Се известуваат студентите дека предавање по предметот Тероризам и методика на истражување на тероризам ќе се одржи 20.05.2020 година во 10,30

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Тероризам и методика на истражување на тероризам ќе се одржи 20.05.2020 година во 10,30

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Тероризам и методика на истражување на тероризам ќе се одржи 20.05.2020 година во 10,30