SOOPŠTENIE ZA PROMENA NA DATUM NA ISPIT

SOOPŠTENIE ZA PROMENA NA DATUM NA ISPIT

Ги известувам студените кои во Априлската испитна сесија полагаат „Методологија“ и „Социологија“, дека испитот ќе се одржи со физичко присутво на 5.05.2021 година во 8,30 часот.

Студентите што полагаат Методологија, со себе да понесат и калкулатор.

На испит може да седојде само со ИНДЕКС (или Студентска легитимација).