Се известуваат студентите на трет циклус студии дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави  за јунската испитна сесија ќе се организира

Се известуваат студентите на трет циклус студии дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави  за јунската испитна сесија ќе се организира

Се известуваат студентите на трет циклус студии дека испитот по предметот Методологија на истражување на безбедносни појави  за јунската испитна сесија ќе се организира на ден 20.07.2020 год во 12,00 часот. Услов за полагање на испитот е реализирано истражување кое да се достави најдоцна до 10.07.2020  на mail адресите на предметните професори.