Термин за испит Разузнавачки служби во современите меѓународни односи

Термин за испит Разузнавачки служби во современите меѓународни односи

Термин за испит за трет циклус студии за предметот Разузнавачки служби во современите меѓународни
односи ќе се одржи на ден 16.06.2021 година во 11.00 часот.