Се известуваат студентите дека на ден 23.04. 2020 (од 10,30-12,30) ќе се одржи online Настава и клиничка настава по Криминалистичка техника, за студентите од Факултетот за безбедност – Скопје и од БФК- Охрид.

Се известуваат студентите дека на ден 23.04. 2020 (од 10,30-12,30) ќе се одржи online Настава и клиничка настава по Криминалистичка техника, за студентите од Факултетот за безбедност – Скопје и од БФК- Охрид.

Се известуваат студентите дека на ден 23.04. 2020 (од 10,30-12,30) ќе се одржи online Настава и клиничка настава по Криминалистичка техника, за студентите од Факултетот за безбедност – Скопје и од БФК- Охрид.

проф. д-р Б.Мургоски