Пријавете се за истражувач

Пријавете се за истражувач

Ги поканувам студентите да се пријават за on-line истражување што ќе се организира од 5.05. до 30.05.2021 година

Пријавите се примаат на email: akademija08@gmail.com заклучно со 4.05.2021 година до 23,00 часот.