Почетна/За Факултетот/Кадар/Професори во пензија

Професори во пензија

Проф д-р Снежана Никодиновска

Редовен професор

Проф д-р Цане Т. Мојаноски

Редовен професор

Проф д-р Љупчо Тодоровски

Вонреден професор

Проф д-р Владимир Ортаковски

Редовен професор