Резултати од испит

Резултати од испит

Резултати од испитот Социологија“ и „Социологија на безбедноста“, полаган на 16.09.2019 година

Резултати