Термин за испит – 2 декада

Термин за испит – 2 декада

Се известуваат редовните и вонредните студенти на сите студиски програми дека Испитот во 2-та декада во септемвриската испитна сесија пo предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи во еден термин, т.е. на 12.09.2019 (четврток) во 09:00 часот. 
 
Испитот ќе се одржи во: Голем амфитеатар, Стара библиотека.
 
Напомена: Право да го полагаат испитот во 2-та декада имаат само студентите кои на пријавата ја запишале 2-та декада.
 
Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска