Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право ќе се одржи на ден 29.09.2020 во 12,00 часот онлајн.

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право ќе се одржи на ден 29.09.2020 во 12,00 часот онлајн.

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право ќе се одржи на ден 29.09.2020 во 12,00 часот онлајн.