Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за испитната сесија е во периодот од 01.06.2020 до 04.06.2020 година

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за испитната сесија е во периодот од 01.06.2020 до 04.06.2020 година

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за испитната сесија е во периодот од 01.06.2020 до 04.06.2020 година, додека испитната сесија е во периодот од 08.06.2020 година до 23.06.2020 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@fb.uklo.edu.mk, додека испитните пријави ќе ги доставите пред самиот испит. Доколку имате дополнителни прашања може да се обратите кај секретарот на втор циклус студии Ангелина Цветановска на тел.071/368-365.