Preliminarna lista na postiganja Sociologija polagan na 26.01.2021

Preliminarna lista na postiganja Sociologija polagan na 26.01.2021

Прелиминарна листа на резултати од полагањата, присуство и активност на предавања по предметот:

„СОЦИОЛОГИЈА“ и „СОЦИОЛОГИЈА НА БЕЗБЕДНСТА“ во 2019/2020 ГОДИНА

Резултати