Прв циклус

НасловТипПредметДата
РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛОКВИУМРезултатВиктимологија
Основи на Виктимологија
30.11.2021
Известување во врска со прелиминарна листа (завршно оценување) 23.11.2021ИзвестувањеМеѓународно јавно право 29.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатКорпоративна безбедност
Разузнавачки служби
Разузнавачки служби во ЕУ и НАТО
29.11.2021
Резултати од I колоквиумРезултатМетодика на истражување на организираниот криминал29.11.2021
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испитРезултатКривично процесно право29.11.2021
Резултати од испитот по Англиски јазик 1, 2 и 4 од ноемвриска сесијаРезултатАнглиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 4
29.11.2021
Термин за поправен (прв) колоквиумИзвестувањеМеѓународно јавно право и Меѓународно право за права на човекот29.11.2021
Резулати од прв кололвиум (26.11.2021)РезултатМеѓународно право за права на човекот29.11.2021
Резулати од завршен испит (23.11.2021) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право 29.11.2021
Резулати од завршен испит (26.11.2021) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно хуманитарно право 29.11.2021
Резулати од завршен испит (23.11.2021) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно договорно право 29.11.2021
Резултати од прв колквиум по предметот Еколошка криминалистикаРезултатЕколошка криминалистика28.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Криминалистичка тактика 2РезултатКриминалистичка тактика 228.11.2021
Резултати од прв колоквиум Меѓународно јавно право (23.11.2021)РезултатМеѓународно јавно право26.11.2021
Известување за првиот колоквиум по предметот Вооружување и опремаИзвестувањеВооружување и опрема26.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатНедимискринација и ранливи групи26.11.2021
Резултати од прв колоквиум -КППРезултатКривично процесно право26.11.2021
Термин за поправен колоквиум – Кривично процесно правоИзвестувањеКривично процесно право26.11.2021
Резултати од Завршен испит по Кривично процесно правоРезултатиКривично процесно право25.11.2021
Прв колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки24.11.2021
Резултати од испит по Основи на економија спроведен на 22.11.2021РезултатиОснови на економија24.11.2021
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставно право одржан на 22.11.2021 годинаРезултатОснови на право и уставно право23.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатиОснови на право и уставно право23.11.2021
Известување за прв колоквиум Кривично правоИзвестувањеКривично право23.11.2021
Известување за прв колоквиумИзвестувањеУправно право и прекршочно право
Прекршочно право
22.11.2021
Распоред за полагање на 1 колоквиумИзвестувањеКривично процесно право17.11.2021
Известување за оценки кај проф. д-р Цане МојаноскиИзвестување17.11.2021
Материјал за предметот Европско правоМатеријалЕвропско право16.11.2021
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право16.11.2021
Термин за самостојна (домашна) работа – есејИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
10.11.2021
Материјал по предметот Безбедност во сообраќајотМатеријалиБезбедност во сообраќајот01.11.2021
ОДЛУКА за дополнителна ноемвриска сесија во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – СкопјеИзвестување25.10.2021
Известување кај проф. д-р Снежана Никодиновска СтефановскаИзвестување25.10.2021
Се известуваат студентите дека консултации со физичко присуство и впишување на оценки кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување13.10.2021
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно договорно право, Меѓународно јавно право, Меѓународно право за права на човекот, Меѓународно хуманитарно право08.10.2021
Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 08.10.2021ИзвестувањеКривично процесно право05.10.2021
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНАИзвестување01.10.2021
Задолжителна литература за предметот Управување со кризиМатеријалиУправување со кризи08.10.2021
2021-22 – КПП – Криминалистика – План за реализација на наставатаМатеријалиКривично процесно право06.10.2021
Основна литература за предметот Управување со кризиМатеријали, РезултатУправување со кризи07.10.2021
Основна литература за предметот Основи на безбедностМатеријали, РезултатОснови на безбедност, Основи на безбедноста во сообраќајот, Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ, Основи на безбедноста и безбедносниот систем на Република Македонија07.10.2021
Основна литература за предметот Безбедносни стратегии и политикиМатеријали, РезултатБезбедносни стратегии и политики07.10.2021
Резултати од септемвриска сесијаРезултатСпецијално физичко обарзование14.10.2021
Резултати од испит по предметите, Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и корупција и Филозофија на кривичното правоРезултатКривично право, Криминологија, Организиран криминал и кпрупција, Филозофија на кривично право13.10.2021
Конечни резултати од септемвриска испитна сесијаРезултатВовед во полициски науки09.10.2021
Конечни резултати по предметот „Вооружување и опрема“ (4та година)РезултатВооружување и опрема08.10.2021
Резултати по Основи на економија 29.10РезултатОснови на економија08.10.2021
Конечни резултати – 28.09.2021РезултатМеѓународно хуманитарно право04.10.2021
Конечни резултати – 27.09.2021РезултатМеѓународно право за права на човекот04.10.2021
Конечни резултати – 21.09.2021РезултатМеѓународно договорно право02.10.2021
Конечни резултати – 21.09.2021РезултатМеѓународно јавно право02.10.2021
Резултати ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТРезултатПревенција на криминалитетот02.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА НА РАБОТА НА РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ И СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатТактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ”РезултатТактика и техника на обезбедување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатСлужби за контраразузнавање01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТРезултатГлобална безбедност01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување општ криминалитетРезултатМетодика на истражување општ криминалитет01.10.2021
Резултати од испит економска криминалистикаРезултатМетодика за истражување на економско-финансиски криминал01.10.2021
Резултати од испит економска криминалистикаРезултатМетодика за истражување на економско-финансиски криминал01.10.2021
Конечна бодовна листа недимискринација и ранливи групиРезултатНедимискринација и ранливи групи01.10.2021
НасловТипПредметДата
Известување во врска со прелиминарна листа (завршно оценување) 23.11.2021ИзвестувањеМеѓународно јавно право 29.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатКорпоративна безбедност
Разузнавачки служби
Разузнавачки служби во ЕУ и НАТО
29.11.2021
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит – бодовна состојбаРезултатКривично процесно право29.11.2021
Термин за поправен (прв) колоквиумИзвестувањеМеѓународно јавно право и Меѓународно право за права на човекот29.11.2021
Резулати од прв кололвиум (26.11.2021)РезултатМеѓународно право за права на човекот29.11.2021
Резулати од завршен испит (23.11.2021) и прелиминарна листа (завршно)РезултатМеѓународно јавно право 29.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Безбедносен менаџментРезултатБезбедносен менаџмент28.11.2021
Разултати од прв колоквиум по предметот Методика на истражување на еколошки криминалРезултатМетодика на истражување на еколошки криминал28.11.2021
Резултати од прв колоквиум Меѓународно јавно право (23.11.2021)РезултатМеѓународно јавно право26.11.2021
Известување за првиот колоквиум по предметот Вооружување и опремаИзвестувањеВооружување и опрема26.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатКривично працесно право26.11.2021
Термин за поправен колоквиум – Кривично процесно правоИзвестувањеКривично процесно право26.11.2021
Резултати од Завршен испитРезултатиКривично процесно право25.11.2021
Прв колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки24.11.2021
Резултати од испит по Основи на економија спроведен на 22.11.2021РезултатОснови на економија24.11.2021
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Управно право одржан на 22.11.2021 годинаРезултатиУправно право23.11.2021
Известување за прв колоквиум Кривично правоИзвестувањеКривично право23.11.2021
Распоред за полагање на 1 колоквиумИзвестувањеКривично процесно право17.11.2021
Известување за оценки кај проф. д-р Цане МојаноскиИзвестување17.11.2021
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право16.11.2021
Термин за самостојна (домашна) работа – есејИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
10.11.2021
Материјал по предметот Безбедност во сообраќајотМатеријалБезбедност во сообраќајот01.11.2021
ОДЛУКА за дополнителна ноемвриска сесија во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – СкопјеИзвестување25.10.2021
Известување кај проф. д-р Снежана Никодиновска СтефановскаИзвестување25.10.2021
Се известуваат студентите дека консултации со физичко присуство и впишување на оценки кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување13.10.2021
Резултати од испит по предметите, Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и корупција и Филозофија на кривичното правоРезултат Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и кпрупција, Филозофија на кривично право13.10.2021
Конечни резултати од септемвриска испитна сесијаРезултатВовед во полициски науки09.10.2021
резултати по Економска безбедностРезултатЕкономска безбедност08.10.2021
Резултати по Основи на економија 29.10РезултатОснови на економија08.10.2021
Задолжителна литература за предметот Управување со кризиМатеријалиУправување со кризи08.10.2021
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно договорно право, Меѓународно јавно право, Меѓународно право за права на човекот, Меѓународно хуманитарно право08.10.2021
Основна литература за предметот Управување со кризиМатеријали, РезултатУправување со кризи07.10.2021
Основна литература за предметот Основи на безбедностМатеријали, РезултатОснови на безбедност, Основи на безбедноста во сообраќајот, Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ, Основи на безбедноста и безбедносниот систем на Република Македонија07.10.2021
Основна литература за предметот Безбедносни стратегии и политикиМатеријали, РезултатБезбедносни стратегии и политики07.10.2021
Основна литература за предметот Безбедносни стратегии и политикиМатеријали, РезултатБезбедносни стратегии и политики07.10.2021
2021-22 – КПП – Безбедност – План за реализација на наставатаМатеријалиКривично процесно право06.10.2021
Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 08.10.2021ИзвестувањеКривично процесно право05.10.2021
Конечни резултати – 28.09.2021РезултатМеѓународно хуманитарно право04.10.2021
Конечни резултати – 27.09.2021РезултатМеѓународно право за права на човекот04.10.2021
Конечни резултати – 21.09.2021РезултатМеѓународно јавно право02.10.2021
Резултати КриминологијаРезултатКриминологија02.10.2021
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНАИзвестување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА НА РАБОТА НА РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ И СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатТактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ”РезултатТактика и техника на обезбедување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатСлужби за контраразузнавање01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатНационална безбедност01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатНационална безбедност01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатНационална безбедност01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТРезултатГлобална безбедност01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување општ криминалитетРезултатМетодика на истражување општ криминалитет01.10.2021
Резултати од испити методика за истражување на економско финансиски криминалРезултатМетодика на истражување на компјутерски криминал01.10.2021
Резултати од испит компјутерска безбедностРезултатКомпјутерски криминал01.10.2021
Резултати од испит компјутерска безбедностРезултатКомпјутерска безбедност01.10.2021
Резултати од испити методика за истражување на економско финансиски криминалРезултатМетодика за истражување на економско-финансиски криминал01.10.2021
Резултати од испит економска криминалистикаРезултатЕкономска криминалистика01.10.2021
НасловТипПредметДата
РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛОКВИУМРезултатиВиктимологија
Основи на Виктимологија
30.11.2021
Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит-КППРезултатКривично процесно право29.11.2021
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ (22.11.2021)- ноемвриска испитна сесија САНКЦИИ ВО ЗАЕДНИЦАТА 2021РезултатСанкции во заедницата29.11.2021
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 22.11.2021 КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА – насока ККПРезултатКриминална политика29.11.2021
Резултати од прв колоквиум – Превенција на виктимизација и заштита на жртвиРезултатПревенција на виктимизација и заштита на жртви29.11.2021
Известување за првиот колоквиум по предметот Вооружување и опремаИзвестувањеВооружување и опрема26.11.2021
Резултати од прв колоквиум – Родови перспективи на криминалотРезултатРодови перспективи на криминалот26.11.2021
Резултати од Колоквиум 1РезултатиКривично процесно право26.11.2021
Термин за поправен колоквиум – Кривично процесно правоИзвестувањеКривично процесно право26.11.2021
Прв колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки24.11.2021
Резултати од испит по Основи на економија спроведен на 22.11.2021РезултатОснови на економија23.11.2021
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Правосуден систем и компаративни правосудни системи одржан на 22.11.2021 годинаРезултатиПравосуден систем и компаративни правосудни системи23.11.2021
Известување за прв колоквиум Кривично правоИзвестувањеКривично право23.11.2021
Известување за прв колоквиумИзвестувањеУправно право и прекршочно право
Прекршочно право
22.11.2021
Известување за колоквиумИзвестувањеОснови на правото и уставно право20.11.2021
Распоред за полагање на 1 колоквиумИзвестувањеКривично процесно право17.11.2021
Известување за оценки кај проф. д-р Цане МојаноскиИзвестување17.11.2021
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право16.11.2021
Материјал по предметот Безбедност во сообраќајотМатеријалиБезбедност во сообраќајот01.11.2021
ОДЛУКА за дополнителна ноемвриска сесија во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – СкопјеИзвестување25.10.2021
Известување кај проф. д-р Снежана Никодиновска СтефановскаИзвестување25.10.2021
Се известуваат студентите дека консултации со физичко присуство и впишување на оценки кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување13.10.2021
Резултати од испит по предметите, Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и корупција и Филозофија на кривичното правоРезултатКривично право, Криминологија, Организиран криминал и кпрупција, Филозофија на кривично право13.10.2021
Конечни резултати од септемвриска испитна сесијаРезултатВовед во полициски науки09.10.2021
Задолжителна литература за предметот Управување со кризиМатеријалиУправување со кризи08.10.2021
Основна литература за предметот Управување со кризиМатеријали, РезултатУправување со кризи07.10.2021
Основна литература за предметот Основи на безбедностМатеријали, РезултатОснови на безбедност, Основи на безбедноста во сообраќајот, Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ, Основи на безбедноста и безбедносниот систем на Република Македонија07.10.2021
Основна литература за предметот Безбедносни стратегии и политикиМатеријали, РезултатБезбедносни стратегии и политики07.10.2021
2021-22 – КПП – Криминологија и криминална политика – План за реализација на наставатаМатеријалиКривично процесно право06.10.2021
Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 08.10.2021ИзвестувањеКривично процесно право05.10.2021
Конечни резултати – 21.09.2021РезултатМеѓународно јавно право02.10.2021
Резултати КриминологијаРезултатКриминологија02.10.2021
Резултати ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТРезултатПревенција на криминалитетот02.10.2021
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНАИзвестување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА НА РАБОТА НА РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ И СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”Резултат Тактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ”РезултатТактика и техника на обезбедување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатСлужби за контраразузнавање01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатНационална безбедност01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТРезултатГлобална безбедност01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување општ криминалитетРезултатМетодика на истражување општ криминалитет01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување на компјутерски криминалРезултатМетодика на истражување на компјутерски криминал01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување на компјутерски криминалРезултатКомпјутерски криминал01.10.2021
Резултати од испит компјутерска безбедностРезултатКомпјутерска безбедност01.10.2021
Резултати од испити методика за истражување на економско финансиски криминалРезултатМетодика за истражување на економско-финансиски криминал01.10.2021
Конечна бодовна листа родови перспективи на криминалРезултатРодови перспективи на криминалот01.10.2021
Конечна бодовна листа недимискринација и ранливи групиРезултатНедимискринација и ранливи групи01.10.2021
НасловТипПредметДата
Прелиминарна листаРезултатКривично процесно право29.11.2021
Известување за првиот колоквиум по предметот Вооружување и опремаИзвестувањеВооружување и опрема26.11.2026
Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно правоРезултатиКривично процесно право25.11.2021
Прв колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки24.11.2021
Резултати од испит по Основи на економија спроведен на 22.11.2021РезултатОснови на економија24.11.2021
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставно право одржан на 22.11.2021 годинаРезултатиОснови на право и уставно право23.11.2021
Одлагање на испити кај проф. Пеце НиколовскиИзвестување22.11.2021
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право16.11.2021
Се известуваат студентите дека консултации со физичко присуство и впишување на оценки кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување13.10.2021
Резултати од испит по предметите, Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и корупција и Филозофија на кривичното правоРезултатКривично право, Криминологија, Организиран криминал и кпрупција, Филозофија на кривично право13.10.2021
Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 08.10.2021ИзвестувањеКривично процесно право05.10.2021
Резултати од испит компјутерска безбедностРезултатКомпјутерска безбедност01.10.2021
Термин за поправен (прв) колоквиумИзвестувањеМеѓународно јавно право и Меѓународно право за права на човекот29.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатКорпоративна безбедност
Разузнавачки служби
Разузнавачки служби во ЕУ и НАТО
29.11.2021
НасловТип ПредметДата
Резултати од прв колоквиум по предметот Меѓународни односиРезултатМеѓународни односи28.11.2021
Резултати од прв колоквиум Меѓународно јавно право (23.11.2021)РезултатМеѓународно јавно право26.11.2021
Прв колоквиум по предметот „Вовед во полициски науки“ИзвестувањеВовед во полициски науки24.11.2021
Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставно право одржан на 22.11.2021 годинаРезултатиОснови на право и уставно право23.11.2021
Резултати од прв колоквиумРезултатиОснови на право и уставно право23.11.2021
Известување за прв колоквиум Кривично правоИзвестувањеКривично право23.11.2021
Известување за оценки кај проф. д-р Цане МојаноскиИзвестување17.11.2021
Термин за анализа на случајИзвестувањеКривично процесно право16.11.2021
Предавања по предметот Меѓународни односиИзвестувањеМеѓународни односи10.11.2021
Материјал за предавања по предметот Меѓинародни односиМатеријалМеѓинародни односи10.11.2021
Термин за самостојна (домашна) работа – есејИзвестувањеМеѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно договорно право
10.11.2021
ОДЛУКА за дополнителна ноемвриска сесија во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – СкопјеИзвестување25.10.2021
Известување кај проф. д-р Снежана Никодиновска СтефановскаИзвестување25.10.2021
Се известуваат студентите дека консултации со физичко присуство и впишување на оценки кај проф. Марина Малиш СаздовскаИзвестување13.10.2021
Резултати од испит по предметите, Кривично право, Криминологија, Организиран криминал и корупција и Филозофија на кривичното правоРезултатКривично право, Криминологија, Организиран криминал и кпрупција, Филозофија на кривично право13.10.2021
Задолжителна литература за предметот Управување со кризиМатеријалиУправување со кризи08.10.2021
Термин за впишување на оценкаИзвестувањеМеѓународно договорно право, Меѓународно јавно право, Меѓународно право за права на човекот, Меѓународно хуманитарно право08.10.2021
Основна литература за предметот Управување со кризиМатеријали, РезултатУправување со кризи07.10.2021
Основна литература за предметот Основи на безбедностМатеријали, РезултатОснови на безбедност, Основи на безбедноста во сообраќајот, Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ, Основи на безбедноста и безбедносниот систем на Република Македонија07.10.2021
Се известуваат студентите дека оценките по предметната програма Кривично процесно право можат да ги подигнат на 08.10.2021ИзвестувањеКривично процесно право05.10.2021
Конечни резултати – 28.09.2021РезултатМеѓународно хуманитарно право04.10.2021
Конечни резултати – 27.09.2021РезултатМеѓународно право за права на човекот04.10.2021
Конечни резултати – 21.09.2021РезултатМеѓународно јавно право02.10.2021
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНАИзвестување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА НА РАБОТА НА РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ И СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатТактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ”РезултатТактика и техника на обезбедување01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “СЛУЖБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”РезултатСлужби за контраразузнавање01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатНационална безбедност01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатНационална безбедност01.10.2021
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”РезултатГлобална безбедност01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување општ криминалитетРезултатМетодика на истражување општ криминалитет01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување на компјутерски криминалРезултатМетодика на истражување на компјутерски криминал01.10.2021
Резултати од испит методика на истражување на компјутерски криминалРезултатКомпјутерски криминал01.10.2021
Резултати од испити методика за истражување на економско финансиски криминалРезултатМетодика за истражување на економско-финансиски криминал01.10.2021
Резултати од испит економска криминалистикаРезултатЕкономска криминалистика01.10.2021