Втор циклус

НасловТипПредметДатум
Распоред за полагање на втор циклус студииРаспоред за полагање29.04.2022
Пријавување за априлска испитна сесијаИзвестување13.04.2022
РАСПОРЕД НА ON LINE ЧАСОВИ ВО ЛЕТЕН СЕМЕС ТАР ВО УЧЕБНА 2021/22 ГОДИНАРаспоред22.03.2022
Термин за испити за втор циклус студии за предметитеИзвестување23.02.2022
Термин за испитот по предметот Кривично право- Матријално и процесноИзвестување16.02.2022
ОДЛУКА за прием на кандидати на втор циклус студии од ТРЕТИОТ уписен рокОдлука31.12.2021
Термини за испити на втор циклус студииРаспоред30.11.2021
Распоред за предавања на втор циклус студииРаспоред24.11.2021
Пријавување за ноемвриска сесијаИзвестување05.11.2021
Термини за испитиИзвестување29.09.2021
Термин за испит Криминологија и криминална политикаИзвестување29.09.2021
ПОВИК за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата за аплицирање за мобилност во рамките на Е+ ПрограматаИзвестување21.09.2021
Испит по преметот: „Методологија“ Втор Циклус академски (постдипломски) студииИзвестување24.08.2021
[table “” not found /]

НасловТипПредметДата
Распоред за полагање на втор циклус студииРаспоред за полагање29.04.2022
Пријавување за априлска испитна сесијаИзвестување13.04.2022
РАСПОРЕД НА ON LINE ЧАСОВИ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНА 2021/22 ГОДИНАРаспоред22.03.2022
Термин за испити за втор циклус студии за предметитеИзвестување23.02.2022
Термини за испити на втор циклус студииРаспоред30.11.2021
Распоред за предавања на втор циклус студииРаспоред24.11.2021
Пријавување за ноемвриска сесијаИзвестување05.11.2021
Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Татјана ПетрушевскаПрифатена тема27.08.2021
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИРаспоред на полагање27.06.2021
МОФ со истражување се со цел да се актуелизира и намали дискриминацијата во високото образованиеИзвестување02.06.2021
ISPIT po METODOLOGIJA – Vtor Ciklus akademski (postdiplomski) studiiИзвестувањеМетодологија на истражување на безбедносните појави, Методологија на истражување на криминалитетот20.05.2021
НасловТипПредметДатум
Распоред за полагање на втор циклус студииРаспоред за полагање29.04.2022
Пријавување за априлска испитна сесијаИзвестување13.04.2022
РАСПОРЕД НА ON LINE ЧАСОВИ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНА 2021/22 ГОДИНАРаспоред22.03.2022
Термин за испити за втор циклус студии за предметитеИзвестување23.02.2022
ОДЛУКА за прием на кандидати на втор циклус студии од ТРЕТИОТ уписен рокОдлука31.12.2021
Термини за испити на втор циклус студииРаспоред30.11.2021
Распоред за предавања на втор циклус студииРаспоред24.11.2021
Пријавување за ноемвриска сесијаИзвестување05.11.2021
Термини за испитиИзвестување29.09.2021
Термин за испит Криминологија и криминална политикаИзвестување29.09.2021
ПОВИК за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата за аплицирање за мобилност во рамките на Е+ ПрограматаИзвестување21.09.2021
Испит по преметот: „Методологија“ Втор Циклус академски (постдипломски) студииИзвестување24.08.2021