Конференции

НасловДата
Меѓународна конференција за криминал против дивиот свет30.05.2024
Првата меѓународна научна конференција LEPSY CEEPUS NETWORK12.03.2024
Mладинска конференција на тема: “Улогата на НАТО во справувањето со предизвиците на безбедноста во непредвидлива средина”07.12.2023
14-та Меѓународна научна конференција „Стратешки и безбедносен концепт за земјите од ЈИЕ“28.09.2023
13-та Меѓународна научна Конференција “45 години високо образование – образовни предизвици и перспективи за безбедноста”26.9.2022
ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА “СУВЕРЕНИТЕТ”28.04.2022
Научно-стручна конференција „СОВРЕМЕНИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ОТКРИВАЊЕТО ТЕРОРИСТИЧКИ ЗАКАНИ ОД ИМПРОВИЗИРАНИ ЕКСПЛОЗИВНИ НАПРАВИ“10.12.2021
Успешно реализирана Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност од 13-15 септември15.09.2021
Свечено отварање на 12-та Меѓународна научна конференција13.09.2021
Свечено отварање на 12-та Меѓународна научна конференција28.12.2020
Проф. д-р Злате Димовски учествуваше на виртуелна конференција на тема “Tuning migration procedures to Covid-19: Good practices and way forward,,28.12.2020
Универзитетска научна конференција на тема: „ДИМЕНЗИИТЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ” Софија, Република Бугарија12.11.2020
Официјално отворање на Меѓународната научна конференција во Охрид на тема „THE EURO-ATLANTIC VALUES IN THE BALKAN COUNTRIES“28.09.2020