РЕЗУЛТАТИ ОД ВИКТИМОЛОГИЈА втор поправен колоквиум