Раководство

Проф д-р Никола Дујовски

ДЕКАН

Проф д-р Снежана Мојсоска

Продекан за финансии

Проф д-р Јонче Ивановски

Продекан за настава