Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право ќе се одржи на ден 09.12.2020 во 17,00 часот онлајн.

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право ќе се одржи на ден 09.12.2020 во 17,00 часот онлајн.

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право ќе се одржи на ден 09.12.2020 во 17,00 часот онлајн.