Почетна/За Факултетот/Кадар/Вонредни професори

Вонредни професори

Проф д-р Татјана Гергинова

Вонреден професор

Проф. д-р Јонче Ивановски

Вонреден професор

Проф д-р Весна Трајковска

Вонреден професор

Проф д-р Богданчо Гогов

Вонреден професор

Проф д-р Раде Рајковчевски

Вонреден професор

Проф д-р Александар Иванов

Вонреден професор

Проф. д-р Наташа Јованова – Пеовска

Вонреден Професор