РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИИ