Се известуваат студентите дека предавање по предметот Соседна политика на ЕУ ќе се одржи на  27.05.20 во 9 часот 

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Соседна политика на ЕУ ќе се одржи на  27.05.20 во 9 часот 

Се известуваат студентите дека предавање по предметот Соседна политика на ЕУ ќе се одржи на  27.05.20 во 9 часот

756 6082 2539  4wkw3i