Термин за испит за трет циклус студии за предметот Безбедност и меѓународно јавно право

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Безбедност и меѓународно јавно право

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Безбедност и меѓународно јавно право ќе се одржи на ден 06.07.2021 година во 11.00 часот. (онлајн)