РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈА