Резултати од испит Современи теории и системи за безбедност

Резултати од испит Современи теории и системи за безбедност

Резултати од испит Современи теории и системи за безбедност

3531/17 – 65

3521/17 – 65

3220/16 – 45

3503/17 – 55

3522/17 – 62

3241/16 – 70

3353/16 – 65

3519/17- 51

3216/16 – 45

3542/17 – 35

3508/17 – 0

Увид во тестот може да се изврши на 21.2.2020 година од 09.00 до 10.00 часот.

Проф. д-р Марјан Ѓуровски