Прелиминарни резултати Социологија на политиката

Прелиминарни резултати Социологија на политиката

Прелиминарни резулати по предметот “Социологија на политиката “ –полаган во Септемвриска испитна сесија 2020 година

Резултат