Соопштение околу полагањето на Методологија во Февруарската испитна сесија

Соопштение околу полагањето на Методологија во Февруарската испитна сесија

Им соопштувам на студентите кои во Февруарската испитна сесија имаат намера да полагаат предметите:

Методологија и Сцоциологија на политиката  дека испитите закажани за 25 Јануари ќе се полагаат со физичко присуство.

Студентите кои не положиле Втор колоквиум МЕТОДОЛОГИЈА можат да полагаат на 25.01.2021 година, кога се полага Завршен испит.

Ги известувам студентите дека полагањето ќе се врши со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО, со себе задолжително да понесат Индекс (или Студентска легитимација) и КАЛКУЛАТОР.

 Скопје 13.01.2021