Се известуваат студентите кои го имаат избрано преметот Современи безбедносни системи, кај проф. д-р Марјан Николовски, предавањето ке биде одржано во редовниот термин за предавања, Вторник 24.03.2020 година во 11:30 часот, on-line,  преку програмата ZOOM.

Се известуваат студентите кои го имаат избрано преметот Современи безбедносни системи, кај проф. д-р Марјан Николовски, предавањето ке биде одржано во редовниот термин за предавања, Вторник 24.03.2020 година во 11:30 часот, on-line,  преку програмата ZOOM.

Се известуваат студентите кои го имаат избрано преметот Современи безбедносни системи, кај проф. д-р Марјан Николовски, предавањето ке биде одржано во редовниот термин за предавања, Вторник 24.03.2020 година во 11:30 часот, on-line,  преку програмата ZOOM.

Непосредно пред започнување на предавањето проф. Николовски ке ви испрати линк преку кој ке може да се конектирате и да го следите предавањето.

 

проф. д-р Марјан Николовски