ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ЗАПИШАТ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР НА ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВРТА ГОДИНА НА СТУДИИ

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ЗАПИШАТ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР НА ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВРТА ГОДИНА НА СТУДИИ

Студентите на Факултетот за безбедност – Скопје заверката на семестар  од 05.10.2020 до 09.10.2020 ќе  ја вршат по следниот распоред:

05.10.2020 година – студенти запишани во 2019 година

06.10.2020 година – студенти запишани во 2018 година

07.10.2020 година – студенти запишани во 2017 и 2016 година

08.10.2020 година – студентите од претходните генерации

09.10.2020 година – сите оние кој нема да стигнат во предвидениот ден.

Се молат студентите да го почитуваат денот утврден за запишување на семестарот.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ