Снежана Мојсоска
Проф д-р Снежана Мојсоска
Редовен професор