SPISOK na studenti što nemožat da polagaat Prv kolokvium

SPISOK na studenti što nemožat da polagaat Prv kolokvium

СПИСОК на СТУДЕНТИ кои НЕМААТ ПРАВО да полагаат ПРВ КОЛОКВИУМ по предметите:

СОЦИОЛОГИЈА и СОЦИОЛОГИЈА НА БЕЗБЕДНОСТ

 

Согласно член 24, став 2 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на Прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, (пречистен текст) од 27.11.2019 година

Spisok