Соопштенија

НасловТипДата
ЛЕТНА АКАДЕМИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНАИзвестување22.06.2023
ОДЛУКА од ННС од 24.03.2022 г. за определување на термини за полагање на поправен колоквиум на првиот колоквиумИзвестување29.03.2022
Распоред за полагање на втори колоквиумиРаспоред за колоквиуми27.12.2021
Известување за реализирање на практична настава со студентите на Факултет за безбедностИзвестување24.12.2021
Студентите од Факултетот за безбедност во посета на КПУ БитолаИзвестување06.12.2021
Oпределување на термини за полагање на поправен колоквиум на првиот колоквиум во академската 2021/2022 годинаОдлука25.11.2021
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРАКТИЧНА НАСТАВАИзвестување18.11.2021
РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИРаспоред за полагање10.11.2021
ОДЛУКА за дополнителна ноемвриска сесија во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – СкопјеИзвестуванје25.10.2021
ОДЛУКА за прием на кандидати и потребни документи за запишување на втор циклус студии – прв уписен рокИзвестување, Одлука23.10.2021
ОДЛУКА за запишување на кандидати на трет циклус студии – прв уписен рокОдлука22.10.2021
КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК во академската 2021/2022 годинаИзвестување07.10.2021
Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати – ЧЕТВРТ УПИСЕН РОКИзвестување05.10.2021
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНАИзвестување01.10.2021
КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ТРЕТ УПИСЕН РОК во академската 2021/2022 годинаИзвестување30.09.2021
Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати – ТРЕТ УПИСЕН РОКИзвестување28.09.2021
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ТРЕТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНАИзвестување24.09.2021
КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ВТОР УПИСЕН РОК во академската 2021/2022 годинаИзвестување21.09.2021
ПОВИК за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата за аплицирање за мобилност во рамките на Е+ ПрограматаИзвестување21.09.2021
ОДЛУКА за утврдување на пакет на книги за зимскиот семестар во академската 2021/2022 година и за утврдување на цени за продажба на учебници во пакетОдлука21.09.2021
РАСПОРЕД НА ON-LINE ПРЕДАВАЊА ВО ЗИМСКИ СЕМЕСТАР НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СТУДИСКАТА 2021/22 ГОДИНАРаспоред на час20.09.2021
Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати – ВТОР УПИСЕН РОКИзвестување19.09.2021
КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ПРВ УПИСЕН РОК во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – СкопјеИзвестување08.09.2021
Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати според поените од средно образование во ПРВ УПИСЕН РОКИзвестување05.09.2021
Презентации на насоки и изборни предмети од четврта годинаИзвестување31.08.2021
Доставување документи за упис на Факултетот за безбедностИзвестување30.08.2021
Изборни предмети за зимски / летен семестарИзвестување20.08.2021
Известување за подигнување на документи за Јавен огласИзвестување29.07.2021
Поднесување барање за издавање на потребни документи за во студентски домовиИзвестување16.07.2021
ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈАРаспоред на полагање27.06.2021
Можности за доставување трудови во списанието „Одбрана и стратегија“ (Р.Чешка)Известување02.06.2021
МОФ со истражување се со цел да се актуелизира и намали дискриминацијата во високото образованиеИзвестување02.06.2021
КОРЕГИРАН РАСПОРЕД за полагање на ЛЕТНИ КОЛОКВИУМИРаспоред на полагање30.05.2021
International Scientific Conference The Role of Higher Education in Society Advancement 2021Известување27.05.2021
Известување до студентите за работни денови на книжарата на ФакултетотИзвестување17.05.2021
АПРИЛСКА испитна сесијаИзвестување, Распоред на полагање10.05.2021
Во рамки на предметните содржини по Еколошки криминалитет и Управување со природни ресурси на ден 21.4.2021 год., во организација на предметниот наставник проф д-р Марина Малиш Саздовска, гостин предавач бешеИзвестување21.04.2021
ВАЖНО!!! Известување во врска со полагањето на колоквиумите и испититеИзвестување05.04.2021
Соопштение за спроведување на колоквиуми и испити со физичко присуство на студентите во учебната 2020/21.Известување31.03.2021
Во рамки на предметната програма Безбедносни стратегии и менаџмент на 12.03.2021 год, во организација на предметниот наставник проф. д-р Марина Малиш Саздовска, беше реализирано предавањеИзвестување17.03.2021
На ден 12.3.2021 година во рамките на предметот Меѓународна заштита на животна средина, во организација на предметниот наставник проф. д-р Марина Малиш СаздовскаИзвестување17.03.2021
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕИзвестување26.02.2021
Информација за финансискиот модул во Iknow системИзвестување25.02.2021
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕИзвестување24.02.2021
Информација за финансискиот модул во Iknow системИзвестување24.02.2021
ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕИзвестување24.02.2021
Потсетување за ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕИзвестување22.02.2021
On-line настава од 15.02.2021Известување14.02.2021
РАСПОРЕД НА ON LINE ЧАСОВИ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНА 2020/21 ГОДИНАРаспоред на час11.02.2021
Одлука за пакет книги за летен семестар за учебната 2020/2021 годинаОдлука02.02.2021
ОГЛАС за избор на членови и претседател на студентско собрание на Факултет за безбедност – СкопјеИзвестување26.01.2021
ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ НА УКЛО ПРЕКУ IKNOW СИСТЕМОТИзвестување25.01.2021
Соопштение за студентите од прва година за подигање на документиИзвестување25.01.2021