Tермин за испит за трет циклус студии за предметот Стратегии на полициско работење и човекови права ќе се одржи на ден 07.07.2021 во 12.00 часот – онлајн.

Tермин за испит за трет циклус студии за предметот Стратегии на полициско работење и човекови права ќе се одржи на ден 07.07.2021 во 12.00 часот – онлајн.

Tермин за испит за трет циклус студии за предметот Стратегии на полициско работење и човекови права ќе се одржи на ден 07.07.2021 во 12.00 часот – онлајн.