Соопштение околлу полагањето Социологија во Февруарска испитна сесија

Соопштение околлу полагањето Социологија во Февруарска испитна сесија

Им соопштувам на студентите кои во Февруарската испитна сесија имаат намера да полагаат предметите:

Сцоциологија и Социологија безбедноста  дека испитите закажани за 26 Јануари ќе се полагаат со физичко присуство.

Ги известувам студентите дека полагањето ќе се врши со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО, со себе задолжително да понесат Индекс (или Студентска легитимација) .

 Скопје 13.01.2021