Резултати од септемвриска сесија – Човекови права и слободи