Се известуваат студентите на трет циклус дека испитот по предметот Безбедност и Меѓународно јавно право ќе се одржи на 13.2. (сабота) во 11 часот со физичко присуство…

Се известуваат студентите на трет циклус дека испитот по предметот Безбедност и Меѓународно јавно право ќе се одржи на 13.2. (сабота) во 11 часот со физичко присуство…

Се известуваат студентите на трет циклус дека испитот по предметот Безбедност и Меѓународно јавно право ќе се одржи на 13.2. (сабота) во 11 часот со физичко присуство во просториите на библиотеката на Факултетот за безбедност Скопје. Напоменуваме дека при реализација на испитот ќе се почитуваат протоколите за Ковид 19. предметна комисија проф д-р Томе Батковски, проф д-р Владимир Ортаковски