Искра Акимовска-Малетиќ
Проф д-р Искра Акимовска-Малетиќ
Редовен професор