Се известуваат студентите дека online предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи на 14.04.2020 во 11,00 часот

Се известуваат студентите дека online предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи на 14.04.2020 во 11,00 часот

Се известуваат студентите дека online предавање по предметот Криминалистичко разузнавање ќе се одржи на 14.04.2020 во 11,00 часот

Проф. д-р Злате Димовски