Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика

Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика

Се известуваат студентите дека настава по предметот Криминалистичка тактика ќе се одржи во четврток на 07.11.2019 година во 10,30 часот, за насока безбедност
Предметен наставник
Проф д-р Марина Малиш Саздовска