Почетна/Студии/Прв Циклус/Одбрана на дипломски трудови

Одбрана на дипломски трудови

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.10.2022 година (среда) со почеток во 13,00  часот, кандидатот  Анастасија Маркоска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Преклопување жртва-сторител:истражување на траекторијата на виктимизација и престапништво меѓу младите„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.09.2022 година (петок) со почеток во 12,30  часот, кандидатот  Стефан Тодоровски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Соработката на ООН и ОБСЕ во борбата против тероризмот во 21 век„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.09.2022 година (петок) со почеток во 10,30  часот, кандидатот  Нусри Барди, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Компаративна анализа на безбедносните политики на државите од Западен балкан„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.09.2022 година (четврток) со почеток во 09,30  часот, кандидатот  Сара Николовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Промените во современиот свет кои влијаат на безбедносната средина„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.10.2022 година (среда) со почеток во 12,30  часот, кандидатот  Ивона Поповска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Искуства на Република Северна Македонија при користење на Европскиот механизам за цивилна заштита„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.09.2022 година (петок) со почеток во 10,00  часот, кандидатот  Леонора Павлова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Безбедносен менаџмент и кризно управување„

Одбраната ќе се одржи on-line.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.07.2022 година (понеделник) со почеток во 09,00  часот, кандидатот  Душко Ќосев, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Раководење вополициска станица од општа надлежност„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.07.2022 година (четврток) со почеток во 13,00  часот, кандидатот  Љупка Божановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Примена на одбрамбени техники на ставови, удари и блокади при употреба на физичка сила кај полицијата„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.06.2022 година (четврток) со почеток во 08,45  часот, кандидатот  Тони Алексовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Аеробно-кондициско вежбање како метод за подобрување на општата физичка подготвеност кај полицијата„

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.06.2022 година (четврток) со почеток во 09,30 часот, кандидатот Елена Божиновска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Полициска етика и човекови права„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.06.2022 година (петок) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Јован Младеновски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Современи безбедносни предизвици: Хибридни војни и асиметрични напади„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.06.2022 година (среда) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Бисера Маријановиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Организиран криминал и финансирање на тероризам„

Одбраната ќе се одржи со физичко присуство.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.06.2022 година (понеделник) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Индира Хајдаровиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Значење на индициите и верзиите при откривање и докажување на кривични дела и сторители„

Одбраната ќе се одржи со физичко присуство.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 19.05.2022 година (четврток) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Марјан Грнчаров, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Превенција на виктимизација од сообраќајни деликти„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.05.2022 година (понеделник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Христијан Гигов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Политичка корупција и неизбежни последици, доколку не се уништи со стратегија за градење на демократско-плуралистичко општество„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.05.2022 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Симона Србиновска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Рехабилитационите програми во казнените установи – ефикасност или неуспех во нивната примена„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.04.2022 година (четврток) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Кристијан Наков, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Тактика на делување на организираната криминална група на Емилио Пабло Ескобар Гавирија„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.04.2022 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Елена Митева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Фаза на транспорт на жртви на трговија со луѓе„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 19.04.2022 година (вторник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Мартина Ацковска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Радикализација како процес кој доведува до тероризам со посебен осврт кон исламскиот радикализам„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.03.2022 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Даниел Јакимов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Улогата на разузнавачките служби во заштита на критичната инфраструктура од терористички напади„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.03.2022 година (вторник) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Симеон Трајковски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Фалсификување пари -кривично-криминалистички карактеристики„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 24.03.2022 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Антонио Матовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминолошки аспект на современиот тероризам„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.03.2022 година (петок) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Мартина Наумовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Куќен затвор со електронски мониторинг-алтернатива на казната затвор„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.03.2022 година (вторник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Вероника Здравева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Кодексот на однесување на вработените во Министерството за внатрешни работи во функција на зајакнување на полициската култура„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Бојана Фимчева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Начин на извршување на делото Недозволена трговија со дрога – операција диригент „

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 14,00 часот, кандидатот Александра Матакова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Кражба на компјутерски податоци„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.02.2022 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Ајлин Јашарова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Руско-Кинеските односи и трансатлатската безбедност „

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.02.2022 година (понеделник) со почеток во 13,30 часот, кандидатот Габриела Стојановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Ресторативни затвори„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.02.2022 година (понеделник) со почеток во 09,00 часот, кандидатот Милва Иванова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Управната дејност поврзана со личниот статус на граѓаните со посебен осврт на државјанство „

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.03.2022 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Маријана Стојановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Предизвиците на обуката на полициските службеници „

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.03.2022 година (четврток) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Жељко Стојановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Приватно обезбедување на јавни настани и собири „

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.02.2022 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Магдалена Ристеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Сива економија во Република Северна Македонија „

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.02.2022 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Елена Андоновска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Алтернативи на судтските постапки„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.02.2022 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Габриела Кузмановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Важноста на социјализацијата во превенцијата на социопатолошките појави„

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 01.02.2022 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Андреј Милчевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Боречката вештина карате и нејзина примена во улови на специфично полициско постапување„

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.01.2022 година (среда) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Нино Јанко, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Значењето на полициската етика за градење на полицискиот интегритет„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.12.2021 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Јована Ангеловска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Зајакнување на заштита на жени од тортува во затворите„

Одбраната ќе се онлајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.12.2021 година (вторник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Ивана Боцевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Сајбер криминал-кражба на индентитет и методи занамалување на ефектот од крадење на идентитет„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.12.2021 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Дарко Јовановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Нуклеарен тероризам„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 23.12.2021 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Теодора Цветкоска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминалистичко планирање„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 10,15 часот, кандидатот Суад Османовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Современи загрозувања на безбедноста асиметрични и хибридни закани„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Филип Јорданоски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминолошки карактеристики на организираниот криминал-мафијашки тип на криминал„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Ирена Танушевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Третмани на осудени лица за нивна ресоцијализација„

Одбраната ќе се одржи во просториите на факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Давид Велјановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Правно-политички осврт кон договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 17.12.2021 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Алмира Кагури, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Соработката помеѓу Интерпол и Европол во справувањето со тероризмот како глобална безбедносна закана„

Одбраната ќе се одржи во просториите на факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.12.2021 година (понеделник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Евгенија Ѓорѓиеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Ослободителна пресуда-правна рамка и анализа на случај„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.12.2021 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Селма Имеровска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Новата методологија-нов предизвик за РСМ во процесот на преговарање„

Одбраната ќе се одржи во просториите на факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.12.2021 година (четврток) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Теодора Тасевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Невербалната комуникација како начин на препознавање на сторителот„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.12.2021 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Христина Ѓорѓијевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Значењето на индициите и верзиите во предкривичната и кривичната постапка„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 06.12.2021 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Ангела Петровска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Влијанието на здравствената криза врз зголемување на економската криза„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 06.12.2021 година (понеделик) со почеток во 10,45 часот, кандидатот Стефани Дамјаноска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Царината и царинските измами„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.12.2021 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Алан Туглиов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминалистичко истражување на сексуални деликти„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.11.2021 година (вторник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Кети Филиповска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Коцкањето како социопатолошка појава„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.11.2021 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Дарко Ѓоргиевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминалистичко-оперативна дејнност и примена на истражни мерки„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.11.2021 година (среда) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Кристина Стојчиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Фирење на лажни вести како опасност за безбедноста на граѓаните и државата„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.