кривично право
Корупција и организиран криминал
03.01.2022
Tермин за самостојна (домашна) работа – есеј (февруарска сесија 2022)ИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународо хуманитрано право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
29.12.2021
Резултати од поправен колоквиумРезултатМетодикана истражување на пожари и експлозии
Меѓународен тероризам
29.12.2021
Резултати од поправен колоквиум Англиски јазикРезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 3
28.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиумРезултатГлобална безбедност
Тактика и техника на обезбедување
27.12.2021
Резултати од ноемвриска сесијаРезултатКриминалистичка психопатологија
Психологија на комуникација
Психологија на криминално однесување
27.12.2021
МПС – Конечни резултати од ноемвриска сесијаРезултатМеѓународна полициска соработка22.12.2021
Конечни резултати од ноемвриска сесијаРезултатВовед во полициски науки22.12.2021
Поправен колоквиум Основи на право и уставно правоРезултатОснови на право и уставно право20.12.2021
Известување за изборна писмена активност по Англиски јазик 3ИзвестувањеАнглиски јазик 320.12.2021
Поправен колоквиум 1 по ККП – БезбедностРезултатКривично процесно право20.12.2021
Ноемвриска сесија Човекови права и слободиРезултатЧовекови права и слободи17.12.2021
НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈАРезултатСпецијално физичко образование17.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум (16.12.2021)РезултатМеѓународно јавно право17.12.2021
Изборната писмена активностИзвестувањеАнглиски јазик 117.12.2021
Поправен колоквиумИзвестувањеВооружување и опрема17.12.2021
Поправен поправен Вовед во полициски наукиИзвестувањеВовед во полициски науки17.12.2021
Резултати прв поправен колоквиумРезултатВовед во криминалистика15.12.2021
Термин за поправен колоквиум – потцетувањеИзвестувањеКривично процесно право13.12.2021
Резултати од испит по предметите кај проф. д-р Злате ДимовскиРезултатКриминалистичко разузнавање
Криминалистичка тактика 1
Методика на истражување на пожари и експлозии
Меѓународен тероризам
Тероризам и методика на истражување на тероризам
13.12.2021
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
Меѓународно хуманитарно право
13.12.2021
Термин за поправен колоквиум- проф. д-р Марјан ЃуровскиИзвестувањеОснови на безбедност
Безбедносни стратегии и политики
Управување со кризи
Кризен менаџмент
13.12.2021
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеКриминалистичка тактика 2
Еколошка криминалистика
Безбедносен менаџмент
12.12.2021
НОЕМВРИСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА – ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕРезултатТактика и техника на обезбедување10.12.2021
Ноемвриска сесија Меѓународни односиРезултатМеѓународни односи09.12.2021
Конечни резултати – 23.11.2021 РезултатМеѓународно јавно право09.12.2021
Прв поправен Вовед во криминалистикаРезултатВовед во криминалистика07.12.2021
Прелиминарни резултати од прв колоквиум по „Вовед во полициски науки“РезултатВовед во полициски науки07.12.2021
Резултати од испит Управно правоРезултатУправно право07.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ, БезбедностРезултатОснови на приватна безбедност06.12.2021
Термин за поправен колоквиум по Англиски јазик 1 и Англиски јазик 3Англиски јазик 1 и Англиски јазик 306.12.2012
Резултати од испит – КриминологијаРезултатКриминологија06.12.2021
Конечна листа – Резултати од Завршен испит – БЕЗРезултатКривично процесно право06.12.2021
Основи на право и уставно право – ПРВ КОЛОКВИУМРезултатОснови на право и уставно право06.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” – ПРВ КОЛОКВИУМРезултат06.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – ПРВ КОЛОКВИУМРезултатГлобална безбедност06.12.2021
Резултати за предметот Основи на безбедностРезултатОснови на безбедност06.12.2021
Резултати од Прв колоквиум од предметот Безбедносни стратегии и политикиРезултатБезбедносни стратегии и политики06.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД 1 КОЛОКВИУМ ПО МЕЃУНАРОДЕН ТЕРОРИЗАМРезултатМеѓународен тероризам06.12.2021
Резултати од Прв колоквиум кај проф. д-р Борис МургоскиРезултат02.12.2021
Резултати од 1 колоквиум по предметот „Компјутерска безбедност“РезултатКомпјутерска безбедност02.12.2021
Конечни резултати од завршен испит по предметот Управно правоРезултатУправно право01.12.2021
Резултати од прв колоквиум (Англиски јазик 1 и 3)РезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 3
01.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОЦЕНКА НА РИЗИКРезултатПроценка на ризик01.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Безбедност,РезултатСоцијална патологија01.12.2021
Известување во врска со прелиминарна листа (завршно оценување) 23.11.2021ИзвестувањеМеѓународно јавно право 29.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатКорпоративна безбедност
Разузнавачки служби
Разузнавачки служби во ЕУ и НАТО
29.11.2021
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит – бодовна состојбаРезултатКривично процесно право29.11.2021
Термин за поправен (прв) колоквиумИзвестувањеМеѓународно јавно право и Меѓународно право за права на човекот29.11.2021
Резулати од прв кололвиум (26.11.2021)РезултатМеѓународно право за права на човекот29.11.2021
Резулати од завршен испит (23.11.2021) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право 29.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Безбедносен менаџментРезултатБезбедносен менаџмент28.11.2021
Разултати од прв колоквиум по предметот Методика на истражување на еколошки криминалРезултатМетодика на истражување на еколошки криминал28.11.2021
Резултати од прв колоквиум Меѓународно јавно право (23.11.2021)РезултатМеѓународно јавно право26.11.2021
Известување за првиот колоквиум по предметот Вооружување и опремаИзвестувањеВооружување и опрема26.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатКривично працесно право26.11.2021
Термин за поправен колоквиум – Кривично процесно правоИзвестувањеКривично процесно право26.11.2021
Резултати од Завршен испитРезултатиКривично процесно право25.11.2021
Прв колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки24.11.2021
Резултати од испит по Основи на економија спроведен на 22.11.2021РезултатОснови на економија24.11.2021
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Управно право одржан на 22.11.2021 годинаРезултатиУправно право23.11.2021
Известување за прв колоквиум Кривично правоИзвестувањеКривично право23.11.2021
Распоред за полагање на 1 колоквиумИзвестувањеКривично процесно право17.11.2021
Известување за оценки кај проф. д-р Цане МојаноскиИзвестување17.11.2021
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право16.11.2021
Термин за самостојна (домашна) работа – есејИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
10.11.2021
Материјал по предметот Безбедност во сообраќајотМатеријалБезбедност во сообраќајот01.11.2021
ОДЛУКА за дополнителна ноемвриска сесија во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – СкопјеИзвестување25.10.2021
Известување кај проф. д-р Снежана Никодиновска СтефановскаИзвестување25.10.2021
Се известуваат студентите дека консултации со физичко присуство и впишување на оценки кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување13.10.2021
Резултати од испит по предметите, Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и корупција и Филозофија на кривичното правоРезултат Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и кпрупција, Филозофија на кривично право13.10.2021
Конечни резултати од септемвриска испитна сесијаРезултатВовед во полициски науки09.10.2021
резултати по Економска безбедностРезултатЕкономска безбедност08.10.2021
Резултати по Основи на економија 29.10РезултатОснови на економија08.10.2021
Задолжителна литература за предметот Управување со кризиМатеријалиУправување со кризи08.10.2021
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно договорно право, Меѓународно јавно право, Меѓународно право за права на човекот, Меѓународно хуманитарно право08.10.2021
Основна литература за предметот Управување со кризиМатеријали, РезултатУправување со кризи07.10.2021
Основна литература за предметот Основи на безбедностМатеријали, РезултатОснови на безбедност, Основи на безбедноста во сообраќајот, Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ, Основи на безбедноста и безбедносниот систем на Република Македонија07.10.2021
Основна литература за предметот Безбедносни стратегии и политикиМатеријали, РезултатБезбедносни стратегии и политики07.10.2021
Основна литература за предметот Безбедносни стратегии и политикиМатеријали, РезултатБезбедносни стратегии и политики07.10.2021
2021-22 – КПП – Безбедност – План за реализација на наставатаМатеријалиКривично процесно право06.10.2021
Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 08.10.2021ИзвестувањеКривично процесно право05.10.2021
Конечни резултати – 28.09.2021РезултатМеѓународно хуманитарно право04.10.2021
Конечни резултати – 27.09.2021РезултатМеѓународно право за права на човекот04.10.2021
Конечни резултати – 21.09.2021РезултатМеѓународно јавно право02.10.2021
Резултати КриминологијаРезултатКриминологија02.10.2021
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНАИзвестување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА НА РАБОТА НА РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ И СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатТактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ”РезултатТактика и техника на обезбедување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатСлужби за контраразузнавање01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатНационална безбедност01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатНационална безбедност01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатНационална безбедност01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТРезултатГлобална безбедност01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување општ криминалитетРезултатМетодика на истражување општ криминалитет01.10.2021
Резултати од испити методика за истражување на економско финансиски криминалРезултатМетодика на истражување на компјутерски криминал01.10.2021
Резултати од испит компјутерска безбедностРезултатКомпјутерски криминал01.10.2021
Резултати од испит компјутерска безбедностРезултатКомпјутерска безбедност01.10.2021
Резултати од испити методика за истражување на економско финансиски криминалРезултатМетодика за истражување на економско-финансиски криминал01.10.2021
Резултати од испит економска криминалистикаРезултатЕкономска криминалистика01.10.2021
НасловТипПредметДата
Конечни листи септемвриска сесијаРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
Родови перспективи на криминалот
29.09.2022
Резултати од испит Превенција на криминалитетРезултатПревенција на криминалитет26.09.2022
Резултати од септемвриска сесија кај проф. д-р Оливер БачановиќРезултатПредмети кај проф. д-р Оливер Бачановиќ
Резултати од испитРезултатПредмети кај проф. д-р Борис Мургоски26.09.2022
Резултати од испит КриминологијаРезултатКриминологија23.09.2022
Се информираат студентите кои го положиле предметот Контрола на безбедносен секторИзвестувањеКонтрола на безбедносен сектор23.09.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит-ккпРезултатКривично процесно право23.09.2022
Резултати од испит Основи на економијаРезултатОснови на економија23.09.2022
Конечни резултати септемвриска сесијаРезултатОснови на право и уставно право
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
Правосуден систем
Управно право
21.09.2022
Известување од проф. д-р Снежана НикодиновскаИзвестување20.09.2022
Бодовна листа од септемвриска сесијаРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
Родови перспективи на криминалот
19.09.2022
Резултати од испитРезултатМетодика на истражување на општ криминалитет
Економска криминалистика
Методика на истражување на компјутерски криминалитет
Недозволена трговија со дрога
18.09.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит – ккпРезултатКривично процесно право17.09.2022
Прелиминарни резултатиРезултатОснови на правото и уставно право
Управно право
Правосуден систем
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
16.09.2022
Резултати од Завршен испит -ККПРезултатКривично процесно право 15.09.2022
Изборната писмена активност превод на стручен текст/eсејИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
15.09.2022
Бодовни листиРезултатЧовекови права и слободи
Полиција и човекови права
Родови перспективи на криминалот
12.09.2022
Прелиминарна листа за постигнатите резултати – ККПРезултатКривично процесно право30.08.2022
Термин за Анализа на случајИзвестувањеKривично процесно право25.08.2022
Известување за впишување на оценки по предмети кај проф д-р Марина Малиш СаздовскаИзвестување04.07.2022
Конечни резултати јунска испитна сесијаРезултатПолиција и човекови права
Недискриминација и ранливи групи
Родови перспективи на криминалот
Човекови права и слободи
04.07.2022
Конечни резултати – ВОРезултатВооружување и опрема01.07.2022
Конечни резултатиРезултатКонфликтен и кризен менаџмент на ЕУ
Програми и фондови на ЕУ и НАТО
Меѓународна полициска соработка
Кризен менаџмент
01.07.2022
Конечни резултати – ВПНРезултатВовед во полициски науки01.07.2022
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеПсихологија на криминално однесување
Психологија на комуникација
Психопатологија
27.06.2022
Резултати од испитот по Англиски јазик 1 и 2РезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
27.06.2022
Бодовна листаРезултатПсихологија на криминално однесување27.06.2022
Бодовна листа јунска сесијаРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
Недискриминација и ранливи групи
Родови перспективи на криминалот
26.06.2022
Резултати од испит ВОРезултатВооружување и опрема24.06.2022
Соопштение и бодовна листаРезултатПревенција на криминалитет
Криминологија
23.06.2022
Конечна ранг листРезултатОснови на економија23.06.2022
Известување и бодовна листаРезултатПсихологија на комуникација23.06.2022
Резултати од јунска испитна сесијаРезултатСФО
Безбедност во спортот
22.06.2022
Резултати од јунска сесија и конечни резултатиРезултатДеца жртви на криминалот
Санкции во заедницата
21.06.2022
Резултати од испит кај проф. Марина Малиш Саздовска, јунска испитна сесијаРезултатЕколошка криминалистика/Еколошки криминал
Безбедносен менаџмент
Меѓународна заштита на животна средина
Безбедносни стратегии и менаџмент
20.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА ККПРезултатСОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА20.06.2022
Конечни резултати и резултати од испитРезултатКриминална политика
Превенција на виктимизација и заштита на жртви
20.06.2022
Прелиминарна ранг листа јунска испитна сесијаРезултатУправо право
Основи на право и уставно право
Прекршочно право
Управно право и прекршочно право
20.06.2022
Резултати од завршен испит по Основи на економијаРезултатОснови на економија20.06.2022
Резултати од јунска сесијаРезултатКриминалистичка техника
Сообраќајна криминалистика
Сообраќајна деликвенција
20.06.2022
ВПН – Прелиминарни резултати од испитРезултатВовед во полициски науки20.06.2022
Дополнителни резултати Психологија на криминално однесувањеРезултатПсихологија на криминално однесување16.06.2022
Прелиминарни резултати Деца жртви на криминалот и Криминална политикаРезултатДеца жртви на криминалот
Криминална политика
15.06.2022
Прелиминарни резултатиРезултатКриминологија
Превенција на криминалитет
15.06.2022
Резултати од испитРезултатАнглиски јазик 3
Англиски јазик 4
15.06.2022
Резултати од испитРезултатВовед во криминалистика
Безбедност во сообраќајот
15.06.2022
Известување за термин за испитИзвестувањеПревенција на криминалитет
Ресторативна правда
14.06.2022
Известување за впишување на оценаИзвестувањеАнглиски јазик 214.06.2022
Бодовна листа по предметот Еколошки криминалитетРезултатЕколошки криминалитет13.06.2022
Термин за Aнализа на случајИзвестувањеКривично процесно право13.06.2022
Подигнување на оценкаИзвестувањеКривично процесно право13.06.2022
Резултати од испитРезултатПредмети кај проф. д-р Драгана Батиќ13.06.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит – ккпРезултатКривично процесно право13.06.2022
Англиски јазик 2 – Прелиминарна листаРезултатАнглиски јазик 213.06.2022
Збирни активности Малолетничка делинквенција и криминал на штета на децаРезултатМалолетничка делинквенција и криминал на штета на деца12.06.2022
ЗБИРНИ АКТИВНОСТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ академска 2021/22РезултатВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ12.06.2022
Бодовна листа за јунска сесијаРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
11.06.2022
Прелиминарна листа Основи на економијаРезултатОснови на економија11.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатКриминална политика
Деца жртви
Санкции во заедницата
11.06.2022
Конечни резултатиРезултатМеѓународни односи и МПС
Меѓународни односи
Право на ЕУ
Европско право
ОБСЕ и Европска безбедност
09.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА)РезултатМАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА)09.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА)РезултатВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА09.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатКриминологија
Превенција на криминалитет
09.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
09.06.2022
Прелиминарни резултатиРезултатТероризам и методика на истражување на тероризам
Криминалистичка тактика 1
Криминалистичко разузнавање
09.06.2022
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Девијантност и неформална социјална контрола, насока ККПРезултатДевијантност и неформална социјална контрола08.06.2022
Известување и прелиминарна листаРезултатАнглиски јазик 408.06.2022
Известување за полагање кај проф. д-р Фросина РеменскиИзвестување08.06.2022
Конечни резултатиРезултатОснови на право и уставно право
Правосуден систем
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
Управно право
07.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ВИКТИМОЛОГИЈА И ПЕНОЛОГИЈАРезултатВиктимологија
Пенологија
07.06.2022
Известување за впишување на оценкиИзвестувањепроф. д-р Жидас Даскаловски07.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатТероризам и методика на истражување на тероризам
Криминалистичко разузнавање
Криминалистичка тактика 1
07.06.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит – ккпРезултатКривично процесно право06.06.2022
Известување и Прелиминарни Резултати од завршен испитРезултатпредмети кај проф. Наташа Пеливанова03.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМРезултатПсихологија на криминално однесување03.06.2022
Резултати од втор колоквиум – Англиски јазик 2РезултатАнглиски јазик 203.06.2022
Резултати од вториот колоквиум по Англиски јазик 4РезултатАнглиски јазик 403.06.2022
Резултати од Завршен испит – ККПРезултатКривично процесно право02.06.2022
Резултати од втор колоквиум Психологија на комуникацииРезултатПсихологија на комуникации01.06.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатКриминалистичка техника
Сообраќајна криминалистика
01.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, насока Криминологија и криминална политикаРезултатДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА31.05.2022
Резултати од втор колоквиум и прелиминарна листа по предметот Еколошки криминалитет- ККПРезултатЕколошки криминалитет30.05.2022
Резултати од испитРезултатКривично право
Криминологија
Корупција и организиран криминал
30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по Основи на економијаРезултатОснови на економија28.05.2022
Впишување на оценкиИзвестувањеПредмети кај Проф. Марјан Ѓуровски26.05.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатБезбедносни стратегии
Современи теории и концепти за безбедност
26.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ВТОР КОЛОКВИУМРезултатМалолетничка делинквенција и криминал на штета на децата
Малолетничка делинквенција
26.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ ВТОР КОЛОКВИУМРезултатВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ26.05.2022
Прелиминарни резултати од континуирана проверкаРезултатПравосуден систем и компаративни правосудни системи25.05.2022
Прелиминарна листа – Кривично процесно право-ККПРезултатКривично процесно право20.05.2022
Конечни резултати од априлска испитна сесијаРезултатВооружување и опрема19.05.2022
Aнализа на случај по предметната програма Кривично процесно правоИзвестувањеКривично процесно право16.05.2022
Соопштение и резултати од поправен колоквиумРезултатПсихологија на криминално однесување
Психологија на комуникација
16.05.2022
Резултати од испитРезултатВовед во криминалистика13.05.2022
Известување за изборна писмена активност по Англиски јазик 2ИзвестувањеАнглиски јазик 213.05.2022
Известување за изборна писмена активност по Англиски јазик 4ИзвестувањеАнглиски јазик 413.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, насока Криминологија и криминална политикаРезултатДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА10.05.2022
РЕЗУЛТАТИ –АПРИЛСКА СЕСИЈА 2022РезултатПредмети кај проф. Драгана Батиќ10.05.2022
Прелиминарни резултати од испит – ВОРезултатВооружување и опрема09.05.2022
Резултати од поправен колоквиум КриминологијаРезултатКриминологија09.05.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатПревенција на криминалитет09.05.2022
Резултати од априлска сесијаРезултатОснови на право и уставно право09.05.2022
Прелиминарна ранг листаРезултатПрекршочно право09.05.2022
Конечни резултати од завршен испит по предметот Правосуден системРезултатПравосуден систем06.05.2022
Резултати од првиот поправен колоквиумРезултатПравосуден систем и компаративни правосудни системи04.05.2022
Резултати од завршен испитРезултатПравосуден систем04.05.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит – ККПРезултатКривично процесно право03.05.2022
Резултати од априлска сесијаРезултатРодови перспективи на криминалот
Полиција и човекови права
03.05.2022
Резултати од поправен колоквиумРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
03.05.2022
Резултати од прв поправен колоквиум по Основи на економијаРезултатОснови на економија03.05.2022
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеКонтрола на безбедносен сектор 03.05.2022
Резултати од априлска сесијаРезултатпредмети кај проф. Злате Димовски03.05.2022
Резултати од прв поправен и априлска сесијаРезултатСанкции во заедницата
Криминална политика
Деца жртви на криминал
03.05.2022
РЕЗУЛТАТИ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИКВЕНЦИЈА, ВИКТМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ И ПЕНОЛОГИЈАРезултатМАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИКВЕНЦИЈА, ВИКТМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ И ПЕНОЛОГИЈА02.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ ВИКТИМОЛОГИЈА, МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И ПЕНОЛОГИЈА 26.04. 2022РезултатВИКТИМОЛОГИЈА, МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И ПЕНОЛОГИЈА02.05.2022
Поправните колоквиуми кај проф д-р Марина Малиш Саздовска по предметитеИзвестување26.04.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит-ККПРезултатКривично процесно право26.04.2022
Известување за изборната писмена активност по Англиски јазик (априлска испитна сесија)ИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
21.04.2022
Соопштение за поправен колоквиумИзвестувањеПревенција на криминалитет
Криминологија
21.04.2022
Резултати од Завршен испит- ккпРезултатКривично процесно право21.04.2022
Резултати од првиот колоквиумРезултатПсихологија на комуникација19.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатПревенција на криминалитет19.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатКриминологија19.04.2022
Резултати од Прв колоквиум од предметот Безбедносни стратегииРезултатБезбедносни стратегии19.04.2022
Термин за поправен колоквиум Англиски јазикИзвестувањеАнглиски јазик 2
Англиски јазик 4
19.04.2022
Резултати од прв колоквиум Англиски јазикРезултатАнглиски јазик 2
Англиски јазик 4
19.04.2022
Практична настава во летниот семестар за учебната 2021/22 годинаИзвестување18.04.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Криминалистичка тактикаРезултатКриминалистичка тактика18.04.2022
Zoom meeting invitation – Испит Априлска сесија – проф. Марјан АрсовскиИзвестувањеПредмети кај прф. д-р Марјан Арсовски18.04.2022
Резултати од прв колоквиум Психологија на криминално однесувањеРезултатПсихологија на криминално однесување18.04.2022
Термин за Анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право15.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, насока Криминологија и криминална политикаРезултатДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатКриминална политика
Санкции во заедницата
13.04.2022
Термин за поправен колоквиум Основи на економијаИзвестувањеОснови на економија13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатКриминалистичка техника
Сообраќајна деликвенција
Сообраќајна криминалистика
13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
13.04.2022
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатДеца жртви на криминал13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатСовремени безбедносни системи12.04.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Еколошки криминалитетРезултатЕколошки криминалитет11.04.2022
Прелиминарна листа – ККПРезултатКривично процесно право11.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатВиктимологија-посебен дел
Малолетничка деликвенција
11.04.2022
Резултати прв колоквиум по Основи на економијаРезултатОснови на економија11.04.2022
Термин за колоквиумИзвестувањеМеѓународна заштита на животна средина
Криминалистичка тактика
07.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатПравосуден систем и комаративни правосудни
системи
05.04.2022
Настава со физичко присуствоИзвестување05.04.2022
Соопштение за колоквиумИзвестувањеОснови на економија04.04.2022
ИзвестувањеИзвестувањеБезбедносни стратегии04.04.2022
Промена на термин за прв колоквиумИзвестувањеСовремени теории и концепти за безбедност04.04.2022
Материјали за предметот Безбедносни стратегииМатеријалиБезбедносни стратегии17.03.2022
Конечни резултати ВПНРезултатВовед во полициски науки28.02.2022
Резултати кај проф. Богданчо ГоговРезултатпредмети кај проф. Богданчо Гогов25.02.2022
Конечни резултати по ВООРУЖУВАЊЕ И ОПРЕМАРезултатВооружување и опрема24.02.2022
РЕЗУЛТАТИ по КРИВИЧНО ПРАВО и Филозофија на кривично право од февруарска сесија 2022РезултатКривично право
Филозофија на кривично право
21.02.2022
Термин за пишување на оценкаИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
21.02.2022
Резултати од февруарска сесија за предметите кај проф. Злате ДимовскиРезултат18.02.2022
Соопштение за оценки и доиспрашување кај проф. Светлана НиколоскаИзвестување17.02.2022
Бодовна листа Криминалистичка психопатологијаРезултатКриминалистичка психопатологија15.02.2022
Прелиминарни резултатиРезултатОснови на право и уставно право14.02.2022
Резултати од испитРезултатПревенција на криминалитет14.02.2022
Прелиминарна листаРезултатПрекршочно право
Управно право и прекршочно право
14.02.2022
Прелиминарна листа Управно правоРезултатУправно право14.02.2022
Известување за испитот по Вовед во полициски наукиРезултатВовед во полициски науки12.02.2022
Соопштение и резултати од февруарска сесија за предметите кај проф. Драгана БатиќРезултат12.01.2022
Резултати од испит за предметите кај проф. Борис МургоскиРезултат11.02.2022
Термин за оценки, доиспрашување кај проф. Светлана НиколоскаИзвестување11.02.2022
Термин за пополнување пријаза за дипломски труд кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување09.02.2022
Резултати од испит и втор колоквиум по предметот Вовед во криминалистикаРезултатВовед во криминалистика09.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕНЦИЈА НА СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ, Криминологија и криминална политикаРезултатПРЕВЕНЦИЈА НА СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ08.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, Криминологија и криминална политикаРезултатДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА08.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, Криминологија и криминална политикаРезултатСоцијална патологија08.02.2022
Термин за впишување оценки во индекс Англиски јазик 1 и 2ИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
08.02.2022
Термин за впишување оценки во индекс Англиски јазик 3 и 4ИзвестувањеАнглиски јазик 3
Англиски јазик 4
08.02.2022
Конечни резултати од завршен испит по предметот Правосуден систем и компаративни правосудни системиРезултатПравосуден систем и компаративни правосудни системи08.02.2022
Конечни резултати од завршен испит по предметот Правосуден систем-СП ККПРезултатПравосуден систем08.02.2022
Се известуваат студентите од студиските програми по Криминалистика и Криминологија и криминална политика кои денес беа повикани да им впишам оценки по предметитеИзвестувањеВиктимологија/Пенологија07.02.2022
Резултати од испитРезултатЧовекови права и слободи
Родови перспективи на
криминалот
06.02.2022
Резултати од испитот по Англиски јазик 1РезултатАнглиски јазик 104.02.2022
Подигнување на оценкиИзвестувањеКривично процесно право04.02.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит – ККПРезултатКривично процесно право04.02.2022
КОНЕЧЕН СПИСОК НА ВКУПНИ АКТИВНОСТИ по предметот Пенологија (академска 2021/22)РезултатПенологија04.02.2022
КОНЕЧЕН СПИСОК НА ВКУПНИТЕ АКТИВНОСТИ по предметот Виктимологија/ Основи на виктимологија (академска 2021/22)РезултатВиктимологија/ Основи на виктимологија04.02.2022
Прелиминарна листа Англиски јазик 3РезултатАнглиски јазик 303.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ДОПОЛНИТЕЛНОТО ИСПРАШУВАЊЕ ИСПИТ: ВИТКМОЛОГИЈА, ПЕНОЛОГИЈА И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈАРезултатВиктимологија, Пенологија и Малолетничка деликвенција03.02.2022
Испит по Вооружување и опремаИзвестувањеВооружување и опрема02.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО КРИМИНОЛОГИЈАРезултатКриминологија02.02.2022
Прелиминарна ранг листаРезултатОснови на право и уставно право02.02.2022
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Правосуден систем и компаративни правосудни системиРезултатПравосуден систем и компаративни правосудни системи01.02.2022
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Правосуден системРезултатПравосуден систем01.02.2022
Промена на час за испитИзвестувањеПревенција на криминалитет
Ресторативна правда
Компаративна криминологија
01.02.2022
Впишување на оценки по предметите кај проф д-р Марина Малиш СаздовскаИзвестување31.01.2022
Конечни резултатиРезултатДеца жртви31.01.2022
Прелиминарни резултатиРезултатСанкции во заедницата
Криминална политика
31.01.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит – KKПРезултатКривично процесно право29.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ВТОР ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПЕНОЛОГИЈА ИСПИТ ПЕНОЛОГИЈА И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШЕТАТА НА ДЕЦАТА/ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈАРезултатПЕНОЛОГИЈА ИСПИТ ПЕНОЛОГИЈА И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШЕТАТА НА ДЕЦАТА/ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА28.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ВТОР ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ВИКТИМОЛОГИЈА/ОСНОВИ НА ВИКТМОЛОГИЈАРезултатВИКТИМОЛОГИЈА/ОСНОВИ НА ВИКТМОЛОГИЈА28.01.2022
Испитот по Англиски јазик 1ИзвестувањеАнглиски јазик 128.01.2022
Испитот по Англиски јазик 2ИзвестувањеАнглиски јазик 228.01.2022
Прелиминарни резултати –РезултатПревенција на виктимизација и заштита на жртви28.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМРезултатТретман на лица27.01.2022
Резултати од втор колоквиум Криминалистичка психопатологијаРезултатКриминалистичка психопатологија27.01.2022
Прелиминарна листа – Англиски јазик 1 (2021/22)РезултатАнглиски јазик 127.01.2022
Резултати од Завршен испит – ККПРезултатКривично процесно право26.01.2022
Резултати втор колоквиум Управно право и прекршочно правоРезултатУправно право и прекршочно право25.01.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатОснови на право и уставно право25.01.2022
Резултати втор колоквиум Прекршочно правоРезултатПрекршочно право25.01.2022
Ве известувам дека поради неодложни обврски, почетокот на испитот по Пенологија и Малолетничка делинквенција и криминал на штета на децаИзвестувањеПенологија и Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца25.01.2022
Резултати од втор колоквиум Вооружување и опремаРезултатВооружување и опрема25.01.2022
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Социјална патологија, насока Криминологија и криминална политикаРезултатСоцијална патологија24.01.2022
Втор колоквиум по предметот „Вооружување и опрема“РезултатВооружување и опрема23.01.2022
Резултати од Втор колоквиум од предметот Основи на безбедностРезултатОснови на безбедност22.01.2022
Резултати од втор колоквиум Англиски јазик 3РезултатАнглиски јазик 322.01.2022
Прелиминарна листа Еколошка криминалистикаРезултатЕколошка криминалистика22.01.2022
Прелиминарна листа – ккп и безРезултат Човекови права и слободи
Родови перспективи на криминалот
21.01.2022
Збирни резултати по предметот ПенологијаРезултатПенологија21.01.2022
Резултати од вториот колоквиум по Англиски јазик 1РезултатАнглиски јазик 121.01.2022
Прелиминарни резултати од втор колоквиум по ВПНРезултатВовед во полициски науки20.01.2022
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право20.01.2022
Термин за испит – КППИзвестувањеКривично процесно право20.01.2022
Прелиминарни резултати по предметот : ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ, БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТРезултатОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ, БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ20.01.2022
Прелиминарни резултати по предметот : ВОВЕД ВО КРИМИНАЛИСТИКАТА, насока ККПРезултатВовед во криминалистиката20.01.2022
ПРЕЛИМИНАРЕН СПИСОК НА ВКУПНИТЕ АКТИВНОСТИ по предметот Виктимологија/ Основи на виктимологија (академска 2021/22)РезултатВиктимологија/ Основи на виктимологија20.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПЕНОЛОГИЈА Стидиски програми: Криминалистика и Криминологија и криминална политика одржан на 17.01. 2022РезултатПенологија18.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политикаРезултатиСОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА18.01.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатВовед во криминалистика17.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Еколошка криминалистикаРезултатЕколошка криминалистика15.01.2022
РЕЗУЛТАТИ од ВТОР КОЛОКВИУМ одржан на 12.01. 2022 Виктимологија/ Основи на виктимологијаРезултатВиктимологија и Основи на виктимологија14.01.2022
Прелиминарна листаРезултатКривично процесно право14.01.2022
Втор колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки12.01.2022
Резултати од Колоквиум 2 по предметната програма Кривично процесно правоРезултатКривично процесно право12.01.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатРодови перспективи на криминалот12.01.2022
Прашалник за студенти од прва година-изборни предмети за втор семестарИзвестување11.01.2022
Известување за полагање кај проф. Раде РајковчевскиИзвестување11.01.2022
Термин за втор колоквиум кај проф. Марјан ЃуровскиИзвестување10.01.2022
Соопштение за студентите од прва година за подигање на документиИзвестување10.01.2022
Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиумРезултатВовед во полициски науки05.01.2022
Известување за полагање на вториот колоквиум по Англиски јазик 1ИзвестувањеАнглиски јазик 104.01.2022
Известување за полагање на вториот колоквиум Англиски јазик 3ИзвестувањеАнглиски јазик 304.01.2022
Термин за колоквиум 2 и Анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право04.01.2022
Резултати од поправен прв колоквиумРезултатОснови на безбедност04.01.2022
Материјали за Втор колоквиум за предметот ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТМатеријалОснови на безбедност04.01.2022
Резултати од прв и прв поправенРезултатБезбедносни стратегиии политикиа04.01.2022
Резултати од испит и прв поправен колоквиумРезултатКриминологија
Кривично право
Корупција и организиран криминал
03.01.2022
Бодовна листа – ккпРезултатЧовекови права и слободи30.12.2021
Резултати поправен колоквиум Основи на право и уставно правоРезултатОснови на право и уставно право30.12.2021
Резултати поправен колоквиумРезултатУправно право и прекршочно право29.12.2021
Поправен колоквиум резултатиРезултатКриминалистичка психопатологија
Третман на лица со девијантно однесување
29.12.2021
Резултати од поправен колоквиумРезултатМетодикана истражување на пожари и експлозии
Меѓународен тероризам
29.12.2021
Резултати од поправен колоквиум Англиски јазикРезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 3
28.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПЕНОЛОГИЈАРезултатПенологија27.12.2021
Резултати од ноемвриска сесијаРезултатКриминалистичка психопатологија
Психологија на комуникација
Психологија на криминално однесување
27.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ВИКТИМОЛОГИЈА И ОСНОВИ НА ВИКТМОЛОГИЈАРезултатВиктимологија и Основи на виктимологија27.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМРезултатПревенција на виктимизација и заштита на жртви 21.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политикаРезултатСоцијална патологија20.12.2021
Известување за изборна писмена активност по Англиски јазик 3ИзвестувањеАнглиски јазик 320.12.2021
Поправен колоквиум 1 по КПП – ККПРезултатКривично процесно право20.12.2021
Ноемвриска сесија Човекови права и слободиРезултатЧовекови права и слободи17.12.2021
Изборната писмена активностИзвестувањеАнглиски јазик 117.12.2021
Поправен поправен Вовед во полициски наукиИзвестувањеВовед во полициски науки17.12.2021
Поправен колоквиумИзвестувањеВооружување и опрема17.12.2021
Резултати прв поправен колоквиумРезултатВовед во криминалистика15.12.2021
Известување за поправен колоквиумИзвестувањеОснови на право и уставно право 14.12.2021
Прелиминарни резултати – Вооружување и опремаРезултатВооружување и опрема14.12.2021
Термин за поправен колоквиум – потцетувањеИзвестувањеКривично процесно право 13.12.2021
Резултати од испит по предметите кај проф. д-р Злате ДимовскиРезултатКриминалистичко разузнавање
Криминалистичка тактика 1
Методика на истражување на пожари и експлозии
Меѓународен тероризам
Тероризам и методика на истражување на тероризам
13.12.2021
Термин за поправен колоквиум- проф. д-р Марјан ЃуровскиИзвестувањеОснови на безбедност
Безбедносни стратегии и политики
Управување со кризи
Кризен менаџмент
13.12.2021
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеКриминалистичка тактика 2
Еколошка криминалистика
Безбедносен менаџмент
12.12.2021
Резултати од прв колоквиум Третман на лицаРезултатТретман на лица со девијантно однесување09.12.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатКриминалистичка психопатологија09.12.2021
Прв поправен Вовед во криминалистикаРезултатВовед во криминалистика07.12.2021
Прелиминарни резултати од прв колоквиум по „Вовед во полициски науки“РезултатВовед во полициски науки07.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ, Криминологија и криминална политикаРезултатСправување со ризици06.12.2021
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеПревенција на виктимизација и заштита на жртви06.12.2021
Термин за поправен колоквиум по Англиски јазик 1 и Англиски јазик 3ИзвестувањеАнглиски јазик 1 и Англиски јазик 306.12.2021
Резултати од испит – ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТРезултатПревенција на криминалитет06.12.2021
Резултати од испит – КриминологијаРезултатКриминологија06.12.2021
Резултати прв колоквиум и испитРезултатПенологија
Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
06.12.2021
Конечна листа – Резултати од Завршен испит – ККПРезултатКривично процесно право 06.12.2021
Резултати за предметот Основи на безбедностРезултатОснови на безбедност06.12.2021
Резултати од Прв колоквиум од предметот Безбедносни стратегии и политикиРезултатБезбедносни стратегии и политики06.12.2021
Резултати од Прв колоквиум кај проф. д-р Борис МургоскиРезултат02.12.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатПрекршочно право
Управно право и прекршочно право
01.12.2021
Конечни резултати од завршен испит по предметот Правосуден систем и компаративни правосудни системиРезултатПравосуден систем и компаративни правосудни системи01.12.2021
Резултати од прв колоквиум (Англиски јазик 1 и 3)РезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 3
01.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАРезултатСоцијална патологија01.12.2021
Резултати од прв колоквиум Основи на правоРезултатОснови на право и уставно право30.11.2021
РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛОКВИУМРезултатиВиктимологија
Основи на Виктимологија
30.11.2021
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит-КППРезултатКривично процесно право29.11.2021
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ (22.11.2021)- ноемвриска испитна сесија САНКЦИИ ВО ЗАЕДНИЦАТА 2021РезултатСанкции во заедницата29.11.2021
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 22.11.2021 КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА – насока ККПРезултатКриминална политика29.11.2021
Резултати од прв колоквиум – Превенција на виктимизација и заштита на жртвиРезултатПревенција на виктимизација и заштита на жртви29.11.2021
Известување за првиот колоквиум по предметот Вооружување и опремаИзвестувањеВооружување и опрема26.11.2021
Резултати од прв колоквиум – Родови перспективи на криминалотРезултатРодови перспективи на криминалот26.11.2021
Резултати од Колоквиум 1РезултатиКривично процесно право26.11.2021
Термин за поправен колоквиум – Кривично процесно правоИзвестувањеКривично процесно право26.11.2021
Прв колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки24.11.2021
Резултати од испит по Основи на економија спроведен на 22.11.2021РезултатОснови на економија23.11.2021
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Правосуден систем и компаративни правосудни системи одржан на 22.11.2021 годинаРезултатиПравосуден систем и компаративни правосудни системи23.11.2021
Известување за прв колоквиум Кривично правоИзвестувањеКривично право23.11.2021
Известување за прв колоквиумИзвестувањеУправно право и прекршочно право
Прекршочно право
22.11.2021
Известување за колоквиумИзвестувањеОснови на правото и уставно право20.11.2021
Распоред за полагање на 1 колоквиумИзвестувањеКривично процесно право17.11.2021
Известување за оценки кај проф. д-р Цане МојаноскиИзвестување17.11.2021
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право16.11.2021
Материјал по предметот Безбедност во сообраќајотМатеријалиБезбедност во сообраќајот01.11.2021
ОДЛУКА за дополнителна ноемвриска сесија во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – СкопјеИзвестување25.10.2021
Известување кај проф. д-р Снежана Никодиновска СтефановскаИзвестување25.10.2021
Се известуваат студентите дека консултации со физичко присуство и впишување на оценки кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување13.10.2021
Резултати од испит по предметите, Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и корупција и Филозофија на кривичното правоРезултатКривично право, Криминологија, Организиран криминал и кпрупција, Филозофија на кривично право13.10.2021
Конечни резултати од септемвриска испитна сесијаРезултатВовед во полициски науки09.10.2021
Задолжителна литература за предметот Управување со кризиМатеријалиУправување со кризи08.10.2021
Основна литература за предметот Управување со кризиМатеријали, РезултатУправување со кризи07.10.2021
Основна литература за предметот Основи на безбедностМатеријали, РезултатОснови на безбедност, Основи на безбедноста во сообраќајот, Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ, Основи на безбедноста и безбедносниот систем на Република Македонија07.10.2021
Основна литература за предметот Безбедносни стратегии и политикиМатеријали, РезултатБезбедносни стратегии и политики07.10.2021
2021-22 – КПП – Криминологија и криминална политика – План за реализација на наставатаМатеријалиКривично процесно право06.10.2021
Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 08.10.2021ИзвестувањеКривично процесно право05.10.2021
Конечни резултати – 21.09.2021РезултатМеѓународно јавно право02.10.2021
Резултати КриминологијаРезултатКриминологија02.10.2021
Резултати ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТРезултатПревенција на криминалитетот02.10.2021
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНАИзвестување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА НА РАБОТА НА РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ И СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”Резултат Тактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ”РезултатТактика и техника на обезбедување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатСлужби за контраразузнавање01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатНационална безбедност01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТРезултатГлобална безбедност01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување општ криминалитетРезултатМетодика на истражување општ криминалитет01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување на компјутерски криминалРезултатМетодика на истражување на компјутерски криминал01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување на компјутерски криминалРезултатКомпјутерски криминал01.10.2021
Резултати од испит компјутерска безбедностРезултатКомпјутерска безбедност01.10.2021
Резултати од испити методика за истражување на економско финансиски криминалРезултатМетодика за истражување на економско-финансиски криминал01.10.2021
Конечна бодовна листа родови перспективи на криминалРезултатРодови перспективи на криминалот01.10.2021
Конечна бодовна листа недимискринација и ранливи групиРезултатНедимискринација и ранливи групи01.10.2021
НасловТипПредметДата
Конечни резултати септемвриска сесијаРезултатОснови на право и уставно право
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
Правосуден систем
Управно право
21.09.2022
Прелиминарни резултатиРезултатОснови на правото и уставно право
Управно право
Правосуден систем
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
16.09.2022
Прелиминарна листа за постигнатите резултати- БФКРезултатКривично процесно право30.08.2022
Термин за Анализа на случајИзвестувањеKривично процесно право25.08.2022
Известување за впишување на оценки по предмети кај проф д-р Марина Малиш СаздовскаИзвестување04.07.2022
Термин за Aнализа на случајИзвестувањеКривично процесно право13.06.2022
Подигнување на оценкаИзвестувањеКривично процесно право13.06.2022
Прелиминарна листа – Кривично процесно право-БФКРезултатКривично процесно право20.05.2022
Aнализа на случај по предметната програма Кривично процесно правоИзвестувањеКривично процесно право16.05.2022
Прелимминарна ранг листа Управно правоРезултатУправно право09.05.2022
Конечни резултати од завршен испит и континуирана проверкаРезултатОснови на право и уставно право06.05.2022
Резултати од завршен испит и континуирана проверкаРезултатОснови на право и уставно право04.05.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит- БФКРезултатКривично процесно право03.05.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит-БФКРезултатКривично процесно право26.04.2022
Термин за Анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право15.04.2022
РЕЗУЛТАТИ по КРИВИЧНО ПРАВО и Филозофија на кривично право од февруарска сесија 2022РезултатКривично право
Филозофија на кривично право
21.02.2022
Прелиминарна листа Управно правоРезултатУправно право14.02.2022
Соопштение и резултати од февруарска сесија за предметите кај проф. Драгана БатиќРезултат12.02.2022
Подигнување на оценкиИзвестувањеКривично процесно право04.02.2022
Конечна листа – Резултати од Завршен испит -БФКРезултатКривично процесно право04.02.2022
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит – БФКРезултатКривично процесно право29.01.2022
Резултати од Завршен испит – БФКРезултатКривично процесно право26.01.2022
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право20.01.2022
Термин за испит – КППИзвестувањеКривично процесно право20.01.2022
Термин за испитИзвестување07.12.2021
Конечна листа – Резултати од Завршен испит – БФКРезултатКривично процесно право06.12.2021
Прелиминарна листаРезултатКривично процесно право29.11.2021
Известување за првиот колоквиум по предметот Вооружување и опремаИзвестувањеВооружување и опрема26.11.2026
Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно правоРезултатиКривично процесно право25.11.2021
Прв колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки24.11.2021
Резултати од испит по Основи на економија спроведен на 22.11.2021РезултатОснови на економија24.11.2021
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставно право одржан на 22.11.2021 годинаРезултатиОснови на право и уставно право23.11.2021
Одлагање на испити кај проф. Пеце НиколовскиИзвестување22.11.2021
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право16.11.2021
Се известуваат студентите дека консултации со физичко присуство и впишување на оценки кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување13.10.2021
Резултати од испит по предметите, Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и корупција и Филозофија на кривичното правоРезултатКривично право, Криминологија, Организиран криминал и кпрупција, Филозофија на кривично право13.10.2021
Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 08.10.2021ИзвестувањеКривично процесно право05.10.2021
Резултати од испит компјутерска безбедностРезултатКомпјутерска безбедност01.10.2021
НасловТип ПредметДата
Резултати од испити-Септемвриска сесијаРезултатПредмети кај проф. Саше Герасимовски26.09.2022
Се информираат студентите кои го положиле предметот Контрола на безбедносен секторИзвестувањеКонтрола на безбедносен сектор23.09.2022
Резултати од завршен испит (22.09.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право23.09.2022
Конечни резултати септемвриска сесијаРезултатОснови на право и уставно право
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
Правосуден систем
Управно право
21.09.2022
Известување од проф. д-р Снежана НикодиновскаИзвестување20.09.2022
Прелиминарни резултатиРезултатОснови на правото и уставно право
Управно право
Правосуден систем
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
16.09.2022
Изборната писмена активност превод на стручен текст/eсејИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
15.09.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – септемвриска сесија (2022) – MJПРезултатМеѓународно јавно право12.09.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – септемвриска сесија (2022) – МППЧРезултатМеѓународно право за права на човекот12.09.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – септемвриска сесија (2022) – МХПРезултатМеѓународно хуманитарно право12.09.2022
Прелиминарни листиРезултатПраво на ЕУ
Меѓународни односи
Меѓународни односи и МПС
Европско право
09.09.2022
Термин за Анализа на случајИзвестувањеKривично процесно право25.08.2022
Термин за самостојна (домашна) работа – есеј (септемвриска сесија 2022)ИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Mеѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
24.08.2022
Известување за впишување на оценки по предмети кај проф д-р Марина Малиш СаздовскаИзвестување04.07.2022
Конечни резултати – ВОРезултатВооружување и опрема01.07.2022
Конечни резултатиРезултатКонфликтен и кризен менаџмент на ЕУ
Програми и фондови на ЕУ и НАТО
Меѓународна полициска соработка
Кризен менаџмент
01.07.2022
Конечни резултати – ВПНРезултатВовед во полициски науки01.07.2022
Конечни резултатиРезултатОснови на право и уставно право
Дипломатија и меѓународна безбедност
Институции на ЕУ - историја и развој
29.06.2022
Конечни резултати – 16.06.2022РезултатМеѓународно право за права на човекот27.06.2022
Резултати од испитот по Англиски јазик 1 и 2РезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
27.06.2022
Термини за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно правo
Меѓународно договорно првао
Меѓународно право за права на човекот
24.06.2022
Конечни резултати – 13.06.2022РезултатМеѓународно јавно право 24.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРАРезултатБЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА20.06.2022
Резултати од завршен испит (16.06.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно право за права на човекот17.06.2022
Резултати од испит по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРРезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР16.06.2022
Известување за оценкаИзвестувањепредмети кај проф. Никодиновска15.06.2022
Резултати од завршен испит (13.06.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право 14.06.2022
Известување за впишување на оценаИзвестувањеАнглиски јазик 214.06.2022
Подигнување на оценкаИзвестувањеКривично процесно право13.06.2022
Термин за Aнализа на случајИзвестувањеКривично процесно право13.06.2022
Англиски јазик 2 – Прелиминарна листаРезултатАнглиски јазик 213.06.2022
Прелиминарна листа Основи на економијаРезултатОснови на економија11.06.2022
Конечни резултатиРезултатМеѓународни односи и МПС
Меѓународни односи
Право на ЕУ
Европско право
ОБСЕ и Европска безбедност
09.06.2022
Конечни резултатиРезултатОснови на право и уставно право
Правосуден систем
Правосуден систем и компаративни правосудни системи
Управно право
07.06.2022
Резултати од втор и прелиминарниРезултатСовремени безбедносни системи07.06.2022
Известување за впишување на оценкиИзвестувањепроф. д-р Жидас Даскаловски07.06.2022
Резултати од испит – јунска сесијаРезултатМеѓународни односи
Европско право
Меѓународни односи и МПС
Право на ЕУ
06.06.2022
Известување и Прелиминарни Резултати од завршен испитРезултатпредмети кај проф. Наташа Пеливанова03.06.2022
Резултати од втор колоквиум – Англиски јазик 2РезултатАнглиски јазик 203.06.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – јунска сесија 2022РезултатМеѓународно јавно право 03.06.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – јунска сесија (2022)РезултатМеѓународно право за права на човекот 03.06.2022
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ „КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР“ – 2022РезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР31.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРРезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР30.05.2022
Прелиминарни листиРезултатМО и МПС
Право на ЕУ
27.05.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатМО и МПС
Право на ЕУ
26.05.2022
Впишување на оценаИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно договорно право
Меѓународно право за права на човекот
23.05.2022
Aнализа на случај по предметната програма Кривично процесно правоИзвестувањеКривично процесно право16.05.2022
Резултати од испитРезултатВовед во криминалистика13.05.2022
Термин за самостојна (домашна) работа – есеј (јунска сесија 2022)ИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
13.05.2022
Известување за изборна писмена активност по Англиски јазик 2ИзвестувањеАнглиски јазик 213.05.2022
Известување за изборна писмена активност по Англиски јазик 4ИзвестувањеАнглиски јазик 413.05.2022
Резултати од прв поправен колоквиум по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРРезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР09.05.2022
Конечни резултати од завршен испит и континуирана проверкаРезултатОснови на право и уставно право06.05.2022
Резултати од априлска испитна сесијаРезултатМО и МПС
Меѓународни односи
Право на ЕУ
04.05.2022
Резултати од завршен испит и континуирана проверкаРезултатОснови на право и уставно право04.05.2022
Резултати од прв поправен колоквиум по Основи на економијаРезултатОснови на економија03.05.2022
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеКонтрола на безбедносен сектор 03.05.2022
Резултати од априлска сесијаРезултатпредмети кај проф. Злате Димовски03.05.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – априлска сесија 2022РезултатМеѓународно право за права на човекот28.04.2022
Прелиминарна листа (континуирано) – априлска сесија 2022РезултатМеѓународно јавно право28.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРАРезултатБЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА26.04.2022
Соопштение за поправен колоквиумИзвестувањеПревенција на криминалитет
Криминологија
21.04.2022
Известување за изборната писмена активност по Англиски јазик (априлска испитна сесија)ИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
21.04.2022
Термин за поправен колоквиум Англиски јазикИзвестувањеАнглиски јазик 2
Англиски јазик 4
19.04.2022
Резултати од прв колоквиум Англиски јазикРезултатАнглиски јазик 2
Англиски јазик 4
19.04.2022
Практична настава во летниот семестар за учебната 2021/22 годинаИзвестување18.04.2022
Zoom meeting invitation – Испит Априлска сесија – проф. Марјан АрсовскиИзвестувањеПредмети кај прф. д-р Марјан Арсовски18.04.2022
Термин за самостојна (домашна) работа – есеј (априлска сесија 2022)ИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно договорно право
Меѓународно право за права на човекот
18.04.2022
Термин за Анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право15.04.2022
Термин за поправен колоквиум Основи на економијаИзвестувањеОснови на економија13.04.2022
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеПолиција и човекови права
Човекови права и слободи
13.04.2022
Резултати од прв колоквиумРезултатСовремени безбедносни системи12.04.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОРРезултатКОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР11.04.2022
Настава со физичко присуствоИзвестување05.04.2022
Соопштение за колоквиумИзвестувањеОснови на економија04.04.2022
ИзвестувањеИзвестувањеБезбедносни стратегии04.04.2022
Промена на термин за прв колоквиумИззвестувањеСовремени теории и концепти за безбедност04.04.2022
Материјали за предметот Безбедносни стратегииМатеријалиБезбедносни стратегии17.03.2022
Впишување на оценкиИзвестувањепроф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска04.03.2022
Конечни резултати ВПНРезултатВовед во полициски науки28.02.2022
Конечни резултати – Кризен и конфликтен менаџмент на ЕУРезултатКризен и конфликтен менаџмент на ЕУ24.02.2022
РЕЗУЛТАТИ по КРИВИЧНО ПРАВО и Филозофија на кривично право од февруарска сесија 2022РезултатКривично право
Филозофија на кривично право
21.02.2022
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно јавно право,
Меѓународно право за права на човекот,
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно договорно право.
21.02.2022
Конечни резултати – 08.02.2022РезултатМеѓународно јавно право 21.02.2022
Термин за пишување на оценкаИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
21.02.2022
Конечни резултати – 10.02.2022РезултатМеѓународно право за права на човекот 15.02.2022
Соопштение и резултати од февруарска сесија за предметите кај проф. Драгана БатиќРезултат12.02.2022
Резултати од завршен испит (08.02.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право 11.02.2022
Резултати од завршен испит (10.02.2022) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно право за права на човекот 10.02.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, Безбедност и евроатлантски интеграцииРезултатБезбедносна култура08.02.2022
Впишување на оценки кај проф НикодиновскаИзвестување08.02.2022
Термин за впишување оценки во индекс Англиски јазик 3 и 4ИзвестувањеАнглиски јазик 3
Англиски јазик 4
08.02.2022
Термин за впишување оценки во индекс Англиски јазик 1 и 2ИзвестувањеАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
08.02.2022
Конечни резултати од завршен испитРезултатОснови на право и уставно право08.02.2022
Конечни резултати од континуирана проверкаРезултатОснови на право и уставно право08.02.2022
Конечни резултати од континуирана проверкаРезултатОснови на право и уставно право08.02.2022
Резултати од февруарски испитен рок – беиРезултатМеѓународни односи
Право на ЕУ
07.02.2022
Резултати од испитот по Англиски јазик 1РезултатАнглиски јазик 104.02.2022
Резултати од испитРезултатРазузнавање и разузнавачки служби
Национална безбедност
04.02.2022
Прелиминарна листа Англиски јазик 3Резултат Англиски јазик 303.02.2022
БОДОВНА ЛИСТА ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКА ТАКТИКА И МЕТОДИКАРезултатКриминалистичка тактика и методика02.02.2022
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставно правоРезултатОснови на правото и уставно право01.02.2022
Прелиминарни резултати од континуирана проверка по предметот Основи на правото и уставно правоРезултатОснови на правото и уставно право01.02.2022
Промена на час за испитИзвестувањеПревенција на криминалитет
Ресторативна правда
Компаративна криминологија
01.02.2022
Прелиминарни листиРезултатГлобална безбедност-БЕИ

Глобална безбедност-БЕЗ

Корпоративна безбедност

Разузнавање и Разузнавачки служби во ЕУ и НАТО 

Разузнавачки служби

Тактика и техника на обезбедување
31.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ВТОР КОЛОКВИУМ И ЗАВРШЕН ИСПИТРезултатПраво на ЕУ31.01.2022
Испитот по Англиски јазик 2ИзвестувањеАнглиски јазик 128.01.2022
Испитот по Англиски јазик 2ИзвестувањеАнглиски јазик 228.01.2022
Прелиминарна листа (континуирано)РезултатМеѓународно јавно право 28.01.2022
Резултати втор колоквиум и завршен испитРезултатМеѓународни односи27.01.2022
Прелиминарна листа – Англиски јазик 1 (2021/22)РезултатАнглиски јазик 1 27.01.2022
Прелиминарна листа (континуирано)РезултатМеѓународно право за права на човекот 26.01.2022
Резултати од втор колоквиум Вооружување и опремаРезултатВооружување и опрема25.01.2022
Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Безбедносна култура, насока Безбедност и евроатлантски интеграцииРезултатБезбедносна култура24.01.2022
Резултати од втор колоквиум Корпоративна и Глобална безбедностРезултатКорпоративна безбедност
Глобална безбедност
24.01.2022
Втор колоквиум по предметот „Вооружување и опрема“РезултатВооружување и опрема23.01.2022
Резултати од Втор колоквиум од предметот Основи на безбедностРезултатОснови на безбедност22.01.2022
Резултати од втор колоквиум Англиски јазик 3РезултатАнглиски јазик 322.01.2022
Резултати од вториот колоквиум по Англиски јазик 1РезултатАнглиски јазик 121.01.2022
Прелиминарни резултати од втор колоквиум по ВПНРезултатВовед во полициски науки20.01.2022
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право20.01.2022
Термин за испит – КППИзвестувањеКривично процесно право20.01.2022
Прелиминарни резултати по предметот : ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ, БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТРезултатОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ, БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ20.01.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграцииРезултатБЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА18.01.2022
Прелиминарна листа МОРезултатМеѓународно односи18.01.2022
Резултати од втор колоквиумРезултатКорпоративна безбедност
Разузнавачки служби во ЕУ и НАТО
Разузнавачки служби
17.01.2022
Резултати од втор колоквиум МОРезултатМеѓународни односи17.01.2022
Резултати од Втор колоквиумРезултатОснови на безбедност во
сообраќајот
Европски стандарди и практики
за сообраќај и транспорт
15.01.2022
Втор колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки12.01.2022
Прашалник за студенти од прва година-изборни предмети за втор семестарИзвестување11.01.2022
Известување за полагање кај проф. Раде РајковчевскиИзвестување11.01.2022
Прелиминарни резултати од континуирана проверка – Основи на правото и уставно правоРезултатОснови на правото и уставно право11.01.2022
Термин за втор колоквиум кај проф. Марјан ЃуровскиИзвестување10.01.2022
Соопштение за студентите од прва година за подигање на документиИзвестување10.01.2022
Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиумРезултатВовед во полициски науки05.01.2022
Известување за полагање на вториот колоквиум по Англиски јазик 1ИзвестувањеАнглиски јазик 104.01.2022
Известување за полагање на вториот колоквиум Англиски јазик 3ИзвестувањеАнглиски јазик 304.01.2022
Материјали за Втор колоквиум за предметот ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТМатеријалОснови на безбедност04.01.2022
Резултати од поправен прв колоквиумРезултатОснови на безбедност04.01.2022
Резултати од испит и прв поправен колоквиумРезултатКриминологија
Кривично право
Корупција и организиран криминал
03.01.2022
Tермин за самостојна (домашна) работа – есеј (февруарска сесија 2022)ИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународо хуманитрано право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
29.12.2021
Резултати од поправен колоквиумРезултатМетодикана истражување на пожари и експлозии
Меѓународен тероризам
29.12.2021
Резултати од поправен колоквиум Англиски јазикРезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 3
28.12.2021
Резултати од ноемвриска сесијаРезултатКриминалистичка психопатологија
Психологија на комуникација
Психологија на криминално однесување
27.12.2021
МПС – Конечни резултати од ноемвриска сесијаРезултатМеѓународна полициска соработка22.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграцииРезултатБезбедносна култура20.12.2021
Известување за изборна писмена активност по Англиски јазик 3Известување Англиски јазик 320.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум (16.12.2021)РезултатМеѓународно јавно право17.12.2021
Изборната писмена активностИзвестувањеАнглиски јазик 117.12.2021
Поправен колоквиумИзвестувањеВооружување и опрема17.12.2021
Поправен поправен Вовед во полициски наукиИзвестувањеВовед во полициски науки17.12.2021
Резултати од прв поправен колоквиумРезултатЕвропско право
Меѓународни односи
Право на ЕУ
16.12.2021
Прв поправен колоквиумРезултатОснови на правото и уставно право14.12.2021
Резултати од испит по предметите кај проф. д-р Злате ДимовскиРезултатКриминалистичко разузнавање
Криминалистичка тактика 1
Методика на истражување на пожари и експлозии
Меѓународен тероризам
Тероризам и методика на истражување на тероризам
13.12.2021
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
Меѓународно хуманитарно право
13.12.2021
Термин за поправен колоквиум- проф. д-р Марјан ЃуровскиИзвестувањеОснови на безбедност
Безбедносни стратегии и политики
Управување со кризи
Кризен менаџмент
13.12.2021
Термин за поправен колоквиумИзвестувањеКриминалистичка тактика 2
Еколошка криминалистика
Безбедносен менаџмент
12.12.2021
Ноемвриска сесија Меѓународни односиРезултатМеѓународни односи09.12.2021
Прв поправен Вовед во криминалистикаРезултатВовед во криминалистика07.12.2021
Прелиминарни резултати од прв колоквиум по „Вовед во полициски науки“РезултатВовед во полициски науки07.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, Безбедност и евроатлантски интеграцииРезултатБезбедносна култура06.12.2021
Термин за поправен колоквиум по Англиски јазик 1 и Англиски јазик 3ИзвестувањеАнглиски јазик 1 и Англиски јазик 306.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – ПРВ КОЛОКВИУМРезултатГлобална безбедност06.12.2021
Резултати за предметот Основи на безбедностРезултат Основи на безбедност06.12.2021
Резултати од Прв колоквиум од предметот Безбедносни стратегии и политикиРезултатБезбедносни стратегии и политики06.12.2021
Резултати од Прв колоквиум кај проф. д-р Борис МургоскиРезултат02.12.2021
Конечни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставноРезултатОснови на правото и уставно право01.12.2021
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРАРезултатБезбедносна култура01.12.2021
Резултати од прв колоквиум (Англиски јазик 1 и 3)РезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 3
01.12.2021
Термин за поправен (прв) колоквиумИзвестувањеМеѓународно јавно право и Меѓународно право за права на човекот29.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатКорпоративна безбедност
Разузнавачки служби
Разузнавачки служби во ЕУ и НАТО
29.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Меѓународни односиРезултатМеѓународни односи28.11.2021
Резултати од прв колоквиум Меѓународно јавно право (23.11.2021)РезултатМеѓународно јавно право26.11.2021
Прв колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки24.11.2021
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставно право одржан на 22.11.2021 годинаРезултатиОснови на право и уставно право23.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатиОснови на право и уставно право23.11.2021
Известување за прв колоквиум Кривично правоИзвестувањеКривично право23.11.2021
Известување за оценки кај проф. д-р Цане МојаноскиИзвестување17.11.2021
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право16.11.2021
Предавања по предметот Меѓународни односиИзвестувањеМеѓународни односи10.11.2021
Материјал за предавања по предметот Меѓинародни односиМатеријалМеѓинародни односи10.11.2021
Термин за самостојна (домашна) работа – есејИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
10.11.2021
ОДЛУКА за дополнителна ноемвриска сесија во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – СкопјеИзвестување25.10.2021
Известување кај проф. д-р Снежана Никодиновска СтефановскаИзвестување25.10.2021
Се известуваат студентите дека консултации со физичко присуство и впишување на оценки кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување13.10.2021
Резултати од испит по предметите, Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и корупција и Филозофија на кривичното правоРезултатКривично право, Криминологија, Организиран криминал и кпрупција, Филозофија на кривично право13.10.2021
Задолжителна литература за предметот Управување со кризиМатеријалиУправување со кризи08.10.2021
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно договорно право, Меѓународно јавно право, Меѓународно право за права на човекот, Меѓународно хуманитарно право08.10.2021
Основна литература за предметот Управување со кризиМатеријали, РезултатУправување со кризи07.10.2021
Основна литература за предметот Основи на безбедностМатеријали, РезултатОснови на безбедност, Основи на безбедноста во сообраќајот, Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ, Основи на безбедноста и безбедносниот систем на Република Македонија07.10.2021
Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 08.10.2021ИзвестувањеКривично процесно право05.10.2021
Конечни резултати – 28.09.2021РезултатМеѓународно хуманитарно право04.10.2021
Конечни резултати – 27.09.2021РезултатМеѓународно право за права на човекот04.10.2021
Конечни резултати – 21.09.2021РезултатМеѓународно јавно право02.10.2021
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНАИзвестување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА НА РАБОТА НА РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ И СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатТактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ”РезултатТактика и техника на обезбедување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатСлужби за контраразузнавање01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатНационална безбедност01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатНационална безбедност01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатГлобална безбедност01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување општ криминалитетРезултатМетодика на истражување општ криминалитет01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување на компјутерски криминалРезултатМетодика на истражување на компјутерски криминал01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување на компјутерски криминалРезултатКомпјутерски криминал01.10.2021
Резултати од испити методика за истражување на економско финансиски криминалРезултатМетодика за истражување на економско-финансиски криминал01.10.2021
Резултати од испит економска криминалистикаРезултатЕкономска криминалистика01.10.2021