Почетна/За Факултетот/Кадар/Административен кадар

Административен кадар

Име и презиме  Е-маил Мобилен Работно место
Ангелина Цветановска studentski@uklo.edu.mk 071 368-365 Раководител на одделение за студентски прашања
Лидија Илиевска lidijail@hotmail.com 075/267-213 Одделение за студентски прашања
Ирена Стојчевска i.stojcevska@uklo.edu.mk 075/267-192 Одделение за студентски прашања
Оливера Трајанова Ѓорѓијовски olivera.trajanova@uklo.edu.mk Виш соработник за ИКТ
Славица Ѓорѓиевска slavica.gjorgjievska@uklo.edu.mk 070 342 605 Раководител на одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
Наде Трајановска nade.trajanovska@uklo.edu.mk 070 235  301 Архивар
Виолета Трајковска  violeta.trajkovska@uklo.edu.mk 071/368-362 Книжара
Кемал Рушид kemal.rusid@uklo.edu.mk 076 361 682 Одделение за доквалификација и доедукација
Ангел Витевски angel.vitevski@uklo.edu.mk 078 731 409 Одделение за доквалификација и доедукација
Мирослав Андреевски miroslav.andreevski@uklo.edu.mk 070 255 901 Библиотекар
Мартина Марковиќ Богдановска martina.markovik@uklo.edu.mk 070 342 696 Секретар
Цветанка Радиновска Панова cvetanka.radinovska@uklo.edu.mk 070 342 696 Виш соработник за човечки ресурси
Наташа Атанасовска natasa.uncevska@uklo.edu.mk 075 351 138 Канцеларија на деканот