Проф д-р Јонче Ивановски

ДЕКАН

Снежана Мојсоска

Проф д-р Снежана Мојсоска

Продекан за финансии

Катерина Крстевска Савовска

Проф д-р Катерина Крстевска Савовска

Продекан за настава