Стојанка Мирчева
Проф д-р Стојанка Мирчева
Редовен професор