Резултати од Втор колоквиум

Резултати од Втор колоквиум

Резултати од полагањето на ВТОР колоквиум по предметите: „Социологија“ и „Социологија на безбедност“ на 31.05.2021

Резултат