Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 24.12.2019

Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 24.12.2019

Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 24.12.2019 (вторник) во 12:00 часот во Библиотека.
Оваа самостојна (домашна) работа т.е. Aнализата на случај НЕ Е задолжителна активност.
Бодовите кои ќе ги освојат студентите преку Анализата на случај ќе бидат земени во предвид за јануарската испитна сесија.

Наставник,

вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска