Почетна/Контакт

Контакт

Факултетот за безбедност се наоѓа 15 км југоисточно од центарот на Скопје, во близина на населбата Колонија Идризово во рамките на општина Гази Баба.

П.Фах 103 1000 Скопје
Адреса: „1“ Колонија – Идризово бр.2А

Тел: +389 2 2546-211
Фах. +389 2 2545-070
E-mail. fbs@uklo.edu.mk


Контакт информации за вработени на Факултетот за безбедност – Скопје