Упис на зимски семестар во периодот од 30.09.2019 година до 04.09.2019