Одбрана на дипломски трудови

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.06.2024 година (петок) со почеток во 11.30 часот, кандидатот Љупка Бошнаковска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Модели на обука на полицијата – компаративно искуство“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.06.2024 година (петок) со почеток во 10.00 часот, кандидатот Љупче Јорданов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Употреба на полициска палка во полициското работење“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.06.2024 година (понеделник) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Ерол Шабовиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Трасеологија и траги кај сообраќајните незгоди“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.05.2024 година (четврток) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Давор Талески, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Разлики меѓу јавниот и приватниот полисинг“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.04.2024 година (понеделник) со почеток во 10.30 часот, кандидатот Лилјана Димитрова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Социопатолошките појави како ризик фактор за виктимизација на децата во семејството“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.04.2024 година (понеделник) со почеток во 11.30 часот, кандидатот Елена Стаменковска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Фишинг напади и кражба на идентитет“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.04.2024 година (понеделник) со почеток во 10.00 часот, кандидатот Тошо Стефаноски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Сериски убијци – психопатолошки феномен“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 02.04.2024 година (вторник) со почеток во 12.00 часот, кандидатот Ане Лазовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Злоупотреба на платежните картички во Република Северна Македонија“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 04.03.2024 година (понеделник) со почеток во 13.30 часот, кандидатот Елена Ставрова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Феноменолошки карактеристики на малолетнички криминалитет“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 04.03.2024 година (понеделник) со почеток во 12.30 часот, кандидатот Дијана Николовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Превентивна политика за спречување на илегална миграција“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 04.03.2024 година (понеделник) со почеток во 11.30 часот, кандидатот Милан Антиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Компјутерски инциденти и компјутерска форензика“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.02.2024 година (среда) со почеток во 09.00 часот, кандидатот Христина Станковска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Компјутерска детска порнографија“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.02.2024 година (понеделник) со почеток во 11.30 часот, кандидатот Љупчо Илиев, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Надлежни субјекти на еколошкиот криминал со посебен осврт на гранична полиција“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.02.2024 година (петок) со почеток во 12.00 часот, кандидатот Душица Милиминова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Почитување на еднаквоста и заштита на жената од дискриминација“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.02.2024 година (петок) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Стефан Пешевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Зависност од дрога и алкохол како причина за извршување на к.д. модерни трендови и реални бројки“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.02.2024 година (петок) со почеток во 10.00 часот, кандидатот Александар Андреески, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Борба против тероризмот со посебен осврт на антитерористички и контратерористички дејства“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.02.2024 година (среда) со почеток во 12.30 часот, кандидатот Александра Тодосова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Социјалните друштвени мрежи и криминалитетот“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 06.02.2024 година (вторник) со почеток во 12.00 часот, кандидатот Тамара Михајлова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Тешки кражби и разбојништва“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.01.2024 година (вторник) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Мартин Стојчев, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Субверзивно дејствување на разузнавачката служба во остварување на Националната безбедност“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 31.01.2024 година (среда) со почеток во 13.15 часот, кандидатот Марија Костадинова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Националните маханизми во однос на регионалните и меѓународните системи за заштита на човековите права и слободи“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.01.2024 година (четврток) со почеток во 12.30 часот, кандидатот Сергеј Леонидов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Демократскиот напредок на РСМ од 2017 година до денес според извештаите на Европската комисија“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 17.01.2024 година (среда) со почеток во 12.30 часот, кандидатот Моника Трифунова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Плански и континуирано откривање на носители на оперативни информации за разјаснување на кривични дела и нивни предизвикувачи со  помош на оперативно – тактички мерки и истражни дејствија“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.12.2023 година (среда) со почеток во 12.30 часот, кандидатот Благица Пауновиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Синтетички дроги и организиран криминал“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.12.2023 година (среда) со почеток во 13.00 часот, кандидатот Тоше Крстевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Историски развој и знаење на социјалната патологија“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.12.2023 година (среда) со почеток во 12.00 часот, кандидатот Сара Мановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Методи и техники на третман на осудени лица“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 19.12.2023 година (вторник) со почеток во 11.30 часот, кандидатот Емилија Мустеникова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,криминалистичко тактички мерки за откривање на тероризам“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2023 година (среда) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Петар Хаџи-Мојсоски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Меѓународна соработка за сузбивање на еколошки кривични дела“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.12.2023 година (понеделник) со почеток во 11.30 часот, кандидатот Мартина Димчевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Прекршоци поврзани со премин на државна граница“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.12.2023 година (среда) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Ерзана Казагери, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Заеднички активности на Северна Македонија и Албанија во справување со ризици и закани во биодиверзитетот во Охридското езеро“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.12.2023 година (среда) со почеток во 13.00 часот, кандидатот Хрисантина Паскали, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Ориентација на земјиште“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 11.12.2023 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот, кандидатот Александар Даневски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминал од омраза“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 11.12.2023 година (понеделник) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Мартина Димитриева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Мобинг-поим видови и превентивни мерки за заштита од вознемирување на работно место“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 11.12.2023 година (понеделник) со почеток во 10.00 часот, кандидатот Елена Степановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Развојот на полицискиот интегритет во функција на зголемување на професионалноста во полицијата“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 01.12.2023 година (петок) со почеток во 12.00 часот, кандидатот Сара Србиноска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Улога на Интерпол во борбата против меѓународниот криминалитет со посебен осврт на трговија со луѓе“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.11.2023 година (вторник) со почеток во 11.30 часот, кандидатот Александар Јамиковски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Разузнавачки активности кај трговија со дрога“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.11.2023 година (среда) со почеток во 09.00 часот, кандидатот Илина Клековска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Мексикански криминални организации и недозволена трговија со кокаин“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.11.2023 година (понеделник) со почеток во 10.00 часот, кандидатот Звездана Арсов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Односот на полицијата со приватните агенции за обезбедување“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.11.2023 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот, кандидатот Славе Ѓоргиев, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Специфичности во раководењето во полицијата при извршувањето на одделни безбедносни задачи“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.11.2023 година (вторник) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Симона Василевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Опшестевните дезорганизации и социопатолошките појави“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.11.2023 година (вторник) со почеток во 12.00 часот, кандидатот Христијан Алексоски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Односот на полицијата и јавноста во РСМ и регионот“

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.11.2023 година (вторник) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Росана Петковска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Превенција на самоубиствата“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 01.11.2023 година (среда) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Захарија Миленкоска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Недозволено производство и трговија со наркотична дрога во РСМ како облик на организиран криминал“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.10.2023 година (четврток) со почеток во 13.30 часот, кандидатот Ана Михајловска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Заштита од дигиталната димензија на насилство врз жените“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 19.10.2023 година (четврток) со почеток во 13.00 часот, кандидатот Елена Димовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Превенција и рана интервенција на деца со девијантно однесување“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.10.2023 година (четврток) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Јована Стефановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Полов напад врз дете“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.10.2023 година (вторник) со почеток во 12.00 часот, кандидатот Марио Папаниколау, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Остварување на цивилна заштита во услови на војна со посебен осврт на војната во Украина и Русија“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 02.10.2023 година (понеделник) со почеток во 09.30 часот, кандидатот Симеон Спировски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Законодавната власт на Република Северна Македонија“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.09.2023 година (петок) со почеток во 10.00 часот, кандидатот Марија Ристеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Виктимизација на деца на улица и деца од улица и потреба од нивна заштита“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 25.09.2023 година (понеделник) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Кристина Басаровска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Трудова експлоатација на деца – појавни облици и превенција“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 25.09.2023 година (понеделник) со почеток во 10.00 часот, кандидатот Ирена Трајкова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Пробација“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 25.09.2023 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот, кандидатот Ристо Димовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Феноменолошки и етиолошки карактеристики на сообраќајни незгоди случени во периодот од 2015 до 2020 година на подрачјето на СВР Битола“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 25.09.2023 година (понеделник) со почеток во 11.00 часот, кандидатот Бојана Стојановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Примена на оперативно-тактички мерки и активности и истражни дејствија за откривање на еколошки кривични дела“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.09.2023 година (вторник) со почеток во 11.30 часот, кандидатот Суарта Мена, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Управување со безбедносни ризици“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 06.09.2023 година (среда) со почеток во 13.00 часот, кандидатот Влатко Трајковски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Миграциите и нивното влијание врз криминалот во Европа“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.09.2023 година (вторник) со почеток во 11.30 часот, кандидатот Антонио Стамчевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Потражна дејност – организирање на потрага по лица, предмети и лешеви“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 19.07.2023 година (среда) со почеток во 13.00 часот, кандидатот Теодора Панчева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Специфичности на раководењето во полицијата при извршување на посебни безбедносни задачи“

Одбраната ќе се одржи  он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.07.2023 година (петок) со почеток во 9.30 часот, кандидатот Муарем Шакировски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Форензички анализи кај еколошки кривични дела“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.07.2023 година (петок) со почеток во 10,40 часот, кандидатот Ивана Мукоска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Современи предизвици и закани во процесот на глобализација“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.06.2023 година (вторник) со почеток во 10,30 часот, кандидатот Моника Тодорова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Санкциите на Европската Унија кон Русија и нивното влијание врз европскиот пазар“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.06.2023 година (понеделник) со почеток во 12,15 часот, кандидатот Милена Лукиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Улогата на медиумите во објективното информирање и ширењето на лажни вести“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.06.2023 година (понеделник) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Тамара Кацарска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Помошта на граѓаните и јавноста во откривање криминал“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.06.2023 година (понеделник) со почеток во 10,45 часот, кандидатот  Сафет Алиов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Говор на омраза“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.06.2023 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот  Марија Утковска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Ширење на лажни вести“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.06.2023 година (среда) со почеток во 14,00 часот, кандидатот  Моника Ѓеорѓиевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Институционализираниот тип на организиран криминал како модус на генералниот концепт на системски корумпирана надворешна политика“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.06.2023 година (четврток) со почеток во 10,30 часот, кандидатот  Денис Пановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Народниот правобранител како посебен облик на контрола и надзор над безбедносниот систем“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.06.2023 година (среда) со почеток во 09,00 часот, кандидатот  Драган Петровиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Компјутерски измами“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.06.2023 година (вторник) со почеток во 10,30 часот, кандидатот  Марија Савовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Насилство на сортски натпревари“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.06.2023 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот  Садета Ќосовиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Планирање на човечки ресурси во полицискиот сектор“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 01.06.2023 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот  Петар Трајанов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Раководење во полицијата при справување со граѓански немири и спортски натпревари“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.05.2023 година (понеделник) со почеток во 11,30 часот, кандидатот  Христина Митаноска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Влијанието на големите сили врз светската политика и безбедност, стратегии, интереси и просперитет. Со посебен осврт кон политичките односи на Балканот“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 25.05.2023 година (четврток) со почеток во 10,00 часот, кандидатот  Кристијан Крстески, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Западен балкан и организираниот криминал“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 17.05.2023 година (среда) со почеток во 12,00 часот, кандидатот  Кристина Јакимовиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Облици на организиран криминал и корупција во РСМ“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 17.05.2023 година (среда) со почеток во 11,30 часот, кандидатот  Христина Гелева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Одбивателна пресуда-правна рамка и анализа на случај“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 17.05.2023 година (среда) со почеток во 11,00 часот, кандидатот  Игнатија Димитрова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Надлежност и улога на дирекцијата за заштита и спасување во справување со шумски пожари, со посебен осврт на шумските пожари во 2021“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.05.2023 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот  Николина Божиновска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Работата на полицијата во заедницата“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.05.2023 година (петок) со почеток во 10,00 часот, кандидатот  Тома Христовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Физичка подготвеност на специјалните полициски единици“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.05.2023 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот  Белмин Јакупоски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Вештачење при случена сообраќајна незгода со посебен осврт на решавање спорови од сообраќајни незгоди“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.05.2023 година (вторник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот  Борис Гоцков, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Поразителните ефекти од интервенцијата на НАТО во СР Југославија со фокус на последиците врз здравјето кај младите до 19 години“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.04.2023 година (среда) со почеток во 10,30 часот, кандидатот  Добрила Смилевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Интерна ревизија на финансиско работење“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.04.2023 година (среда) со почеток во 10,00 часот, кандидатот  Марко Ѓировски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Комерцијална ревизија за финансиско работење“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.04.2023 година (четврток) со почеток во 10,00 часот, кандидатот  Бојана Андонова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Боречките вештини и нивната примена во обука на полициските службеници“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.04.2023 година (среда) со почеток во 12,00 часот, кандидатот  Марија Николовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Македонскиот безбедносен систем со посебен осврт на улогата на АНБ“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.04.2023 година (понеделник) со почеток во 12,30 часот, кандидатот  Марко Стефановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Тактика на блокчеин за организиран и финансиски криминал“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.04.2023 година (понеделник) со почеток во 11,30 часот, кандидатот  Кристина Јаневска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Системи и начела на раководење во полицијата“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.03.2023 година (четврток) со почеток во 10,30 часот, кандидатот  Антонио Нечков, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Значење и анализа на фискалните кривични дела“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.03.2023 година (среда) со почеток во 12,00 часот, кандидатот  Здравко Галабов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Геополитички аспекти на зачленувањето на РСМ во НАТО и започнување на преговорите со ЕУ“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.03.2023 година (среда) со почеток во 12,00 часот, кандидатот  Кристијан Милески, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминалистичко планирање, (верзии и индиции) при откривање и докажвање на кривични дела“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.03.2023 година (среда) со почеток во 11,30 часот, кандидатот  Јасмина Суљковиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Кривичо-правни, криминолошки и криминалистички аспекти на кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување“

Одбраната ќе се одржи  оnline.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.03.2023 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот  Илија Блажевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Механизам за цивилна заштита на ЕУ –  Состојби и предизвици во развојот“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.03.2023 година (вторник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот  Кристијан Сурловски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Утврдување разлики во стратешките пристапи за решавање на високата корупција во РСМ“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.03.2023 година (четврток) со почеток во 12,45 часот, кандидатот  Томе Атанасов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Местото и улогата на разузнавачките служби во националниот систем за безбедност“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.03.2023 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот  Кристина Ангеловска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Сузбивање на кривично дело мачење на животни“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.03.2023 година (среда) со почеток во 14,00 часот, кандидатот  Димитар Лукревски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Модели на полициско работење и нивна анализа во контекст на македонското општество“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.03.2023 година (вторник) со почеток во 11,30 часот, кандидатот  Марија Гоцевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Глобализацијата како фактор за одржување на мирот и безбедноста“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.03.2023 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот  Емануела Велковска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Начини на испитување сведоци во текот на главната расправа“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 06.03.2023 година (понеделник) со почеток во 13,30 часот, кандидатот  Димитар Илиевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Боречката вештина џудо и нејзината примена за самоодбрана во различни услови“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.02.2023 година (понеделник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот  Кристијан Ангелов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Парламентарен надзор врз безбедносниот систем во Република Северна Македонија“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.02.2023 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот  Загорка Јосимовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Криминолошки карактеристики на патрон – клиентелизмот во Република Македонија“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.02.2023 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Анабела Тасевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Критика на биолошките теории во рамките на биосоцијалната криминологија, како дел од позитивистичката струја на криминологија“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.02.2023 година (вторник) со почеток во 09,30 часот, кандидатот Ема Бошеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Значење на етичкиот кодекс на однесување на вработените во МВР за развојот на полициската култура и супкултура“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.02.2023 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Игор Николоски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Евроатланска безбедносна интеграција“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.02.2023 година (четврток) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Кристина Миленковиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Криминолошки теории како основа за воспоставување на моделот на полициска работа во соработка со заедниците“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.02.2023 година (четврток) со почеток во 10,30 часот, кандидатот Михаела Трајковска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Организациски аспекти на пенитенцијарните установи во рамки на управата во РСМ и Република Словенија“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.02.2023 година (четврток) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Слободан Митревски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Контрола на управата од страна на Народниот правобранител во РСМ“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.02.2023 година (среда) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Кети Богдановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Жените како сторителки на кривични дела – етиолошки и феноменолошки аспекти“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.02.2023 година (вторник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Никола Ѓуров, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Економската безбедност во функција на промоција на одржливиот развој“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.02.2023 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Марија Радевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Раководење на полицијата при извршување на секојдневните полициски задачи“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.02.2023 година (петок) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Дарко Милошев, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Тероризмот како закана по националната безбедност на една држава“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.02.2023 година (петок) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Теодора Даскаловска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Моделирање на алгоритмите за предвидување на криминалот врз основа на теоријата на рутинска активност и теоријата на рационален избор“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.02.2023 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Сандра Димитрова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Надлежни субјекти за кризноуправување во РСМ“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.02.2023 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Никола Чамовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Новата методологија за проширување на ЕУ и нејзиното влијание врз државите-кандидати за членство во ЕУ“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 06.02.2023 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Мила Бангиовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Биполарните растројства и нивната поврзаност со насилниот криминалитет“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 06.02.2023 година (пonedelnik) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Дарко Младеновски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Малолетни делинквенти сторители на кривичното дело тешка кражба“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.02.2023 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Кристијан Ничевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Заштита од близок напад при обезбедување на ВИП личности“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 01.02.2023 година (среда) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Теодора Петреска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Улогата, функцијата и регрутирањето на жените во тероризмот“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 02.02.2023 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Катарина Каевиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Банкарство и криминалот во банкарското работење“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 01.02.2023 година (среда) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Бранко Атанасовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Анализа на тактичко-технички карактеристики на полуавтоматски пиштоли GLOCK 17,19,21 и одредени пиштоли користени во европските полиции“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 23.01.2023 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Петар Софкоски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Современи форми на тероризам„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.01.2023 година (вторник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Марио Михаиловски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Заштита на правата на децата во судир со законот во полициското работење„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.01.2023 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Марија Милеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Заштита на правата на жртвите на трговија со луѓе во полициското работење„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.12.2022 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Антонела Ристовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Меѓународна соработка во сузбивањето на недозволената трговија со дрога„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.12.2022 година (вторник) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Бојана Божиновска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Корупција во правосудството„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.12.2022 година (среда) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Благица Блажеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Центарот за социјална работа во системот за правда на децата„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.12.2022 година (четврток) со почеток во 14,00 часот, кандидатот Сара Михајлова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Ранливоста, дискриминацијата и полициското постапување насочено кон заштита од дискриминација на лицата заразени со ХИВ и СИДА„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2022 година (вторник) со почеток во 11,00  часот, кандидатот  Стефани Трајковиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Улогата на полицијата во современото општество„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.12.2022 година (четврток) со почеток во 11,30  часот, кандидатот  Љубе Андонов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Независноста и самостојноста на судството во РСМ – Декларација или реалност„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.12.2022 година (четврток) со почеток во 10,30  часот, кандидатот  Бојан Петрушевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Правото на приватност како основно човеково право„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.12.2022 година (вторник) со почеток во 11,00  часот, кандидатот  Весна Скендерска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Методика на истражување на кривичното дело Пустошење на шуми„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.12.2022 година (понеделник) со почеток во 10,30  часот, кандидатот  Александра Фимчева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Контрола на работата на полицијата„

Одбраната ќе се одржи  он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.12.2022 година (среда) со почеток во 12,30  часот, кандидатот  Стефанија Стојанова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Систем на заштита и спасување на РСМ и управување со пожари„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 02.12.2022 година (петок) со почеток во 09,30  часот, кандидатот  Владан Драговиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Безбедносни мисии на ЕУ – случајот со Грузија„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.11.2022 година (вторник) со почеток во 13,00  часот, кандидатот  Мери Саздова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Улогата на МВР во системот на интегрирано гранично управување„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.11.2022 година (вторник) со почеток во 12,00  часот, кандидатот  Марија Зероска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Имплементацијата на Парискиот договор од 2015 година и очекуваните резултати во однос на климатските промени„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 23.11.2022 година (среда) со почеток во 12,15  часот, кандидатот  Илина Павлова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Помош и заштита на децата-жртви на трговија со луѓе„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.11.2022 година (вторник) со почеток во 11,00  часот, кандидатот  Радмила Крстевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Превенција на врсничко насилство„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.11.2022 година (понеделник) со почеток во 10,30  часот, кандидатот  Илина Милојеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Виктимогени фактори на социопатолошко однесување„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.11.2022 година (среда) со почеток во 12,30  часот, кандидатот  Билјана Јованчева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Сексуална злоупотреба на деца„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.11.2022 година (вторник) со почеток во 12,30  часот, кандидатот  Филип Цветановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Институционално организирана корупција„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.11.2022 година (вторник) со почеток во 11,00  часот, кандидатот  Марин Смилески, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Постапување и начин на комуникација на полициски службеник со осврт на агресивни луѓе и луѓе со психолошки нарушувања„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.11.2022 година (понеделник) со почеток во 13,00  часот, кандидатот  Марко Стојановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Застапеност на Ромите во пратенички состав на Македонското Собрание 1990-2020 во зависност од изборен модел и изборно законодавство„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.11.2022 година (понеделник) со почеток во 12,00  часот, кандидатот  Вања Лазаревска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Учество на пратенички во состав на Собрание од 1990 до 2020 со посебен осврт на значење на квотите и причините за таква нивна застапеност„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.11.2022 година (понеделник) со почеток во 10,00  часот, кандидатот  Иван Ѓорѓиев, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Трговија со кокаин-со посебен осврт кон империјата на Пабло Ескобар„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.10.2022 година (среда) со почеток во 10,00  часот, кандидатот  Аријан Сејдини, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Придобивките од разузнаваките податоци пред и после извршување на терористички дејстиа„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.10.2022 година (среда) со почеток во 13,30  часот, кандидатот  Марија Груевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминалистичко планирање и истраги во кривичната постапка„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.10.2022 година (среда) со почеток во 11,00  часот, кандидатот  Илија Камчев, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Безбедносен стабилитет (ризици, закани и загрозување) и приватната безбедност„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.10.2022 година (петок) со почеток во 12,00  часот, кандидатот  Павлина Антевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Значење и улога на односите помеѓу полицијата и јавноста во секојдневното полициско работење„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.10.2022 година (петок) со почеток во 11,00  часот, кандидатот  Магдалена Атанасова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Односот помеѓу полицијата и синдикалните организации„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.10.2022 година (среда) со почеток во 13,00  часот, кандидатот  Анастасија Маркоска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Преклопување жртва-сторител:истражување на траекторијата на виктимизација и престапништво меѓу младите„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.09.2022 година (петок) со почеток во 12,30  часот, кандидатот  Стефан Тодоровски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Соработката на ООН и ОБСЕ во борбата против тероризмот во 21 век„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.09.2022 година (петок) со почеток во 10,30  часот, кандидатот  Нусри Барди, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Компаративна анализа на безбедносните политики на државите од Западен балкан„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.09.2022 година (четврток) со почеток во 09,30  часот, кандидатот  Сара Николовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Промените во современиот свет кои влијаат на безбедносната средина„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.10.2022 година (среда) со почеток во 12,30  часот, кандидатот  Ивона Поповска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Искуства на Република Северна Македонија при користење на Европскиот механизам за цивилна заштита„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.09.2022 година (петок) со почеток во 10,00  часот, кандидатот  Леонора Павлова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Безбедносен менаџмент и кризно управување„

Одбраната ќе се одржи on-line.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.07.2022 година (понеделник) со почеток во 09,00  часот, кандидатот  Душко Ќосев, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Раководење вополициска станица од општа надлежност„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.07.2022 година (четврток) со почеток во 13,00  часот, кандидатот  Љупка Божановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Примена на одбрамбени техники на ставови, удари и блокади при употреба на физичка сила кај полицијата„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.06.2022 година (четврток) со почеток во 08,45  часот, кандидатот  Тони Алексовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Аеробно-кондициско вежбање како метод за подобрување на општата физичка подготвеност кај полицијата„

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.06.2022 година (четврток) со почеток во 09,30 часот, кандидатот Елена Божиновска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Полициска етика и човекови права„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.06.2022 година (петок) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Јован Младеновски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Современи безбедносни предизвици: Хибридни војни и асиметрични напади„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.06.2022 година (среда) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Бисера Маријановиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Организиран криминал и финансирање на тероризам„

Одбраната ќе се одржи со физичко присуство.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.06.2022 година (понеделник) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Индира Хајдаровиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Значење на индициите и верзиите при откривање и докажување на кривични дела и сторители„

Одбраната ќе се одржи со физичко присуство.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 19.05.2022 година (четврток) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Марјан Грнчаров, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Превенција на виктимизација од сообраќајни деликти„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.05.2022 година (понеделник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Христијан Гигов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Политичка корупција и неизбежни последици, доколку не се уништи со стратегија за градење на демократско-плуралистичко општество„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.05.2022 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Симона Србиновска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Рехабилитационите програми во казнените установи – ефикасност или неуспех во нивната примена„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.04.2022 година (четврток) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Кристијан Наков, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Тактика на делување на организираната криминална група на Емилио Пабло Ескобар Гавирија„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.04.2022 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Елена Митева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Фаза на транспорт на жртви на трговија со луѓе„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 19.04.2022 година (вторник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Мартина Ацковска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Радикализација како процес кој доведува до тероризам со посебен осврт кон исламскиот радикализам„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.03.2022 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Даниел Јакимов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Улогата на разузнавачките служби во заштита на критичната инфраструктура од терористички напади„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.03.2022 година (вторник) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Симеон Трајковски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Фалсификување пари -кривично-криминалистички карактеристики„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 24.03.2022 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Антонио Матовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминолошки аспект на современиот тероризам„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.03.2022 година (петок) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Мартина Наумовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Куќен затвор со електронски мониторинг-алтернатива на казната затвор„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.03.2022 година (вторник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Вероника Здравева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Кодексот на однесување на вработените во Министерството за внатрешни работи во функција на зајакнување на полициската култура„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Бојана Фимчева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Начин на извршување на делото Недозволена трговија со дрога – операција диригент „

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 14,00 часот, кандидатот Александра Матакова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Кражба на компјутерски податоци„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.02.2022 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Ајлин Јашарова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Руско-Кинеските односи и трансатлатската безбедност „

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.02.2022 година (понеделник) со почеток во 13,30 часот, кандидатот Габриела Стојановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Ресторативни затвори„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.02.2022 година (понеделник) со почеток во 09,00 часот, кандидатот Милва Иванова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Управната дејност поврзана со личниот статус на граѓаните со посебен осврт на државјанство „

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.03.2022 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Маријана Стојановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Предизвиците на обуката на полициските службеници „

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.03.2022 година (четврток) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Жељко Стојановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Приватно обезбедување на јавни настани и собири „

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.02.2022 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Магдалена Ристеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Сива економија во Република Северна Македонија „

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.02.2022 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Елена Андоновска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Алтернативи на судтските постапки„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.02.2022 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Габриела Кузмановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Важноста на социјализацијата во превенцијата на социопатолошките појави„

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 01.02.2022 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Андреј Милчевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Боречката вештина карате и нејзина примена во улови на специфично полициско постапување„

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.01.2022 година (среда) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Нино Јанко, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Значењето на полициската етика за градење на полицискиот интегритет„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.12.2021 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Јована Ангеловска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Зајакнување на заштита на жени од тортува во затворите„

Одбраната ќе се онлајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.12.2021 година (вторник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Ивана Боцевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Сајбер криминал-кражба на индентитет и методи занамалување на ефектот од крадење на идентитет„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.12.2021 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Дарко Јовановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Нуклеарен тероризам„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 23.12.2021 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Теодора Цветкоска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминалистичко планирање„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 10,15 часот, кандидатот Суад Османовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Современи загрозувања на безбедноста асиметрични и хибридни закани„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Филип Јорданоски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминолошки карактеристики на организираниот криминал-мафијашки тип на криминал„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Ирена Танушевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Третмани на осудени лица за нивна ресоцијализација„

Одбраната ќе се одржи во просториите на факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Давид Велјановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Правно-политички осврт кон договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 17.12.2021 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Алмира Кагури, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Соработката помеѓу Интерпол и Европол во справувањето со тероризмот како глобална безбедносна закана„

Одбраната ќе се одржи во просториите на факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.12.2021 година (понеделник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Евгенија Ѓорѓиеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Ослободителна пресуда-правна рамка и анализа на случај„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.12.2021 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Селма Имеровска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Новата методологија-нов предизвик за РСМ во процесот на преговарање„

Одбраната ќе се одржи во просториите на факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.12.2021 година (четврток) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Теодора Тасевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Невербалната комуникација како начин на препознавање на сторителот„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.