Прелиминарни резултати по предметот „Вооружување и опрема“ (прва година)

Прелиминарни резултати по предметот „Вооружување и опрема“ (прва година)