Почетна/Студии/Прв Циклус/Одбрана на дипломски трудови

Одбрана на дипломски трудови

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.12.2021 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Алан Туглиов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминалистичко истражување на сексуални деликти„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.11.2021 година (вторник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Кети Филиповска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Коцкањето како социопатолошка појава„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.11.2021 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Дарко Ѓоргиевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминалистичко-оперативна дејнност и примена на истражни мерки„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.11.2021 година (среда) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Кристина Стојчиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Фирење на лажни вести како опасност за безбедноста на граѓаните и државата„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.